Sala de lectură a Academiei de Științe a Moldovei a primit noi donații de carte

21.03.2022
Unique visitors: 739

„Mă tem de omul unei singure cărţi”

Sfântul Toma de Aquino

 

„Gândește înainte să vorbești, citește înainte să gândești”

Fran Lebowitz

 

Bibliotecile nu se fac, ele cresc. Am constatat acest fapt mai ales în ultimele luni, când fondul de carte al Sălii de lectură a Academiei de Științe a Moldovei s-a îmbogățit substanțial cu noi publicații editate atât în țară, cât și peste hotare. Ca urmare a finalizării anului calendaristic, dar și a celui de raportare, mai multe rezultate științifice obținute în cadrul proiectelor de cercetare audiate public de către Secțiile de Științe ale AȘM, au fost valorificate editorial în monografii, culegeri tematice de articole și materiale ale conferințelor, precum și în reviste științifice. Publicațiile intrate în Sala de lectură sunt repartizate în conformitate cu domeniile științelor agricole, biologice și mediu, științelor medicale (mai ales o serie de lucrări axate pe problema pandemiei COVID-19), științelor exacte și inginerești, științelor sociale, economice, umanistice și arte. Aparte sunt prezentate noutățile editoriale, revista fondată de AȘM „AKADEMOS”, documentele oficiale („Monitorul oficial”), alte categorii de ediții.

Mai multe publicații s-au regăsit pe rafturile celor două săli de lectură a AȘM în așteptarea cititorului fidel: albumul enciclopedic „Academia de Științe a Moldovei. Evoluție. Instituționalizare. Personalități (1946–1961–2021)” realizat de mem cor. Demir Dragnev, dr. hab. Constantin Manolache și dr. Ion Xenofontov; cartea „Esențialul în infecția COVID-19 la copii” semnată de acad. Eva Gudumac, dr. hab. Svetlana Șciuca și dr. hab. Emil Ceban; ultimele numere ale revistelor științifice „AKADEMOS”, „DIALOGICA”, ale ziarelor „Curtea de Argeș”, „Literatura și arta”, „Făclia”; albumul ilustrat cu un generic sugestiv pentru zilele noastre „În Chișinău viața va învinge” de dr. Natalia Procop; volumul omagial în memoria academicianului Sergiu Rădăuțan editat de Universitatea Tehnică a Moldovei; volumele coordonate de Liliana Corobca „Panorama comunismului”; cărți din biblioteca acad. Boris Gaina, a profesorului Ivan Reabțov ș.a.

Cea mai valoroasă rămâne a fi însă biblioteca personală a academicianului Artiom Lazarev, donată Academiei de Științe a Moldovei de fiica sa, Olga, căreia îi exprimăm recunoștință și pe această cale.

Amintim că activitatea multilaterală a acad. A. Lazarev (1914, Camenca – 1999, Chișinău) a marcat organizarea învățământului și culturii din RSS Moldovenească, fiind ministru al învățământului public în Guvernul RSS Moldovenești. În funcția de ministru al culturii din RSSM, a promovat fondarea Operei Naționale din Chișinău (1957), a Teatrului „Luceafărul” (1960), Aleii Clasicilor, care anul acesta va celebra 65 de ani de la inaugurare. A fost președinte al Consiliului rectorilor instituțiilor de învățământ superior din RSSM, președinte al Comitetului pentru premiile de stat în domeniul științei și tehnicii, exercitând în diferite perioade mai multe funcții administrative, didactice și academice. Acad. Artiom Lazarev a fost rector al Universității de Stat din Chișinău (astăzi Universitatea de Stat din Moldova), coordonator al Secției științe umanistice și vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei. În anul 1994, „pentru activitate rodnică și îndelungată în domeniul științei, merite deosebite în dezvoltarea culturii naționale, aport personal în pregătirea cadrelor de înaltă calificare, participare activă în viața social-politică”, președintele Republicii Moldova Mircea Snegur i-a conferit academicianului Artiom Lazarev înalta distincție de stat „Ordinul Republicii”.

Biblioteca personală a acad. A. Lazarev ajunsă recent în custodia Academiei de Științe a Moldovei, cuprinde zeci de volume din domeniul științei academice, al istoriei (domnia sa fiind profesor, doctor habilitat în istorie), al culturii și artei (volume excepționale de artă universală și românească), volume enciclopedice, dicționare, literatură de popularizare a științei etc. Sunt impresionante mai cu seamă cărțile ce păstrează amprenta colegilor săi, care au dedicații din partea autorilor. Fondul de carte al reputatului academician A. Lazarev, deopotrivă cu alte colecții excepționale, creează o deosebită ambianță a Sălii de lectură a AȘM, devenind parte a patrimoniului academic. După digitizarea donației și restaurarea unor cărți vechi, fondul de carte va deveni accesibil pentru cercetători.

De asemenea, ne bucură atenția cercetătorilor și editorialiștilor din România și Ucraina. Printre cele mai relevante donații ale editurii „Vasiliana” din Iași și ale Primăriei Municipiului Buzău din România (în persoana dlui primar Constantin Toma) sunt volumele „Lexiconului Tehnic Român” (ediție nouă) și, respectiv, cele cinci volume de „Note politice. 1897–1924” de Alexandru Marghiloman, o noutate editorială inedită și importantă pentru istorici, memorialiști, politicieni. Din Ucraina am recepționat pentru Sala de lectură a AȘM un lot important de publicații din domeniul agriculturii.

Din păcate, prin modificarea Codului cu privire la știință și inovare nr. 295 din 2004 (republicat), în februarie 2018 Biblioteca Științifică „Andrei Lupan” (Institut) a AȘM a fost transferată, împreună cu alte 18 institute, din subordinea AȘM în cea a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (actualmente Ministerul Educației și Cercetării).

AȘM a venit cu inițiativa de modificare a Codului cu privire la știință și inovare la Adunarea Generală a Academiei de Științe din 12 iulie 2019, solicitând de mai multe ori reîntoarcerea la Academia de Științe a institutelor de cercetare, inclusiv a Bibliotecii Științifice „Andrei Lupan” (Institut).

În acest context, în ajutorul cercetătorilor a și fost inițiată formarea Sălii de Lectură a Academiei de Științe a Moldovei. Sala de lectură a fost deschisă oficial la 30 august 2019, de acad. Emil Burzo, președinte al Filialei Cluj a Academiei Române, Membru de Onoare al AȘM, și acad. Ion Tighineanu, președinte al AȘM, în cadrul lecturilor academice organizate tradițional de AȘM cu prilejul Sărbătorii Naționale Limba Noastră cea Română.

Anterior, Sala de lectură a primit donații din partea acad. Gheorghe Mustea, Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova, a cercetătorilor de la institute și universități, a colegilor noștri din România, Germania și Ucraina. Cel mai însemnat lot de carte de cca 1100 de titluri a fost donat Sălii AȘM de profesorul Klaus Bochmann, renumit filolog și sociolingvist german, întemeietor și director al Institutului „Moldova” din Leipzig.

Mulțumim tuturor care susțin această inițiativă și lansăm invitația de a face donații ca să creștem împreună grădina cu cărți, dar și de a studia publicațiile aflate în grija noastră în Sala de lectură a AȘM, urmând dictonul marelui Albert Einstein: „Singurul lucru pe care trebuie să îl cunoşti cu precizie este unde se află biblioteca”.

 

Dr. hab. în istorie Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online