Aprobarea rapoartelor privind activitatea Secțiilor de Științe ale AȘM în anul 2021 (înregistrarea video integrală)

30.03.2022
Unique visitors: 1265
Luni, 28 martie 2022, a avut loc Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei. Agenda sesiunii a IX-a a inclus audierea și aprobarea rapoartelor privind activitatea Secțiilor de Științe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 2021, prezentate de acad. Boris GAINA, vicepreședinte al AŞM, conducător al Secției Științe ale Vieții (domeniul științe agricole, biologice și ale mediului); acad. Eva GUDUMAC, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții (domeniul științe medicale); mem. cor. Svetlana COJOCARU, vicepreședinte al AŞM, conducător al Secției Științe Exacte și Inginerești; mem. cor. Victor MORARU, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte.
La Adunarea Generală au participat, în format fizic și online, 78 de membri titulari, membri corespondenți și membri desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM din numărul total de 104 persoane.
 
Hotărârea Adunării Generale a AȘM din 28 martie 2022 poate fi accesată aici.
Ședința a avut loc pe platforma ZOOM, înregistrarea video integrală a ședinței din 28 martie 2022 este disponibilă aici.
 
Rapoartele privind activitatea Secțiilor de Științe ale AȘM reflectă realizările atinse în anul 2021 de Secțiile de Științe în domeniile de competență ale acestora și vor sta la baza Raportului de activitate al AȘM pentru anul 2021. Rapoartele audiate și aprobate accentuează existența unui șir de probleme din domeniile de cercetare și inovare (încadrarea în proiecte de cercetare, ajustarea cadrului normativ, finanțarea științei, internaționalizarea științei, problema cadrelor și a tinerilor specialiști etc.), care necesită soluționare în comun, prin dialog productiv cu toți participanții în procesul de cercetare din Republica Moldova.
  
Sursa:
Categorie:

Înregistrări online