„Intelectualitatea. Esența, tipologia, locul și rolul ei în societatea post-modernă”

05.10.2022
Unique visitors: 738

„Intelectualitatea. Esența, tipologia, locul și rolul ei în societatea post-modernă”

Astfel și-a întitulat studiul științific doctorul habilitat Valeriu Capcelea, șeful Secției Nord a AȘM, care a văzut lumina tiparului la Editura Pro Universitaria, 2022, București. Noul volum va fi lansat la 6 octombrie 2022, ora 11.00, în Sala Mică a Academiei de Științe a Moldovei (str. Ștefan cel Mare și Sfânt 1). Evenimentul este organizat de Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM în colaborare cu Secția Teritorială Nord a AȘM și Asociația pentru Filosofie.

PROGRAMUL LANSĂRII DE CARTE

Cuvânt de salut

Acad. Ion TIGHINEANU, președintele Academiei de Științe a Moldovei.

 

Moderator

Prof. univ., dr. hab., m. c. Victor MORARU, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM.

 

Mesaje de salut

Dr. Oleg SEREBRIAN, Viceprim-ministru pentru Reintegrare al Republicii Moldova.

Dr. Petrișor Ionel DUMITRESCU, Consul General al României la Bălți.

Dr. Lidia PĂDUREAC, prim prorector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Nicolae CÎRSTEA, președintele Grupului editorial Universul Juridic (Universul Juridic, Pro Universitaria, Editura Neverland – Evrica Publising), București, România

 

INTERVENȚII

Dr. hab., conf. univ. Vitalie OJOVANU, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Dr. hab., conf. univ. Adrian GHICOV, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

Dr., conf., cercet. Lidia TROIANOVSCHI, Institutul de Istorie, sectorul filosofie.

Dr. hab., conf. univ. Serghei SPRINCEAN, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice.

Dr., conf. univ. Ion Valer XENOFONTOV, Universitatea de Stat din Moldova / Centrul de Cercetări Enciclopedice al Instituției Publice Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”.

Drd. Luis SERDEȘNIUC, preot, protoiereu.

La lansarea cărții „Intelectualitatea. Esența, tipologia, locul și rolul ei în societatea post-modernă” sunt invitați membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, specialiștii din domeniu, cei care se interesează de problema abordată.

 

Tatiana ROTARU

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online