Prof. Rodica Sturza a susținut o lecție publică cu genericul „Securitatea și siguranța alimentelor - o problemă existențială”, la Academia de Științe

12.03.2020
Vizitatori unici: 1522
rsturza

Doctor habilitat, profesor universitar, Rodica Sturza, membru al Secției științe exacte si inginerești a AȘM, a susținut, la 10 martie 2020, la Academia de Științe a Moldovei o lecție publica cu genericul „Securitatea și siguranța alimentelor - o problem existențială”. Prin lecția publică respectivă s-a lansat cea de-a doua Platformă de comunicare, inițiate de Academia de Științe.

La eveniment a participat conducerea Academiei de Științe a Moldovei, membrii AȘM, experți în domeniu, cercetători științifici, profesori, studenți, persoane interesate.

Înainte de  a trece la prezentarea propriu-zisă, prof. Rodica Sturza a exprimat onoarea de a da curs invitației AȘM de a susține o lecție publică, deoarece este bine cunoscut faptul că problema siguranței alimentelor este o problemă extrem de actuală, iar bolile de care suferă omul, urmare a civilizației, iau naștere prin intermediul alimentației și tot prin alimentație pot fi corectate.

Oferind un răspuns la întrebarea, ce este securitatea alimentară, dr.hab. Rodica Sturza a remarcat că Organizația Mondială a Alimentației și Nutriției (OMAN) definește securitatea alimentară ca accesul nemijlocit al tuturor la hrana de care au nevoie pentru a-și satisface funcțiile vitale și pentru a duce o viață sănătoasă activă. În context, prof. Sturza a subliniat că problema securității alimentare, a aprovizionării populației cu produse agroalimentare de bază și de calitate corespunzătoare, constituie o preocupare majoră cu care se confruntă, într-o măsură mai mare sau mai mică, toate țările lumii. „Într-o lume care a devenit din ce în ce mai interconectată și haotică, cu mai multe persoane strămutate și o serie de dezastre umanitare care au depășit bugetele comunității internaționale și capacitatea de a răspunde, securitatea alimentară devine o prioritate esențială”, a relevat cercetătoarea.

Prof. Sturza a accentuat faptul că securitatea alimentară este o problemă complexă și dificilă, deoarece nu poate fi caracterizată sau limitată geografic și nici definită de o singură categorie distinctă, adică demografie, educație, locație geografică sau venit. Provocarea pentru securitatea alimentară constă în a pune în aplicare capacitatea de a face față creșterii unor multiple provocări.

De reținut și faptul că securitatea alimentară a populației prezintă unul din drepturile constituționale ale omului, a remarcat vorbitoarea, ea reprezentând una din cele 7 mari provocări societale definite în cadrul Uniunii Europene și care se plasează pe locul II după sănătate, schimbări demografice și bunăstare. „Astfel, în cadrul UE accentul se pune pe abordările strategice ale cercetării și inovării, fiind lansate inclusiv trei mari platforme și anume: Abordarea strategiei pentru agricultură din UE, Platforma alimentație 20-30, precum și Strategia de bioeconomie”, a menționat prof. Sturza, la care a adăugat că securitatea alimentară este o problemă complexă care include trei componente: disponibilitatea (având cantități suficiente de alimente disponibile; accesul și utilizarea); accesul (cu venituri adecvate și resurse pentru accesul la alimente); utilizarea sau consumul (având un aport alimentar și capacitatea de a absorbi și utiliza nutrienți în corp).

Totodată, dna Sturza a relevat că securitatea alimentară include drept componentă indispensabilă și siguranța alimentelor care reprezintă garanția că alimentele consumate sunt sigure și hrănitoare, pot să asigure un nivel ridicat de sănătate, în lipsa oricăror riscuri, oferă informație transparentă cu privire la originea, conținutul, etichetarea și utilizarea alimentelor. „Astfel, cadrul politic al UE în domeniul cercetării și inovării pentru sistemele de nutriție și hrană pentru viitor include necesitatea unei abordări sistemice a cadrului alimentar pentru protejarea viitorului”, a rezumat profesorul.

În acest sens, dr. hab. Rodica Sturza a menționat rolul comunității științifice în contextul asigurării securității și siguranței alimentelor, subliniind importanța inițierii Platformei Securitatea și Siguranța Alimentelor. Aceasta, potrivit profesorului, rezidă în favorizarea unei colaborări mai strânse între industrie și mediul academic, consolidarea capacității în materie de securitate și siguranță alimentară; oferirea unui schimb de opinii, inclusiv prin co-proiectarea programelor și agendelor de cercetare, precum și focalizarea eforturilor de cercetare în elucidarea problemelor actuale și identificarea unor soluții optime de soluționare a acestora.

Prelegerea a fost urmată de runda întrebări-răspunsuri, în cadrul căreia au intervenit mai mulți participanți la eveniment, inclusiv: m.c. Elena Zubcov, m.c. Nicolae Opopol, dr.hab., Leonid Voloșciuc ș.a.

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a mulțumit dnei Rodica Sturza pentru lecția susținută, subliniind importanța Platformei inițiate, care scoate în evidență o multitudine de probleme legate de securitatea alimentară și siguranța alimentelor. Președintele AȘM a exprimat, totodată,  certitudinea că informația prezentată va fi utilă atât pentru continuarea investigațiilor științifice deja inițiate, cât și pentru identificarea unor noi teme de cercetare, care ar permite atragerea surselor de finanțare extrabugetară, în particular prin programele comunitare. Importanța evenimentului și rolul Platformei respective au fost subliniate și în luarea de cuvânt a acad. Boris Gaina, conducătorul Secției Științe ale naturii a AȘM, care, de asemenea a exprimat cuvinte apreciative în adresa prof. Rodica Sturza pentru prestație.

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online