Știința își spune cuvântul: Impactul implementării platformelor de comunicare, inițiate de AȘM, în domeniul agriculturii

24.07.2020
Vizitatori unici: 600

Atenuarea efectelor insuficienței precipitațiilor atmosferice și a altor calamități naturale înregistrate în anul 2020 asupra sectorului agro-alimentar, precum și diminuarea impactului negativ al pandemiei care a agravat și mai mult situația în domeniu, constituie una din prioritățile Academiei de Științe a Moldovei. În cadrul platformei științifice de comunicare „Securitatea alimentară și siguranța alimentelor”, inițiată de Academia de Științe, la 12 mai 2020, a fost organizată lecția publică cu genericul „Diminuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 și secetei în agricultură”. Sesiunea a fost susținută de profesorul cercetător Boris Boincean, doctor habilitat în științe agricole, director interimar al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, profesor la Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

În cadrul lecției publice, prof. Boris Boincean a abordat o multitudine de probleme cu care se confruntă sectorul agricol, propunând o serie de măsuri pentru diminuarea consecințelor pandemiei și secetei în anul curent, inclusiv, măsuri de lungă durată ce țin de căile de intensificare a agriculturii pe viitor. Profesorul Boincean a menționat că pandemia COVID-19 și seceta din anul curent au scos în evidenta necesitatea abordării și soluționării unui șir de provocări cu care se confruntă agricultura la ora actuală și se va confrunta în viitorul apropiat. Printre masurile urgente, invocate, expertul  le-a menționat pe cele ce țin de restabilirea sistemului de producere de semințe de calitate biologică înaltă, de proveniență preponderent autohtonă, începând cu culturile cerealiere de toamnă, care au fost afectate grav de seceta din anul curent.

Prof. Boincean a ținut să specifice că, istoric, acum suntem la un punct culminant, de răscruce. Pandemia care persistă și nu se lasă dusă, seceta devastatoare din acest an impune imperios de a reexamina și de a regândi modul de a face agricultură azi, dar și pe viitor. Expertul a spus cu voce tare, chiar dacă pe cineva ar fi deranjat, că trebuie schimbat fără întârziere modul de abordare a problemelor, de a-l regândi, iar misiunea oamenilor de știință în cadrul Academiei este de a uni specialiști din diferite domenii, de a-i oferi un caracterul interdisciplinar, o abordare sistemică, efort ce ar permite în mare măsură soluționarea problemelor și provocărilor actuale, dar și celor de viitor. (https://asm.md/diminuarea-impactului-negativ-al-pandemiei-covid-19-si-secetei-agricultura-o-lectie-publica-de).

Prezent la lecția publică, Secretarul de Stat de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dl Mihail Machidon, a apreciat înalt prestația prof. Boincean, catalogând îngrijorarea expertului drept un strigăt personal vizavi de ceea ce se întâmplă azi în acest sector, în situația în care agricultura este singurul suport, singura sursă reală de existență pentru țara noastră, în lipsa altor bogății naturale. Toate recomandările expuse și prezentate de savantul Boincean au fost remise spre examinare în adresa Ministerului de resort și Guvernului (https://asm.md/masuri-necesare-de-intreprins-vederea-diminuarii-impactului-pandemiei-covid-19-si-secetei-asupra).

Problema respectivă  a fost abordată și în cadrul platformei științifice „Securitatea economică, migrația și transformările demografice”, la 5 mai 2020, în cadrul căreia, două personalități marcante ale științei economice, oameni de știință cu largă recunoaștere națională și internațională - acad. Grigore Belostecinic, dr.hab. în economie, prof. univ., rector ASEM și m.c Alexandru Stratan, dr.hab.în economie, prof. univ., director al Institutului Național de Cercetări Economice, au susținut o lecție publică întitulată Competitivitatea Republicii Moldova: tendințe si provocări (https://asm.md/competitivitatea-republicii-moldova-tendinte-si-provocari-lectie-publica-sustinuta-la-academia-de).

Raportorii au analizat situația în sectoarele economiei și au formulat concluzii relevante, inclusiv pentru sectorul agrar, ce scot în evidență necesitatea suportul științific oferit de specialiști, care au fost, de asemenea, trimise în adresa Guvernului (https://asm.md/evaluarea-competitivitatii-republicii-moldova-si-efectelor-pandemiei-asupra-economiei-precum-si).

Urmare a celor prezentate, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, dar și Ministerul Finanțelor au exprimat mulțumiri și aprecieri Academiei de Științe a Moldovei și coordonatorilor platformelor științifice de comunicare, pentru formularea și înaintarea recomandărilor pertinente, care vor contribui net la soluționarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă astăzi țara și, implicit ramura agricolă.

Problemele grave cu care se confruntă sectorul agrar, semnalate de oamenii de știință, instituțiile de cercetare de profil, dar și propunerile formulate în scopul diminuării impactului negativ creat, a constituit și scopul vizitei de ieri, 23 iulie 2020, a prim-ministrului Ion Chicu, la Institutul de Cercetări a Culturilor de Câmp „Selecția” din Bălți, specializată în producerea și elaborarea tehnologiilor de cultivare a culturilor de câmp. În cadrul vizitei, premierul a declarat că subiectul producerii de semințe va fi abordat prioritar de Guvern și că Guvernul este pentru dezvoltarea acestei ramuri importante pentru țara noastră. Va fi o altă atitudine, a asigurat șeful Executivului. Mai mult, Guvernul planifică implementarea unui program de restabilire a sistemului de producere semincer (https://gov.md/ro/content/subiectul-producerii-de-seminte-va-fi-abordat-prioritar-de-guvern).

Această abordare a problemelor stringente ale țării prin prisma cercetărilor științifice, materializată prin crearea platformelor științifice și prezentarea, în cadrul lor, a dezbaterilor publice cu participarea experților și reprezentanților Guvernului, transmise online pentru toată societatea, care finalizează cu vizita în teren a factorilor de decizie și cu acțiuni concrete pentru soluționarea problemelor reprezintă, fără îndoială, un caz de succes. Să replicăm atare cazuri de succes pentru a impulsiona dezvoltarea țării prin implementări concrete ale rezultatelor științifice și a pentru a sublinia o dată în plus rolul științei în societate.

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie: