La Academia de Științe a Moldovei a avut loc audierea publică a rapoartelor finale privind implementarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic finalizate în anul 2021

19.03.2022
Unique visitors: 561

În perioada 1-15 martie 2022, la Academia de Științe a Moldovei au avut loc audierile publice ale rapoartelor finale privind implementarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic finalizate în anul 2021, finanțate din bugetul de stat. Audierile publice sunt organizate în conformitate cu pct. 13 al Instrucțiunii privind raportarea finală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de ANCD prin ordinul nr. 105 din 7 decembrie 2020.

În cadrul comisiei mixte a Academiei de Științe a Moldovei și Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare de audiere a rapoartelor finale privind implementarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic, formate prin Hotărârea Prezidiului AȘM nr. 14 din 15 februarie 2022, la 1 martie au fost audiate șase proiecte, dintre care repetat au fost supuse evaluării două proiecte, audiate suplimentar la 15 martie 2022 în ședința Comisiei mixte.

 

Membrii comisiei au evaluat în baza avizelor experților confidențiali pe domeniile tehnologic, științific și economic proiectele, apreciate cu următoarele calificative conform Formularului de evaluare a proiectelor:

  1. Elaborarea și implementarea pe scară industrială a tehnologiei de producere a suplimentelor de substanțe biologic active din materia primă autohtonă (oleaginoasă) în formă de capsule” (cifrul 21.80015.5107.245t), director de proiect dr. hab., prof. Nicolae Taran, organizația executoare Ișphta și Ulei Eco GrupSRL – calificativul „bine” (25,1 puncte);
  2. Procedeu de cultivare a materiei prime pe baza de Pichia pastoris cu expresia hormonului de creștere” (cifrul 21.80015.8007.244t), director de proiect dr. Liliana Rusnac, organizația executoare Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică „Nicolae Testemițanu” – calificativul „excelent” (28,7 puncte);
  3. Elaborarea și implementarea tehnologiei inovaționale de maturare prin uscare a cărnii de bovină Dry Aged Beef” (cifrul 20.80015.5107.240t), director de proiect dr. Viorica Bulgaru, organizația executoare Universitatea Tehnică a Moldovei și „Gust” SRL – calificativul „foarte bine” (26,6 puncte);
  4. Biostimulatori noi pentru agricultura ecologică” (cifrul 20.80015.5007.243t), director de proiect dr. Alina Trofim, organizația executoare Universitatea de Stat din Moldova, calificativul „suficient” (22,5 puncte);
  5. Sinteza componenţilor minori ai feromonilor şi elaborarea tehnologiei de producere a capcanelor feromonale performante pentru monitorizarea dăunătorilor principali al culturilor multianuale” (cifrul 20.80015.5107.241t), director de proiect dr. Vladimir Șleahtici, organizația executoare Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, calificativul „foarte bine” (27,85 puncte);
  6. Integrarea plantei energetice Miscanthus în ciclul de producere a energiei termice în sistemele de termoficare centralizată” (cifru 20.80015.5007.242t), director de proiect dr. hab. Vladimir Todiraș, organizația executoare Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, calificativul „foarte bine” (26,1 puncte).

 

În ședința comisiei au fost invitați directorii de proiecte, conducerea organizațiilor din domeniile cercetării și inovării și a partenerilor de executare a proiectelor de inovare și transfer tehnologic, reprezentanții ANCD, membrii Secțiilor de științe ale AȘM pe domeniile de competență, cercetătorii științifici.

În condițiile epidemiologice existente ședința comisiei s-a desfășurat exclusiv în format online, pe platforma ZOOM. Transmisiunea online a fost asigurată de către IDSI și este disponibilă la link-ul https://www.youtube.com/watch?v=GxSEafSDHFE&t=10392s&ab_channel=IDSITV.

Rezultatele audierilor publice ale rapoartelor finale privind implementarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic finalizate în anul 2021, finanțate din bugetul de stat, se vor regăsi în Raportul anual asupra stării științei elaborat de către Academia de Științe a Moldovei.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Președintele Comisiei

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online