For științific, consacrat aniversării a 90-a de la nașterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc

21.04.2021
Vizitatori unici: 358

La 27 aprilie 2021, începând cu ora 10:00, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” din Republica Moldova, în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, organizează Conferința științifică cu participare internațională, cu genericul „Actualităţi în etiologia, patogenia, profilaxia, diagnosticul şi tratamentul tuberculozei şi afecţiunilor pulmonare nespecifice”. Evenimentul este consacrat aniversării a 90-a de la nașterea Medicului Emerit Chiril Draganiuc.

În cadrul Conferinței științifice va fi proiectat un film care va cuprinde viața și activitatea ilustrului om Chiril Draganiuc. Programul Conferinței va include, de asemenea, subiecte cu privire la situația epidemiologică a tuberculozei, la metodele molecular-genetice de diagnosticare a tuberculozei. Vor fi împărtășite  experiențe referitor la factorii genetici în dezvoltarea tuberculozei, la tratamentul tuberculozei drogrezistente, inclusiv a tuberculozei asociată cu comorbidități;  impactul măsurilor pandemice și antiepidemice în perioada  pandemiei COVID-19 asupra serviciului de ftiziopneumologie; infecția cu coronavirus de tip nou SARS-CoV-2 în asociere cu tuberculoza, inclusiv cu co-infecția TB/HIV; și cu privire la co-infecţiile bacteriene pulmonare şi antibioticorezistenţa în infecția SARS-CoV-2 și alte aspecte de importanță științifico-practică.

Forul științific va întruni specialiști din Federația Rusă, Ucraina, Azerbaidjan, Sudan, Republica Moldova - ftiziopneumologi, medici de familie, conducători ai instituțiilor medicale, specialiști din alte domenii.

PROGRAM

Evenimentul va fi transmis on-line. 

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Sursa:
Categorie: