Noutăți ale AȘM

Declarația președintelui AȘM în contextul votării în Parlamentul Republicii Moldova, în lectura a doua, a proiectului de lege cu privire la statutul limbii române

20.03.2023

         La 16 martie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat decizia, prin care sintagma „limba română” se introduce în toate actele legislative, inclusiv în Constituție, renunțându-se la formulările „limba moldovenească” „limba de stat”, „limba oficială”, „limba noastră”.

Vizitatori unici: 471

DECLARAȚIA ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR TITULARI ȘI MEMBRILOR CORESPONDENȚI AI ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

11.03.2023

            În ultimul timp s-au intensificat acțiunile de ponegrire a Academiei de Științe a Moldovei și a membrilor ei, manifestate în scrisori și declarații postate pe rețelele de socializare, care se dau drept atitudini ale comunității științifice și culturale și care au fost transmise la autorități.

Vizitatori unici: 977

Apelul pentru Pace al Conferinței științifice internaționale Platforma europeană pentru pace organizată de Academia de Științe a Moldovei la 24 mai 2022

27.05.2022

Luând act de mesajele și rapoartele prezentate la Conferința științifică internațională Platforma europeană pentru pace, organizată la 24 mai 2022 de Academia de Științe a Moldovei cu implicarea unor savanți notorii din diferite părți ale lumii, participanții la conferință au adoptat următorul Apel:

Vizitatori unici: 1535

Mitropolia Basarabiei la 30 de ani: o abordare științifică a problemelor spiritualității și credinței

25.03.2023

La 23 martie 2023 în Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei și-a ținut lucrările Simpozionul științific cu genericul „Reactivarea Mitropoliei Basarabiei la 30 de ani: premise, evoluții, adevăr“. Evenimentul a fost organizat de Mitropolia Basarabiei în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române, Agenția Națională a Arhivelor din Republica Moldova, Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Institutul de Isto

Vizitatori unici: 325

Sesiunea a XI-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei

25.03.2023

La 22 martie 2023, în Sala Azurie a AȘM, s-a întrunit în ședință Sesiunea a XI-a a Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei. Problema principală din agenda de lucru a fost aprobarea rapoartelor conducătorilor Secțiilor de Științe ale AȘM privind dezvoltarea științei în domeniile de competență și activitatea Secțiilor de științe în anul 2022. Dar mai întâi, în debutul acestui eveniment, acad.

Vizitatori unici: 276

Un credo al cercetătorului Victor Moraru: omul european, identitatea acestuia include știința ca o dimensiune constitutivă și obligatorie

21.03.2023

Viața unui savant, lucru cunoscut, constă din activitatea sa de cercetare, din analiza și din publicarea rezultatelor științifice, editarea unor monografii, cărți, manuale, activitate didactică și formarea discipolilor, organizarea conferințelor de interes profesional și științific etc.

Vizitatori unici: 426

Sesiune științifică specială privind conservarea și restaurarea urbană, organizată de Academia Europeană

20.03.2023

Academia Europeană (Academia Europaea), prin intermediul Hub-ului din Budapesta, organizează la 22 martie 2023 o SESIUNE SPECIALĂ intitulată Frontlines of Urban Conservation and Restoration, cu participarea experților europeni în conservarea urbană, biologia mediului și ecologie.

Vizitatori unici: 283

Înregistrări online