Proiecte din cadrul programelelor bilaterale și multilaterale

Nr. d/o

Cifrul proiectului

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

Aviz

Proiecte, concurs comun între Academia de Științe a Moldovei (AȘM) și Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (CNCI), pentru anii 2018-2019

 1.  

18.80013.5007.01/A

Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale prețioase (Rezumat)

 

Igor Povar,

dr. hab.

Institutul de Chimie

Aviz

 1.  

18.80013.16.02.02/F

Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă și potențial terapeutic (Rezumat)

 

Ungur Nicon,

dr. hab.

Institutul de Chimie

Aviz

 1.  

18.80013.16.03.03/F

Materiale anorganice / organice hibride noi bazate pe ligandul triimidazol activ optoelectronic (Rezumat)

Fonari Marina,

dr.

Institutul de Fizică Aplicată

Aviz

 1.  

18.80013.16.06.04/F

Rețele de asistență și solidaritate din perspectiva istorică. Istalia și Moldova: studiu comparativ. (Rezumat)

Corlăteanu-Granciuc Silvia,

dr.

Intitutul de Istorie

Aviz

 1.  

18.80013.16.06.05/F

Mecanisme de protecție a drepturilor minime sociale și civile în Republica Moldova și Italia (SMSr) (Rezumat)

Juc Victor,

dr. hab.

Institutul de Cercetări Juridice și Politice

Aviz

INIȚIATIVE COMUNE DE CERCETARE-DEZVOLTARE STCU ÎN ANII 2018-2019

 1.  

18.80013.5007.01.

STCU/6330

Sinteza compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice biologic activi în baza deșeurilor agricole (Rezumat)

Aculina Aricu

Institutul de Chimie

Aviz

 1.  

18.80013.5007.02.

STCU/6329

Element de memorie cu comutare completă pentru spintronică pe baza efecturului  de valva de spin supraconductoare (Rezumat)

Zasavitcky Efim

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii

“D. Ghițu”

Aviz

 1.  

18.80013.16.03.03.

STCU/6328

Convertizori de putere multifuncționali cu metode avansate de modulare sincronă spațială-vector (Rezumat)

Valentin Oleschuk

Institutul de Energetică

Aviz

 1.  

18.80013.8007.04.

STCU/6377

Elaborarea noilor produse pentru inhibiție în sinteza endogenă a compușilor cancerigeni, formați la nitrozarea medicamentelor (Rezumat)

Gonța Maria

Universitatea de Stat din Moldova

Aviz

 1.  

18.80013.5107.05.

STCU/6378

Elaborarea tehnicii noi de evaluare a rezistenței tomatelor la fitroplasmă (Rezumat)

Zamorzaeva Irina

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Aviz

 1.  

18.80013.0807.06.

STCU/6336

Abordări inovative în calcule aplicate și dezvoltarea soft-ului pentru reglementarea egalității de gen pe piața forței de muncă (Rezumat)

Colesnicova Tatiana

Institutul Național de Cercetări Economice

Aviz

Înregistrări online