Training privind pregatirea propunerilor de proiecte în programul Orizont Europa

07.04.2022
Vizitatori unici: 1273

La 6 aprilie, Academia de Științe a Moldovei a organizat cel de-al doilea seminar în cadrul căruia au fost puse în discuție particularitățile pregatirii propunerilor de proiecte în cadrul programului Orizont Europa. Trainingul s-a desfășurat exclusiv în format online, pe platforma ZOOM. Sesiunea a avut ca scop inițierea în redactarea de propuneri de proiecte în Programul Orizont Europa, realizată în parteneriat de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei. Sesiunea a fost moderată de dr. Tudor Braniște, șef al Secției management academic și relații externe a AȘM.

Și de data aceasta suportul fundamental a fost oferit de echipa BioNanoTech Suport din Iași – Centru Suport Proiecte. Doctor Teodora Rusu, care este și coordonator BioNanoTech Suport, impresionată de numărul participanților înscriși la training și interesul lor pentru acest tip de evenimente, a mulțumit organizatorilor pentru noua sesiune organizată. Raportul dr. Teodora Rusu a fost axat pe problemele de pregătire pentru inițierea propunerii de proiect, concepte de bază privind proiectul. În mod special au fost subliniate greșelile tipice în scrierea unui proiect care au fost discutate de toți participanții la sesiune, cum ar fi alegerea sursei de finanțare, eligibiltatea partenerilor și organizației de bază, eligbilitatea ideii de proiect și formularea corectă a necesității de proiect, claritatea propunerii, prezentarea riscurilor eventuale ca garanție a seriozității și garanției depunerii de proiect etc. Un alt subiect de importanță specială pentru cercetătorii din Republica Moldova expus de dr. Teodora Rusu și expertul juridic Claudia Maria Tomulescu a fost gestionarea consorțiilor și prezentarea noțiunilor de management al proiectelor, cunoașterea cărora constituie o oportunitate pentru cei care scriu și depun proiecte la programe europene.

Căutarea partenerilor în Programul Orizont Europa, inclusiv instrumente și platforme de căutare, crearea unui profil de partener pentru platforme, evenimente de brokeraj, obstacole întâlnite și beneficiile aduse organizației prin căutarea de parteneri, rețeaua Punctelor Naționale de Contact au fost abordate în detalii de Claudia Maria Tomulescu (responsabil financiar) și Anca Elena Iftene (responsabil tehnic documentalist) din cadrul aceluiași Centru Suport Proiecte, care au exemplificat procesul de identificare a partenerilor în baza Institutului de Chimie Moleculară „Petru Poni” din Iași.

Un interes special a trezit raportul despre bugetul în propuneri de proiect și managementul financiar de proiecte, dr. Raluca-Oana Andone și expertul juridic Claudia Maria Tomulesc împărtășind din experiența sa pentru colegii din Republica Moldova.

În cadtul trainingului au fost discutate patru întrebări principiale, din start predefinite, pe parcurs desfășurându-se și o rundă de întrebări și răspunsuri, reprezentanții BioNanoTech oferind răspunsuri explicite cercetătorilor din Republica Moldova. Identificarea ideii de proiect și a echipei, căutarea sursei de finanțare, elementele principale ale unui proiect, gestionarea parteneriatelor în proiecte europene, managementul proiectelor finanțate, contractarea, implementarea proiectelor, precum și alte aspecte au fost puse în discuție de participanții la cel de-al doilea training.

Este bine de luat aminte că primul training privind pregatirea propunerilor de proiecte în programul Orizont Europa a fost organizat de Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu Academia Română la 24 februarie curent, lăsând impresii pozitive și trasând sarcinile de lucru pentru mai multe echipe în procesul de elaborare și depunere a proiectelor în Programul Orizont Europa.

La cele două seminare, din 24 februarie și 6 aprilie 2022, au participat cercetători științifici, conducători ai organizațiilor din domeniile cercetării și inovării din Republica Moldova.

Academia de Științe a Moldovei, în numele comunității academice, exprimă toată gratitudinea Academiei Române, echipei BioNanoTech Suport din Iași – Centru Suport Proiecte din Iași, pentru amabilitatea de a organiza asemenea traininguri, precum și pentru asistența și suportul acordat cercetătorilor din Republica Moldova în aspirația noastră de integrare în spațiul european de cercetare.

„Orice întrebare este bună și să avem curajul de a întreba”, ne-a îndemnat doamna dr. Teodora Rusu în susținerea și încurajarea cercetătorilor din Republica Moldova pentru a iniția și depune proiecte la prorgame europene.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online