Audieri Publice 2020

 

În conformitate cu art. 78 alin. (4) pct. d) din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004, republicat în Monitorul Oficial al RM nr. 58-66/131 din 23.02.2018, secțiile de științe ale Academiei de Științe a Moldovei organizează, la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului, cu participarea părților interesate, audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare în domeniul de competență, inclusiv al celor finanţate din bugetul de stat.

Audierile publice ale rezultatelor proiectelor științifice de cercetare au loc în corespundere cu Instrucțiunea cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare, aprobată de ANCD prin Ordinul nr. 46 din 16.10.2018, în coordonare cu AȘM, cu modificările ulterioare, și cu criteriile de evaluare a rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare, aprobate prin Hotărârea Prezidiului AȘM, în coordonare cu ANCD.

Orarul audierilor publice pentru proiectele finalizate în 2018 poate fi accesat aici.

Înregistrările video ale audierilor publice sunt accesibile pe portalul IDSI TV

Graficul audierilor rapoartelor pe proiectele de cercetare finalizate în anul 2019 poate fi accesat separat pentru fiecare din Secţiile de ştiinţe: SŞEISŞSEUASŞV-biologie, mediu şi agriculturăSŞV-medicale.

Proiecte din cadrul programelor de stat pentru anii 2018-2019

Proiecte de cercetare fundamentală şi aplicativă (instituţionale) finalizate în anul 2019

Proiecte din cadrul programelor pentru tineri cercetători 

Proiecte din cadrul programelor bilaterale şi multilaterale

Proiecte de Inovare şi Transfer tehnologic 2019