Securitatea alimentară și siguranța alimentelor

Platforma „Securitatea alimentară și siguranța alimentelor” este coordonată de dna Rodica STURZA, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, membru al Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM. Platforma de comunicare a fost lansată în data de 10 martie 2020 la Academia de Științe a Moldovei, prin susținerea lecției publice „Securitatea și siguranța alimentelor – o problemă existențială” (raportor dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza).

Platforma „Securitatea alimentară și siguranța alimentelor” a fost inițiată de Academia de Științe pentru a favoriza o colaborare mai strânsă între industrie și mediul academic, consolidarea capacităților în domeniu. Securitatea alimentară a populației prezintă unul din drepturile constituționale ale omului. Siguranța alimentelor implică diminuarea riscului contaminării alimentelor prin contaminanți tehnogeni sau naturali, prin cei introduși accidental, prin tratarea inadecvată a alimentelor sau prin practicile comerciale abuzive. Aceasta platformă de comunicare deschide posibilitatea de a pune în discuție aspecte ce ţin de provocările iminente în materie de securitate alimentară și siguranța alimentelor prin promovarea experienței dintr-o perspectivă globală; provocările tehnice cu care se confruntă industria și modul în care ar dori ca mediul academic să contribuie la abordarea acestor provocări; progrese tehnologice în mediul academic care pot ajuta la abordarea provocărilor legate de siguranța alimentelor; diferite modele de nutriție și impactul lor asupra sănătății, bunăstării și speranței de viață; schimbul de idei cu experți și lideri din organisme de reglementare, industrie, mediul academic, specialiști în formare.

Platforma „Securitatea Alimentară și Siguranța Alimentelor” va oferi consumatorilor, producătorilor, lucrătorilor din comerț și supraveghere a calității și siguranței alimentelor, cercetătorilor și formatorilor posibilitatea de schimb de opinii, devenind astfel factori motori pentru sisteme alimentare viitoare, inclusiv prin co-proiectarea programelor și agendelor de cercetare.

O serie de lecții publice, cu abordarea subiectelor actuale cu privire la cauzele care au condus la situația dramatică în agricultura țării, au fost susținute la Academia de Științe a Moldovei de doctorul habilitat în științe agricole, profesor cercetător Boris Boincean, director interimar al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, profesor la Catedra de Științe ale Naturii și Agroecologie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Astfel, la 12 mai 2020 Academia de Științe a organizat prezentarea Lecției publice cu genericul „Diminuarea impactului negativ al pandemiei COVID-19 și secetei în agricultură”. Prelegerea a fost susținută de prof. Boris Boincean, dr. hab. în științe agricole (https://www.asm.md/diminuarea-impactului-negativ-al-pandemiei-covid-19-si-secetei-agricultura-o-lectie-publica-de).

La 7 iunie 2021, în cadrul Săptămânii Științei (7 iunie -11 iunie 2021), lansate cu prilejul  aniversării a 60-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei și a 75-a de la crearea primelor instituții de cercetare de tip academic, Prof. Rattan LAL (SUA), Laureat al Premiului Nobel pentru pace (2007) și al Premiului Mondial pentru Alimentație (2020),  cunoscut savant pedolog, profesor universitar în științele solului și director al Centrului de Management și Sechestrare a Carbonului, Universitatea de Stat din Ohio, a susținut Lecția publică „Sănătatea solului în era încălzirii globale: importanța pentru dezvoltarea durabilă a societății, inclusiv îmbunătățirea sănătății umane post-pandemice”.

La 23 iunie 2021, în cadrul Platformei științifice, și-a ținut lucrările Atelierul de lucru „Securitatea alimentară prin prisma asocierii la Programul UE Orizont Europa”, desfășurat în format online.

În cadrul sesiunii Atelierului de lucru au fost prezentate comunicările: „Particularitățile consumului de sare, zahăr și grăsimi trans în Republica Moldova” (raportor dna dr., conf. univ. Aurica Chirsanov), „Abordări nutriționale în eradicarea tulburărilor corelate consumului de gluten” (raportor dna dr., conf. univ. Rodica Siminiuc) și „Oportunități de aderare la programele europene de cercetare-inovare” (raportor dna dr. hab., prof. univ. Rodica Sturza).

În data de  14 septembrie 2021 a fost susținută Lecția publică onlineCu privire la fondarea, în baza Institutului „Selecția”, a Centrului de Cercetare, Transfer Tehnologic și Consultanță în domeniul Culturilor de Câmp” (raportor dr. hab. Boris Boincean). La eveniment a participat conducerea AȘM, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Viorel Gherciu și secretarul de stat al ministerului, Vasile Șarban, precum și expertul din SUA, dl Bryce Malsbary.

 

Înregistrări online