ȘCOALA VIITORULUI: TINERII VERSUS ȘTIINȚA

11.01.2023
Vizitatori unici: 885

Făcând o retrospectivă în anul de activitate 2022 al AȘM, trecut deja în istorie, se face remarcabil lucrul cu tinerii – o nouă platformă academică, care, de rând cu alte acțiuni întreprinse, ar contribui la crearea unui potențial intelectual mai tânăr pentru institutele de cercetări și Academia de Științe a Moldovei, la revigorarea cercetării și inovării. Trebuie să recunoaștem franc că astăzi potențialul intelectual al AȘM s-a redus numeric semnificativ – în ultimii cinci ani au decedat 30 de membri ai AȘM, o treime din total. Cei care activează în prezent – 58 de membri titulari și membri corespondenți – în mare parte se află la o vârstă avansată. Cauzele privind crearea acestei situații alarmante sunt cunoscute, ele au fost deja analizate.

Dar să revenim la subiectul propriu-zis – tinerii versus știința. Ce s-a realizat în acest sens, în speță, în promovarea cercetării în rândul tinerilor studioși, liceenilor, organizarea întâlnirilor în instituțiile de învățământ din republică și în mediul academic.

Mai întâi, a fost creată Academia Tinerilor Cercetători (ATC), după modelul a 45 de state ale lumii, la inițiativa dr. Tudor Braniște, șef al Secției management academic și relații externe a AȘM, confirmată prin decizia Prezidiului AȘM din 17 decembrie 2021. Apoi hotărârea respectivă a fost implementată la 21 martie 2022, în cadrul ședinței de constituire a Academiei Tinerilor Cercetători din Moldova de grupul de fondatori în număr de 17 persoane – reprezentanți ai institutelor de cercetare, UTM și USM. La eveniment a participat acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, care a salutat această inițiativă importantă, menționând că pentru a face față timpurilor foarte dinamice, dar și provocărilor sec. XXI sunt necesare noi abordări, noi tehnologii, noi concepte. Aceste enunțuri au răsunat repetat și la cele mai înalte tribune, a subliniat președintele AȘM, iar faptul că Anul 2022 a fost declarat de ONU An Internațional al Cercetărilor Fundamentale, deja ne demonstrează că civilizația și, în primul rând, cercetătorii, trebuie să vină cu noi viziuni și abordări. Este nevoie de o nouă generație de oameni identificată printre cei tineri.

În cadrul lansării ATC, asistența a fost salutată și de consilierul prezidențial pe probleme de educație și cercetare, Valentina Chicu. Referindu-se la importanța acestei inițiative,  Dumneaei a specificat că fondarea Academiei Tinerilor Cercetători este cu adevărat evenimentul care ne orientează spre viitor. În momentul în care se construiește ceva, o structură nouă ce țintește în viitor, asta deja oferă speranță mai multor oameni. Crearea ATC este importantă și prin faptul că aceasta, în esență, este o tendință a unei țări mici de a deveni parte a unei lumi mari.

Prezent la eveniment m.c. Alexandru Stratan, pe atunci președinte al Consiliului directorilor institutelor de cercetare,  a numit metaforic Academia Tinerilor Cercetători un senat al tinerilor în speranța că el va veni cu inițiative și cu idei proaspete. „Generațiile trec, multe lucruri se schimbă, trăim o viață foarte dinamică, trebuie să promovăm astăzi managementul schimbării foarte eficient, dar și cu decizii rapide și corecte. Această voce a tinerilor este foarte importantă”.

În scopul de a impulsiona interesul tinerilor față de domeniul științei, la 18 noiembrie 2022, acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM,  și câțiva membri din grupul de fondatori ai ATC au efectuat o serie de activități, prelegeri publice în licee și vizite ale elevilor în laboratoarele de cercetare. Astfel, fizicianul Ion Tighineanu a interacționat cu elevii de la IP Liceul Teoretic „B.P. Hașdeu” din orașul Drochia, pornind de la susținerea prelegerii „Nanotehnologiile schimbă lumea”. Copiilor le-a plăcut această abordare a științei, care li s-a părut pe cât de captivantă, pe atât și de distractivă. Cunoscutul savant s-a referit și la cele mai recente descoperiri din domeniul științei materialelor și nanotehnologiilor, menționând importanța implicării tinerilor în procesul de dezvoltare a tehnologiilor moderne.

În paralel, la IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Drochia,  se desfășura o altă întâlnire dintre reprezentanta desantului academic Tatiana Malcova , studentă-doctorandă, asistent universitar la catedra de chirurgie nr. 1 „N. Anestiadi”, cercetător științific la  Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” . Tânăra a prezentat în fața liceenilor lecția deschisă cu genericul „Ingineria tisulară și medicina regenerativă: provocări și realizări”. Copiii au sesizat cât de interesantă poate fi munca de cercetare și care este rolul cercetărilor fundamentale în promovarea calității vieții umane.  În cadrul dialogului, elevii au aflat mai multe informații utile despre ce este „ingineria tisulară” și „medicina regenerativă” etc. care și generează interesul sporit pentru  aceste domenii științifice interdisciplinare. Au fost explicate și discutate noțiunile de „celule stem”, „biomateriale”, „biomolecule”.

Tot în acea zi, la Gimnaziul „Viorel Cantemir” din s. Sofia, același raion, tânăra cercetătoare, dr. Maria Tabără de la Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru” a ținut lecția deschisă „Înmulțirea plantelor prin cultura țesuturilor”, la care au participat elevi și profesori. Scopul vizitei a fost de a consolida motivația elevilor pentru domeniul cercetare. Tânăra savantă  le-a vorbit elevilor despre înmulțirea plantelor in vitro, importanța acestei metode și aplicarea ei. Elevii, desigur, au rămas entuziasmați și interesați de tema respectivă. Multe au aflat ei și despre plantele donatoare de ex plante, inoculare, stabilizare, micro clonare, micro propagare, cât și adaptarea acestora în condiții ex vitro și ex situ.

Toate aceste discuții în deplasare au avut drept urmare alte trei întâlniri deja la Chișinău în laboratoarele de cercetare, în care muncesc protagoniștii noștri. În așa fel, un grup de elevi din clasele a X-a – XII-a de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu" din orașul Drochia au vizitat la 7 decembrie 2022 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Această excursia deosebită a fost organizată în Laboratorul de inginerie tisulară și culturi celulare și la Catedra de anatomia omului și anatomie clinică. Profesorul universitar Viorel Nacu, șef al laboratorului, și tinerele cercetătoare  și Mariana Jian le-au vorbit adolescenților despre medicina regenerativă, ingineria tisulară, terapia celulară și perspectivele dezvoltării biotehnologiilor noi.

Peste două zile, la 9 decembrie, un grup de 20 de elevi de la IP Liceul Teoretic „B.P. Hașdeu" din Drochia au fost oaspeții doriți ai Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor (UTM), unde au luat cunoștință de specificul laboratoarelor lui. Copiii au avut posibilitatea să discute cu tinerii cercetători, care le-au prezentat mai multe tehnici de fabricare și caracterizare a nanomaterialelor. În laboratorul de fotolitografie și depunere a filmelor subțiri ei au putut vedea tehnicile utilizate la fabricarea microcip-urilor. Sistemele LASER cu lungime de undă reglabilă, măsurarea gradului de hidrofobie, printarea 3D, utilizarea ultrasunetului sau microundelor etc. au fost explorate pe parcursul vizitei în această lume fascinantă a științei. Apogeul acestei întâlniri a fost cunoașterea primului material artificial cu proprietăți duale hidrofob/hidrofil – Aerogalnitul, elaborat de cercetătorii UTM în colaborare cu colegii lor din alte centre științifice din străinătate.

La rândul lor, tot pe 9 decembrie, copiii de la Gimnaziul „Viorel Cantemir” din s. Sofia au ajuns la Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru". Scopul acestei excursii a ținut de familiarizarea cu tehnicile de  micro propagare in vitro a plantelor valoroase pentru economia națională (arbuști fructiferi, plante medicinale, plante pe cale de dispariție). Prezentarea activităților de bază ale Laboratorului Embriologie și Biotehnologie a fost realizată de dr. Nina Ciorchină, șef de laborator și cercetătorii, dr. Maria Tabăra, Melania Ghereg și Raisa Chițan, care i-au informat pe elevi cu privire la tipul de ex plante, inoculare, micro clonare, micro propagare și adaptarea acestora în condiții ex vitro și ex situ. Ulterior, elevii au vizitat serele Laboratorului de Plante Tropicale, unde șeful de laborator, dr. Valentina Ţîmbală le-a prezentat impresionanta colecție de plante suculente, plante subtropicale și plante tropicale.

Evenimentele de promovare a activității de cercetare științifică în școli au loc cu suportul financiar al Comisiei Europene în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022-2023 „GreenSCI – Știința verde pentru o societate sănătoasă”. Obiectivele proiectului vizează creșterea vizibilității, promovarea cercetării și a oamenilor de știință în rândul publicului larg; îmbunătățirea comunicării între cercetători și societate, în special, cu tinerii prin încurajarea angajamentului cetățenilor; creșterea recunoașterii publice a programelor și oportunităților UE, inclusiv, a cercetătorilor din R. Moldova finanțați de UE, precum și a diasporei științifice din țara noastră. Este incontestabilă ca importanță promovarea inovațiilor cu aplicabilitate socială și de afaceri prin practicile Științei Deschise, dar și evidențierea impactului cercetării și inovării asupra vieții de zi cu zi și a bunăstării sociale. Proiectul, coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei, este realizat în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Asociația Obștească „INFOGROUP” și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

În șirul manifestărilor organizate în cadrul proiectului „Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022-2023 „GreenSCI – Știința verde pentru o societate sănătoasă”,  se înscrie o serie de evenimente, seminare, vizite ale tinerilor cercetători în școli, unde au prezentat elevilor și profesorilor activitatea de cercetare și inovare, pe care ei o desfășoară aici, în Republica Moldova. Bunăoară, Gimnaziul Limbenii Noi din raionul Glodeni a găzduit la 16 septembrie 2022 lecția publică cu genericul ,,Toxicanți chimici în produsele alimentare: pericol și securitate”, ținută de tânără cercetătoare Galina Curicheru, drd., asist. univ. la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Constantin Stere” din Soroca a găzduit la 16 septembrie 2022 lecția publică cu genericul ,,Modelarea 3D a obiectelor tehnice”, susținută de tânărul cercetător Alexandr Ojegov, dr., conf. univ. la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Evenimentul reprezintă un exemplu bun de cooperare între știință și educație prin intermediul acestor întâlniri cu elevii, organizate în cadrul proiectului „Noaptea Cercetătorilor Europeni”.

La 19 septembrie 2022, în IP Liceul Teoretic „Ginta Latină” din Chișinău s-a desfășurat lecția publică „Designul medicamentelor”, expusă de doctorul în științe chimice Roman Rusnac, lector universitar, cercetător științific în laboratorul „Materiale avansate în  biofarmaceutică și tehnică” al Universității de Stat din Moldova. Cei peste 80 de elevi, pasionați de știință, au aflat despre experiența și cariera tânărului cercetător, inclusiv s-au documentat cu domeniile sale de cercetare ce vizează sinteza farmaceutică, procesarea și furnizarea medicamentelor, dar și elaborarea materialelor noi, inovative cu performanțe remarcabile și dezvoltarea de noi procese tehnologice sustenabile.

Interesant a decurs, în cadrul IP Liceul Teoretic „Gaudeamus” din Chișinău, lecția deschisă cu tema „Detergenții – resursă sau problemă", ținută la 21 septembrie de doctoranda Elena Culighin, cercetător științific în chimie ecologică și protecția mediului a Institutului de Chimie. Iar cu o săptămână mai târziu, pe 27 septembrie,  doctorandul Vladimir Ciobanu, cercetător științific la Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor, UTM, i-a familiarizat pe tinerii din același liceu cu un subiect, de asemenea, de actualitate „Nanotehnologiile – tehnologiile viitorului". În așa fel, elevii au aflat despre importanța nanotehnologiilor, utilizarea acestora în produsele comerciale cotidiene, precum și despre aplicabilitatea lor în viitorul apropiat în astfel de domenii ca medicina sau agricultura.

Întâlnirea retur s-a produs la 30 septembrie 2022. Atunci peste 20 de elevi ai Liceului Teoretic „Gaudeamus” au efectuat o vizită în laboratoarele Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor. Una e să auzi și alta e să vezi pe viu. Copiii au luat cunoștință cu mai multe tehnici de fabricare și caracterizare a nanomaterialelor. Laboratorul de microscopie i-a impresionat prin posibilitățile actuale de vizualizare a obiectelor la scara submicrometrică, utilizând scanarea cu o rază de electroni - Microscopia Electronică sau Microscopia de Forțe Atomice. Măsurarea gradului de hidrofobie, printarea 3D, utilizarea ultrasunetului sau microundelor și multe altele au fost abordate pe parcursul vizitei.

Un alt eveniment care s-a făcut remarcabil. La 13 octombrie 2022, Gimnaziul „Ion Creangă” din satul Soltănești, raionul Nisporeni, a găzduit lecția deschisă "Chimia ecologică, apa, poluarea și metodele de epurare", expusă de doctoranda Larisa Mocanu de la Universitatea de Stat din Moldova. În cadrul prelegerii, tânăra cercetătoare i-a informat pe elevi și profesori cu privire la combaterea problemelor de mediu și, anume, epurarea apelor uzate industrial, prezentând date statistice și metode de soluționare a problemei. Elevii s-au arătat entuziasmați să afle detalii despre activitatea de cercetare științifică în domeniul chimiei ecologice, ceea ce s-a întâmplat două săptămâni mai târziu în cadrul vizitei retur de la 3 noiembrie în Laboratorul  Chimie ecologică și tehnologii chimice moderne din cadrul Departamentului Chimie Industrială și Ecologică „Acad. Gheorghe Duca” de la Facultatea de Chimie și Tehnologie chimică a Universității de Stat din Moldova. Impresiile le-au depășit așteptările.

După cum ne-am convins, prin aceste exemple concrete, în anul 2022 s-a realizat o activitate impunătoare în vederea promovării și popularizării cercetării în societate, și, în special, în rândul celor tineri. E doar un început care trebuie extins geografic și pe grupe de vârste. În această muncă, deloc simplă, pe lângă alte acțiuni de ameliorare a procesului educativ în școală, trebuie să se includă instituțiile de învățământ școlar, instituțiile de cercetare și universitățile, ministerul de profil. Doar atunci noi vom simți respirația fierbinte a celor din spate care ne calcă pe urme.

 

Tatiana ROTARU

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online