Studiul artelor în context european – o nouă punte de conexiune între generații de cercetători, institute și universități din diferite țări

25.10.2022
Vizitatori unici: 938

Lansat în cadrul „Săptămânii științei”, celebrată de Academia de Științe a Moldovei între 7 și 12 iunie 2021 cu prilejul celei de a 60-a aniversări de la fondarea AȘM și împlinirii a 75 de ani de la formarea primelor institute de cercetare de tip academic, simpozionul științific internațional „Studiul artelor în context European” a ajuns la cea de-a doua ediție.

Evenimentul a fost organizat la 20 octombrie 2022 de către Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte; Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Cercetări Filologice „E. Coșeriu”; în parteneriat cu Academia Europeană de Știinţe și Arte, Salzburg, Austria; Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române; Institutul Studiul Artelor, Folclor şi Etnologie „M. Rylski”, Kiev, Ucraina.

În cadrul ședinței de deschidere participanții la simpozion au păstrat un minut de reculegere în legătură cu plecarea la cele veșnice a membrului de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei Eugen Simion, membru titular al Academiei Române și președinte al acestui for în anii 1998–2006, scriitor și critic literar.

Ședința plenară moderată de mem. cor. Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM și conducătorul Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, a debutat cu mesajele de salut din partea organizatorilor principali ai Simpozionului: AȘM (în persoana dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general al AȘM) și USM (în persoana dr. hab., prof. univ. Georgeta Stepanov, Președinte al Consiliului științific al USM), care au menționat faptul că studiul artelor vizuale și audiovizuale este un domeniu esențial al dezvoltării durabile a societății, unind oamenii și creând punți de colaborare între institute și universități din diferite țări, iar cercetătorii autohtoni consacrați care și-au dedicat viața cercetării, au menirea de a aduce în atenție realizările de ultimă oră. Cercetarea a devenit astfel, în opinia dnei profesor Georgeta Stepanov, un mod de existență. Evenimentele științifice organizate cu acest prilej oferă posibilitatea tuturor cercetătorilor să-și promoveze ideile, să-și testeze ipotezele, să facă publice rezultatele cercetării și să le introducă în circuitul științific pentru a deveni parte a patrimoniului cultural al țării și de a contribui la dezvoltarea durabilă a societății. Discuțiile acestui for științific au adus răspunsuri la multe întrebări necunoscute, precum și recomandări constructive axate pe creativitatea care mișcă progesul și evoluția în mai multe domenii de studiu.

În ședința plenară au fost susținute mai multe rapoarte științifice având ca obiectiv scoaterea din anonimat a lucrurilor mai puțin cunoscute, a unor nume noi în domeniul artelor vizuale și audiovizuale, integrarea științei în spațiul european și trasarea unor obiective noi de cercetare. Astfel, doamna mem. cor. al AȘM Mariana Șlapac, dr. hab. în studiul artelor și dr. în studiul artelor și culturologie Alla Ceastina, care reprezintă Universitatea de Stat din Moldova, au susținut în cadrul prestigiosului for științific comunicarea axată pe patrimoniul arhitectural având ca subiect evoluţia arhitectural-urbanistică a oraşului Cahul în secolul al XIX-lea. De la Kiev, Ucraina, dr. Iryna Sikorska de la Institutul Studiul Artelor, Folclor și Etnologie „M.F. Rylski”, a susținut un excepțional raport despre creația muzicală a lui Mykola Lysenko „Mykola Lysenko’s Nation Creativity in the European Context of Spring of Nations”. Rămânând pe notele muzicale, dr. hab., prof. univ. Aurelian Dănilă, care reprezintă Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Stat din Moldova), a completat informațiile cu date inedite despre concertele lui Enescu la Chișinău, din martie 1918, un aspect valoros și multidimensional. Lucrările ședinței plenare au finalizat cu raportul susținut de subsemnata, plasându-se accentual pe importanța cupelor decorative de metal din creația bijutierilor moldoveni.

Lucrările celei de-a doua ediție a simpozionului au continuat în conformitate cu programul complex, fiind abordate diferite subiecte din domeniul arhitectură, artelor plastice, artelor decorative, muzicii, teatrului, literaturii, mitopoeticii orașului etc.

Simpozionul științific internațional a fost organizat în cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.19 de la Universitatea de Stat din Moldova „Cultura promovării imaginii orașelor din Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii” (director de proiect dr. hab., prof. univ. Aliona Grati), prioritatea strategică „Provocări societale”. 

Evenimentul a fost transmis online de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și este disponibil la link-ul: https://youtu.be/l6qxj5JvHIA

 

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online