La Mulți Ani, stimate domnule Academician Mihai Cimpoi!

03.09.2022
Unique visitors: 527

Distinse domnule Academician Mihai Cimpoi, 

Cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 80 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și de noi împliniri pe tărâmul dezvoltării științei, creației și culturii.

Stimate domnule Academician, suntem fascinați de rezultatele excelente în domeniul căruia i-ați consacrat toată competența și forța creatoare. V-aţi câştigat un nume de rezonanţă în societatea contemporană, fiind unul din protagoniștii procesului de renovare a vieții politice, spirituale, științifice pe meleagurile noastre, V-ați impus ca o personalitate notorie a culturii românești, având un veritabil „Destin întru cultură”.

Sunteți un adevărat „ostaș al propășirii”, un expert recunoscut în domeniul criticii și istoriei literare, al filosofiei culturii, folclorului românesc. Contribuția esențială pe care ați adus-o și continuați s-o aduceți la edificarea spiritului național Vă plasează printre personalitățile ilustre ale neamului nostru.

Eforturile majore depuse pe itinerarul științific s-au soldat cu un număr impresionant de opere de referință, care V-au adus notorietate largă pe  plan național și internațional. Dumneavoastră ne-ați descoperit tezaurul operei  marelui Eminescu, dar și întreaga bogăție a literaturii române.

Cu o rară noblețe, V-ați adjudecat o trăsătura aparte – de a fi generator nu doar de cugetări științifice pertinente, dar și de simțiri profunde, ajungând la postura de deschizător de drumuri. De liant între prieteni și frați. De promotor ferm al adevăratelor valori spirituale.

Purtător al unui destin exemplar, construit cu dârzenie și tenacitate, marcat de performanțe notabile, ați obținut tot ce ați făurit în această viață prin muncă și dăruire.

Cu prilejul frumoasei aniversări, exprimând sentimente de gratitudine pentru activitatea Dvs., Vă dorim multă sănătate, prosperitate, energie creatoare și noi realizări spre binele și prosperarea plaiurilor noastre.

La Mulți Ani, stimate domnule Academician Mihai Cimpoi!

 

 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: