Noutăți ale AȘM

Apelul pentru Pace al Conferinței științifice internaționale Platforma europeană pentru pace organizată de Academia de Științe a Moldovei la 24 mai 2022

27.05.2022

Luând act de mesajele și rapoartele prezentate la Conferința științifică internațională Platforma europeană pentru pace, organizată la 24 mai 2022 de Academia de Științe a Moldovei cu implicarea unor savanți notorii din diferite părți ale lumii, participanții la conferință au adoptat următorul Apel:

Vizitatori unici: 2436

Masă rotundă: „Academicianul Constantin Popovici la 100 de ani: destin de savant“ (21.05.1924-05.12. 2010)

20.05.2024

La 21 mai 2024, academicianul filolog Constantin Popovici, cercetător în domeniul literaturii universale și comparate, istoria literară, eminescologie și folcloristică, ar fi împlinit 100 de ani.

Vizitatori unici: 311

Interferențe româno-germane în arta muzicală reflectate într-o conferință susținută de Violeta Dinescu, membru al Academiei Europene de Știință și Artă, Salzburg

17.05.2024

La 16 mai 2024, în cadrul Festivalului Internațional „Zilele Muzicii Noi”, cea de-a 33-a ediție, la Academia de Științe a Moldovei a fost organizată conferința „Interferențe româno-germane”, în cadrul căreia a conferențiat doamna Violeta Dinescu, compozitor, profesor, membru titular al Academiei Europene de Știință și Artă din Salzburg.

Vizitatori unici: 311

Adunarea generală a AȘM: Raportul asupra stării științei în Republica Moldova a fost aprobat în unanimitate

17.05.2024

15 mai 2024, s-a întrunit în ședință Adunarea generală a Academiei de Științe a Moldovei, la care s-au prezentat 82 de membri din totalul de 118 membri, ceea ce constituie peste 2/3 din personalului scriptic al membrilor Adunării Generale. Acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, a adus la cunoștință  celor prezenți Agenda Adunării, care a fost votată unanim: 1) Cu privire la audierea și aprobarea raportului asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2023, raportor acad.

Vizitatori unici: 410

Vizita domnului Dr. Tomáš KOSTELECKÝ, membru al Consiliului Academiei de Științe din Cehia, la Academia de Științe a Moldovei

17.05.2024

La data de 15 mai 2024, domnul Dr. Tomáš Kostelecký, membru al Consiliului Academiei de Științe din Cehia, a întreprins o vizită de lucru la Academia de Științe a Moldovei, fiind însoțit de doamna Katerina Silhankova, consilier pe probleme de dezvoltare și afaceri economice din cadrul Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova.

Vizitatori unici: 297

Acad. Ion TIGHINEANU: „Este foarte important ca în procesele de integrare europeană să nu ne pierdem identitatea, să promovăm valorile noastre autentice, să protejăm şi să conservăm patrimoniul nostru cultural pentru generaţiile viitoare”

16.05.2024

Astăzi este o zi deosebită pentru întregul spațiu românesc. Este Ziua Europei, mai bine zis a Europei Unite sau a Uniunii Europene, la care România a aderat de ani buni, la 1 ianuarie 2007, și de care Republica Moldova actualmente se apropie tot mai mult. Este vorba de un proiect ambițios, susținut de Consiliul European prin decizia din 23 iunie 2022 de a acorda Republicii Moldova statutul de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană.

Vizitatori unici: 406

Înregistrări online