Premieră în Republica Moldova: au fost acordate titluri onorifice de „PROFESSOR EMERITUS AL UTM”

27.01.2022
Unique visitors: 1293

O premieră pentru comunitatea academică a avut loc în ședința Senatului Universității Tehnice a Moldovei. În data de 25 ianuarie 2022, rezultatele științifice de valoare, prodigioasa activitate didactică de-a lungul anilor, contribuțiile substanțiale recunoscute pe plan național și internațional a șase profesori universitari au fost înalt apreciate prin acordarea titlului onorific de „PROFESSOR EMERITUS AL UTM”.

Felicităm cordial pe cei care au avut onoarea de a se învrednici de acest înalt titlu: dl acad. Ion Bostan, dr. hab., prof. univ. (Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM), dr. hab., prof. univ. Anatol Balanuță, dr. hab., prof. univ. Petru Stoicev, dr. hab., prof. univ. Ion Stratan, dr. hab., prof. univ. Pavel Tatarov și dr. hab., prof. univ. Ion Valuță.

Pentru mai multe detalii, accesați link-ul https://utm.md/blog/2022/01/26/senatul-utm-a-conferit-in-premiera-sase-titluri-onorifice-de-professor-emeritus/.

 

Secția Științe Exacte și Inginerești a AȘM

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online