Conferința „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” a ajuns la cea de-a șasea ediție

25.05.2022
Vizitatori unici: 974

La 20-21 mai 2022, Secția Teritorială Nord a Academiei de Științe a Moldovei (cu sediul la Bălți), în parteneriat cu  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Zona Economică Liberă Bălți, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” și SA Moldagrotehnica, a organizat conferința științifică cu participare internațională „Știința în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, devenită tradițională în activitatea Secției Teritoriale Nord a AȘM.

Mesaje de salut din partea organizatorilor au fost adresate de acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe ale Vieții a AȘM; dr. Lidia Pădureac, prim-prorector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Maria Prisacari, Director al Agenției de Dezvoltare Regională Nord; dr. hab. Larisa Andronic, director al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor; dr. hab. Constantin Bulmaga, Institutul de Ecologie și Geografie. Ședința plenară a fost moderată de dr. hab. Valeriu Capcelea, șef al Secției Teritoriale Nord a AȘM (cu sediul la Bălți). Felicitând organizatorii pentru îndrăzneala de a organiza cea de-a șasea ediție a conferinței, vorbitorii au subliniat importanța unor asemenea manifestări de valoare nu doar teoretică, dar și practică, care se concenterază asupra necesității dezvoltării științei din nordul Republicii Moldova în context național și internațional, cercetătorii participanți la conferință din Republica Moldova și România împărtășind din realizările sale pe domenii, identificând problemele arzătoare și venind cu recomandări pentru a depăși situațiile de criză.

Lucrările conferinței s-au desfășurat pe următoarele secțiuni: „Tehnică, tehnologii și transfer tehnologic”, „Cultura plantelor cerealiere”, „Cultura plantelor tehnice, horticultură și plante medicinale”, „Științe ale naturii și ecologie”, „Științe socio-umane”, întrunind cercetători științifici ai institutelor de cercetare, cadre didactice de la instituțiile de învățământ superior, tineri masteranzi și doctoranzi, mai mulți specialiști din domeniile științelor agriculturii, biologiei, mediului, precum și științe socio-economice și umanistice, venind cu răspunsuri eficiente cu referire la problemele stringente pe domeniile de competență.

Evenimentul și-a desfășurat lucrările în format online, iar organizatorii au publicat materialele conferinței care pot fi accesate aici, volumul fiind lansat în cadrul conferinței.

 

Liliana Condraticova

 

 

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online