Un rol primordial al științei: îndeplinirea misiunilor pentru dezvoltare durabilă

14.07.2021
Vizitatori unici: 1501

Anvergura, amploarea și viteza presiunilor umane pe Pământ sunt fără precedent. Omenirea a devenit forța dominantă în modelarea viitorului tuturor sistemelor planetare. Pentru prima dată în istoria noastră, cele mai grave și imediate riscuri sunt provocate de om și se desfășoară la scară planetară, de la schimbările climatice la pandemia COVID-19, la pierderea biodiversității și creșterea inegalităților.

Adoptarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) în 2015 de către Organizația Națiunilor Unite este un răspuns global care încearcă să reconcilieze dezvoltarea umană cu granițele planetare. Actuala pandemie COVID-19 a redus în mod semnificativ eforturile către realizarea ODD și este urgent să intensificăm atât ritmul progresului, dacă aceste obiective urmează să fie atinse până în 2030, cât și să întreprindem acțiuni suplimentare pentru a consolida transformările necesare și după 2030.

Evenimentul organizat de Consiliul Științific Internațional (International Science Council) a reunit factorii de decizie, finanțatorii științifici naționali, fundațiile, agențiile de ajutor pentru dezvoltare și instituțiile științifice internaționale pentru a prezenta o foaie de parcurs cu scopul de a extinde impactul științei în promovarea acestei agende urgente și transformatoare la nivel global. Evenimentul a prezentat un cadru pentru dezvoltarea științei orientată spre misiune, prezentând prioritățile critice pentru știință care ar sprijini și permite societăților să realizeze ODD până în 2030.

Rapoartele prezentate în cadrul evenimentului pot fi accesate la link-ul: https://council.science/events/science-funding-missions-hlpf/ 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online