Totalizarea anului științific 2022, la Academia de Științe a Moldovei

23.12.2022
Unique visitors: 1379

La Academia de Științe a Moldovei a avut loc, la 22 decembrie 2022, ședința festivă de totalizare a anului științific 2022. Evenimentul s-a desfășurat în format mixt, în Sala Azurie a AȘM și online pe platforma ZOOM.

La ședință au fost prezenți membrii titulari, membrii corespondenți și membrii desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM, directori ai institutelor de cercetare, rectori ai instituțiilor de învățământ superior, directori ai agențiilor, cercetători științifici din cadrul organizațiilor din domeniile cercetării și inovării.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a salutat audiența în numele Prezidiului AȘM, după care a prezentat informații privind totalurile anului științific 2022. Președintele Tighineanu a specificat  că luna decembrie, tradițional, este perioada pentru a face anumite totaluri științifice, foarte sumare, întrucât raportul final de activitate al Academiei de Științe a Moldovei pentru anul 2022 urmează a fi perfectat, după cum se va lucra și la raportul asupra stării științei din Republica Moldova, care va fi ulterior prezentat Guvernului și Ministerului Educației și Cercetării.

Președintele AȘM a menționat că începutul anului 2022, părea să fie un an plin de speranțe, planuri și noi idei, doar că acestea au fost spulberate la 24 februarie prin invazia Rusiei în Ucraina, astfel încât a fost necesar de a modifica agenda mai multor activități. În acest context, Prezidiul AȘM a aprobat un plan de acțiuni, care se referea și la fortificarea relațiilor internaționale ale AȘM prin invitarea unor notorietăți din lume pentru a susține prelegeri și a împărtăși din experiența acumulată. „În primele săptămâni ale anului de la tribună AȘM au susținut prelegeri acad. Bogdan Simionescu, vicepreşedinte al Academiei Române și membru de onoare al AŞM; acad. Anatoly Zagorodny, preşedintele Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei; prof. Vladimir Fomin, membru de onoare al AŞM și colaborator al Institutului „Leibniz” de cercetări în domeniul corpului solid și al științei materialelor (Dresda, Germania), care a acceptat să fie coordonatorul platformei „Științele fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a societății”. Războiul a corectat activitatea comunității științifice, care s-a pronunțat tranșant împotriva violenței, a condamnat războiul alături de toate forțele democratice, alături de 205 de Laureați ai Premiului Nobel, printre care sunt și membri de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei. Mai mult, întru susținerea colegilor din Ucraina am organizat o serie de evenimente și manifestări științifice, cele cu o rezonanță deosebită fiind teleconferința din 9 martie cu participarea acad. Anatoly Zagorodny, președintele Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, și a Laureaților Premiului Nobel pentru Medicină, prof. Richard Roberts și prof. Randy Schekman; urmată la 24 mai de Conferința Științifică Internațională „Platforma Europeană pentru Pace”, prin care AȘM a susținut Apelul Academiei Române din 2 martie 2022 către academiile europene de a crea o platformă continentală de comunicare științifică. Procesul care implică într-o mai mare măsură oamenii de știință în restabilirea și menținerea Păcii în lume este continuu. Întru susținerea cercetătorilor științifici din Ucraina s-au pronunțat participanții la conferințele internaționale „Studiul artelor în context european” și „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, a punctat președintele AȘM.

De asemenea, președintele Tighineanu a remarcat organizarea și desfășurarea seriei de conferințe naționale și internaționale, focusate pe cele mai stringente probleme în domeniile medicinei, sănătății copilului și a maturilor; schimbările climatice și agricultura; evoluțiile recente în economie, în domeniul științelor sociale, economice, umanistice și arte etc. și nu în ultimul rând, conferințele ce s-au bucurat de succes în contextul Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltarea Durabilă, declarat de Adunarea Generală a ONU. „După cum s-a menționat la cele mai înalte tribune ale Organizației Națiunilor Unite și UNESCO, se așteaptă ca succesele în cercetările fundamentale să ne aducă salturi tehnologice și soluții noi pentru a depăși provocările tot mai grave ale Secolului XXI. În acest context cu bucurie vă informez despre o descoperire istorică a cercetătorilor de la Laboratorul Național Lawrence Livermore din California, Statele Unite ale Americii, care au demonstrat recent că producerea energiei nucleare fără un pericol radioactiv este posibilă. Secretul se ascunde în natura procesului utilizat. Este vorba de fuziunea nucleară a atomilor însoțită de degajarea unei cantități enorme de energie, și nu de fisiunea nucleară, process utilizat la centralele nucleare și care este însoțit de generarea deșeurilor radioactive deosebit de periculoase pentru ființa umană și mediu”, a reliefat acad. Tighineanu, exprimând convingerea că omenirea poate face față tuturor provocărilor Secolului XXI, grație noilor descoperiri și tehnologii, dar cu condiția restabilirii păcii și menținerii ei.

Totodată, președintele AȘM a informat și despre lansarea recentă a concursului privind alegerea membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei, fiind aprobat în redacție nouă, prin Hotărârea Adunării generale a membrilor Academiei de Științe a Moldovei nr. IV/1 din 26 octombrie 2022, Regulamentul privind alegerea membrilor titulari (academicieni), membrilor corespondenți şi membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei.

În contextul finalizării anului științific, președintele AȘM a menționat importanță majoră pe care a avut-o  organizarea, între 5 și 20 decembrie curent, a audierilor publice ale rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare finanţate din bugetul de stat, specificând că au fost audiate rezultatele științifice obținute în 166 de proiecte din cadrul Programului de stat, etapa anului 2022, și în 11 proiecte bi- și multilaterale. În acest sens, președintele a atras atenția comunității științifice la faptul că avizele pe marginea dărilor de seamă și video-înregistrările rapoartelor prezentate de directorii de proiecte reprezintă „o oglindă care reflectă în mod veritabil potențialul științific al fiecărei echipe, succesele sau insuccesele ei, care va fi luată în considerare la evaluarea propunerilor de proiecte în cadrul viitoarelor concursuri”.

Finalmente, președintele Ion Tighineanu a consemnat faptul că cercetătorii au dat dovadă de responsabilitate și productivitate în anul 2022, venind cu rezultate frumoase pe final de an care urmează a fi menționate cu distincții conferite de Prezidiul AȘM. (Discurs integral)

Cu ocazia finalizării audierilor publice, Prezidiul AȘM a apreciat activitatea unor reprezentanți ai științei și culturii, care s-au evidențiat în decursul anului, cu distincții ale AȘM.

Astfel, Medalia „Meritul Științific”, clasa a II-a, a fost conferită:

acad. Mihail Popovici, pentru contribuții substanțiale la dezvoltarea managementului domeniilor cercetării și inovării, realizarea cercetărilor științifice de excelență în domeniul medicinei, promovarea științei pe plan național și internațional, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, precum și cu prilejul aniversării a 80-a din ziua nașterii;

acad. Gheorghe Rusnac, pentru contribuții substanțiale la dezvoltarea științifică a istoriei, politologiei și relațiilor internaționale, pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare, precum și cu prilejul celei de-a 80-a aniversare din ziua nașterii.

Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” a fost conferită:

Dr.hab, prof. Gheorghe Popa

Vasile Romanciuc, poet, traducător

Vladimir Beșleaga, scriitor, prozator, traducător, deputat în Primul Parlament al RM

Tudor Țopa, scriitor, jurnalist, deputat în primul Parlament al RM

Dr. Ruslan Baltaga, Institutul Oncologic

Dr.hab., prof. cerc. Maria Gonceariuc

Dr. conf. Gheorghe Călcâi

Mihail Muntean, DHC al Academiie de Științe a Moldovei

Dr. Igor Șarov, rector USM

Dr.hab. prof.univ. Larisa Șavga

Dr. conf. Tatiana Izverscaia

Tudor Ungureanu, Artist al Poporului, muzician, conducător al ansamblului etno-folcloric „Ștefan Vodă”.

De asemenea, au fost conferite Diplome de Onoare, Diplome de Merit și Diplome de Recunoștință ale AȘM institutelor de cercetare, precum și mai multor reprezentanți ai comunității științifice.

Președintele AȘM a felicitat deținătorii distincțiilor AȘM, dar și întreaga comunitate științifică pentru acest an științific care s-a finalizat cu succese și aprecieri. Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, luminate de Nașterea Domnului și însoțite de tradiționalele colinde de Crăciun, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei a adresat cele mai frumoase gânduri de pace, fericire, speranță și armonie deplină, iar 2023 să le aducă multă sănătate, noi împliniri, bunăstare, optimism și bucurii alături de cei dragi.

Festivitatea a finalizat cu un concert, susținut de ansamblul etno-folcloric „Ștefan Vodă”, condus de virtuosul Tudor Ungureanu.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online