Audieri publice 2020

În conformitate cu art. 78 alin. (4) pct. d) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004, republicat în Monitorul Oficial al RM nr. 58-66/131 din 23.02.2018, secțiile de științe ale Academiei de Științe a Moldovei organizează, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea părților interesate, audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv al celor finanţate din bugetul de stat.

Audierile publice ale rezultatelor proiectelor științifice de cercetare au loc în corespundere cu instrucțiunea cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, aprobată de ANCD prin Ordinul nr. 46 din 16.10.2018, în coordonare cu AȘM, cu modificările ulterioare, și cu criteriile de evaluare a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare, aprobate prin Hotărârea Prezidiului AȘM, în coordonare cu ANCD.

Orarurile audierilor publice ale secţiilor de ştiinţe pot fi accesate aici: SŞEISŞSEUA, SŞV-biologie, mediu şi agricultură, SŞV-medicale.

 

Proiecte din cadrul programelor de stat pentru anii 2018-2019

Proiecte de cercetare fundamentală și aplicativă (instituționale) pentru anul 2019

  • 16.02 și 50.07   Materiale, tehnologii și produse inovative
  • 16.03 și 58.07   Eficiența energetică și valorificare a surselor regenerabile de energie
  • 16.04 și 80.07   Sănătate și biomedicină
  • 16.05 și 51.07   Biotehnologii
  • 16.06 și 08.07   Patrimoniul naţional și dezvoltare a societății

Proiecte din cadrul programelor pentru tineri cercetători

Proiecte din cadrul programelelor bilaterale și multilaterale