Ziua Internațională a femeilor în știință va fi consemnată la Academia de Științe printr-o conferință științifică

08.02.2023
Vizitatori unici: 1374

Joi, 9 februarie 2023, începând cu ora 10.00, la Academia de Științe a Moldovei va avea loc cea de-a treia conferință științifică dedicată Zilei Internaționale a femeilor cu activități în domeniul științei.

Evenimentul este organizat în cadrul conferinței științifice internaționale „Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine” (ediția a VII-a) de către Academia de Științe a Moldovei; Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Școala Doctorală Științe Umanistice a USM; Centrul Mitropolitan de Cercetări Științifice TABOR (Iași, România); Institutul de Etnologie al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Lvov, Ucraina); Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare (Buzău, România); Universitatea Liberă din Berlin (Germania); Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău ș.a.

 

Conferința se va desfășura cu prezență fizică în Sala Azurie a AȘM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1) și online pe platforma ZOOM.

Link de conexiune: https://us02web.zoom.us/j/85461720662?pwd=NS9icE1XdHZ3SmZ2blF0ZlEwaU1wUT09

Meeting ID: 854 6172 0662

Passcode: 090223

 

PROGRAM

10.00 – Deschiderea conferinței

Moderator: dr. hab. Liliana CONDRATICOVA

 

Mesaje de salut

Acad. Ion TIGHINEANU, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei / President of the Academy of Sciences of Moldova

Dr. Iordanca-Rodica IORDANOV, Ministru al Mediului / Minister of the Environment

E.S. Marko SHEVCHENKO, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în Republica Moldova / Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to the Republic of Moldova

Dr. hab. în pedagogie, prof. univ. Otilia DANDARA, prim-prorector al Universității de Stat din Moldova / Prime rector of the State University of Moldova

Dr. în inginerie Andrei CHICIUC, Președinte al Agenției Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare / President of the National Agency for Quality Assurance in Education and Research

Eugeniu RUSU, Director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală / Director General of the State Agency for Intellectual Property

Dr. în istorie, comandor (r) Marius-Adrian NICOARĂ, Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Buzău, România / European Institute for Multidisciplinary Research, Buzau, Romania

Ph.D in History Volodymyr KONOPKA, Ukraine, Lviv, the Ethnology Institute at the National Academy of Sciences of Ukraine

 

10.45–12.45: Comunicări în plen

Moderator dr. hab. Liliana CONDRATICOVA

10.45-11.00: Dr. în științe economice Rodica CUJBA (Universitatea Tehnică a Moldovei), Dimensiunea de gen în cercetare în Republica Moldova / The gender dimension in research in the Republic of Moldova

11.00-11.15: Dr. hab. în istorie, prof. univ. Anatol PETRENCU (Universitatea de Stat din Moldova), Chișinău: monumente de for public, de ieri și de azi / Chisinau: public monuments, yesterday and today

11.15-11.30: Dr. hab. of Art History Halyna IVASHKIV (Ukraine, Lviv, the Ethnology Institute at the National Academy of Sciences of Ukraine), Berezhany ear then ware of the 19th-20th centuries: relevance, historiography and research methodology / Доктор мистецтвознавства Галина ІВАШКІВ (Україна, Львів, Інститут народознавства НАН України), Гончарство Бережан ХІХХХ століть: актуальність, історіографія та методологія дослідження

11.30-11.45: Dr. hab. în filologie, prof. univ. Aliona GRATI (Universitatea de Stat din Moldova), Scriitorii români despre Chișinăul sovietic / Romanian writers about Soviet Chisinau

11.45-12.00: Dr. hab. în arte vizuale Nicoleta VORNICU (Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R, Iași, România), Studiu analitic implicat în realizarea proiectelor de restaurare a clădirilor / monumentelor istorice / Analytical study involved in the realization of restoration projects of historical buildings / monuments

12.00-12.15: Dr. hab. în științe biologice, prof. cerc. Galina LUPAȘCU (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM), Rolul biologiei vegetale în contextul securității alimentare / The role of plant biology in the context of food security

12.15-12.30: Dr. hab. în științe biologice, prof. cerc. Laurenția UNGUREANU (Institutul de Zoologie, USM), Diversitatea și vulnerabilitatea faunei pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice și impactului factorilor de mediu / Fauna diversity and vulnerability on the territory of the Republic of Moldova in the context of climate change and the impact of environmental factors

12.30-12.45: Dr. hab. în studiul artelor, dr. hab. în istorie Liliana CONDRATICOVA (Academia de Științe a Moldovei; Universitatea de Stat din Moldova), Arta metalelor din Republica Moldova: patrimoniu și afirmare culturală / Metal art from the Republic of Moldova: heritage and cultural affirmation

 

13.00: Lansare de carte: Liliana Condraticova, Arta metalelor. Portrete de creație ale bijutierilor și meșterilor de artă decorativă (a doua jumătate a secolului al XX-lea – începutul secolului XXI). Iași: Doxologia, 320 p.

 

În cadrul conferinței va fi deschisă expoziția „Patrimoniul uman – valoarea supremă a Republicii Moldova”

 

13.30–14.00: minirecital muzical Tatiana COSTIUC (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici)

 

Transmisiunea livestream va fi asigurată de IDSI și va fi disponibilă la link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=_1mI9gCl8W8

 

Conferință științifică internațională „Patrimoniul de ieri – implicații in dezvoltarea societății durabile de mâine” (ediția a VII-a), Iași-Chișinău-Lvov, 9-10 februarie 2023 este organizată în cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.19 „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii” (director de proiect dr. hab. Aliona Grati), Universitatea de Stat din Moldova.

Programul și tezele comunicărilor sunt editate sub auspiciile revistei științifice „Authentication and Conservation of Cultural Heritage. Research and Technique”, Iași (redactor-șef profesor dr. habil. Nicoleta Vornicu).

 

Ziua Internațională a femeilor și fetelor în știință a fost stabilită prin rezoluția Adunării Generale a ONU din 22 decembrie 2015 pentru a recunoaşte rolul important al fetelor şi femeilor în domeniile ştiinţei şi tehnologiei.

În Republica Moldova, această zi este marcată începând cu 2016. Iar în 2021 la AȘM a fost organizată prima conferință dedicată femeilor și fetelor în știință.

 

Lucrările conferinței vor continua la 9 și 10 februarie, pe următoarele secțiuni:

Arta și mitopoetica orașului în context național şi internațional

Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural – experiență şi bune practice – desfășurată la Iași (România)

Probleme de lingvistică și literatură. Provocări actuale: Panel I. Probleme de literatură; Panel II. Probleme de lingvistică

Patrimoniul etnologic: de la necunoaștere la valorizare culturală

Arheologia azi: probleme și soluții

Abordări contemporane în istorie, filozofie și educație

Orașul Bălți: istorie, memorie și patrimoniu

Design: istorie și modernitate

Tradiție și evoluții în știința juridică națională

Arta populară decorativă aplicată: probleme de cercetare, reprezentare și valorificare a artefactelor autentice / Народне декоративно-ужиткове мистецтво: проблеми дослідження, репрезентації та обліку автентичних артефактів – desfășurată la Lvov (Ucraina)

Probleme ale antropologiei culturale: studii, medodologie și practică / Проблеми культурної антропології: дослідження, методологія, практика

Științe Exacte și Inginerești

Științe ale Vieții

Sănătate

Moderatorii secțiunilor vor oferi informațiile necesare despre organizarea secțiunilor, data și ora desfășurării.

 

Programul conferinței este disponibil aici.

La eveniment sunt invitați reprezentanții mass-media.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Președintele Comitetului organizatoric

Categorie:

Înregistrări online