Comisia pentru decernarea premiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate științifice valoroase obținute în anii 2019–2020 a recepționat rezultatele evaluării de către experți a dosarelor

25.10.2021
Unique visitors: 692

Pentru domeniul biologie şi ecologie „Alexandru Ciubotaru”

  1. Dr. Steliana CLAPCO, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări „Biotehnologii moderne pentru agricultura durabilă și securitatea alimentară”.  Lista lucrărilor S. Clapco

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1

E2

 

 

 

 

2

Noutatea științifică

E1

E2

 

 

 

 

3

Impactul, relevanța

E1

E2

 

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

 

E2

E1

 

 

 

 

  1. Dr. Petru COCÎRȚĂ, Institutul de Ecologie și Geografie – Ciclul de lucrări „Rolul cercetărilor în susținerea managementului ecologic în sistemul „Omul și Natura”. Lista lucrărilor P. Cocîrță

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1

E2

 

 

 

 

2

Noutatea științifică

 

E2

E1

 

 

 

3

Impactul, relevanța

E1

E2

 

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

E1

E2

 

 

 

 

 

  1. Dr. hab. Galina LUPAȘCU, Institutul de Genetică Fiziologie și Protecție a Plantelor – Ciclul de lucrări „Impactul factorilor ambientali și genetici asupra rezistenței și productivității unor plante de cultură”. Lista lucrărilor G. Lupașcu

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1

E2

 

 

 

 

2

Noutatea științifică

E1

E2

 

 

 

 

3

Impactul, relevanța

 

E1 / E2

 

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

 

E1 / E2

 

 

 

 

  1. Dr. Anatolie Tărîță; Dr. Maria Sandu; Dr. Raisa Lozan; Dr. Elena Moșanu; Dr. Nina Liogchii, Institutul de Ecologie și Geografie – Ciclul de lucrări „Starea ecologică a componentelor de mediu din teritoriul Ariilor Naturale Protejate de Stat”. Lista lucrărilor IEG

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1 / E2

   

 

 

 

2

Noutatea științifică

 

E1 / E2

 

 

 

 

3

Impactul, relevanța

E2

E1

 

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

 

E2

 

E1

 

 

 

Pentru domeniul chimie „Nicolae Gărbălău”

Acad. Gheorghe Duca, Institutul de Chimie – Ciclul de lucrări „Redox procese în sisteme acvatice”. Lista lucrărilor Gh. Duca

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

 

E1

E2

 

 

 

2

Noutatea științifică

 

E2

E1

 

 

 

3

Impactul, relevanța

 

 

E1 / E2

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

 

 

E1

E2

 

 

 

Pentru domeniul medicină „Constantin Țîbîrnă”

Dr. hab. Emil Ceban, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – Ciclul de lucrări „Litiaza urinară – o provocare a medicinii contemporane”. Lista lucrărilor E. Ceban

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1 / E2

   

 

 

 

2

Noutatea științifică

E1 / E2

 

 

 

 

 

3

Impactul, relevanța

E1 / E2

 

 

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

E1 / E2

 

 

 

 

 

Dr. Alexandru Postolachi, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” – Monografia „Биологическое единство природы и человека: эстетико-антропологическое исследование с акцентом на особенности фило- и онтогенеза зубо-челюстно-лицевой системы”. Lista lucrărilor A. Postolachi

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

 

E1

 

 

 

E2

2

Noutatea științifică

 

E1

 

 

 

E2

3

Impactul, relevanța

 

E1

 

E2

   

4

Implementarea rezultatelor obținute

E2

 

 

E1

   

 

Dr. hab. Constantin Spînu; dr. Octavian Sajin; dr. hab. Liuba Corețchi; dr. Iurie Pînzaru; dr. hab. Grigore Friptuleac, Agenția Națională pentru Sănătate Publică – Ciclul de lucrări „Fortificarea măsurilor de control și răspuns la COVID-19 pe fundalul impactului factorilor de risc pentru sănătate”. Lista lucrărilor ANSP

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1

E2

 

 

 

 

2

Noutatea științifică

 

E1

E2

 

 

 

3

Impactul, relevanța

 

E1

E2

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

 

E1 / E2

 

 

 

 

 

Pentru domeniul agricultură „Andrei Ursu”

Dr. hab. Boris Boincean, ICCC „Selecția” – Monografia „Farming the Black Earth Sustainable and Climate-Smart Management of Cernozem Soils”. Lista lucrărilor B. Boincean

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1

E2

 

 

 

 

2

Noutatea științifică

E1

E2

 

 

 

 

3

Impactul, relevanța

 

 E2

E1

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

   

E1 / E2

 

 

 

 

Dr. Alina Trofim, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări „Utilizarea biostimulatorilor cianobacterieni în agricultura ecologică”. Lista lucrărilor A. Trofim

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

 

E1

E2

 

 

 

2

Noutatea științifică

 

E1

 

 E2

 

 

3

Impactul, relevanța

 

 E1

E2

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

   

E1 / E2

 

 

 

 

Dr. hab. Leonid Voloșciuc, Institutul de Genetică Fiziologie și Protecție a Plantelor – Ciclul de lucrări „Agricultura ecologică – cale de soluționare a problemelor ecologice din agricultură”. Lista lucrărilor L. Voloșciuc

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1 / E2

   

 

 

 

2

Noutatea științifică

E1 / E2

   

 

 

 

3

Impactul, relevanța

E1

E2

 

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

E1

E2

   

 

 

 

Dr. Victor Țîței, Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru” – Ciclul de lucrări „Mobilizarea, ameliorarea și valorificarea unor specii de plante și culturi agricole netradiționale cu utilitate multiplă pentru economia națională”. Lista lucrărilor V. Țîței

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1 / E2

   

 

 

 

2

Noutatea științifică

E1 / E2

   

 

 

 

3

Impactul, relevanța

E1

E2

 

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

E1 / E2

     

 

 

 

Pentru domeniul inginerie „Boris Lazarenco”

Dr. hab. Valentin Oleșciuk, Institutul de Energetică – Ciclul de lucrări „Novel Schemes, Techniques and Algorithms of Synchronous Space-Vector Modulation for Control of Power Converters”. Lista lucrărilor V. Oleșciuk

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1 / E2

   

 

 

 

2

Noutatea științifică

 

E1 / E2

 

 

 

 

3

Impactul, relevanța

E2

 E1

 

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

   

E1 / E2

 

 

 

 

Pentru domeniul fizică „Vsevolod Moscalenco”

Dr. hab. Serghei Ostrovschi, Institutul de Fizică Aplicată – Ciclul de lucrări „Studiul proceselor ce guvernează comportamentul compușilor care conțin ioni de Co, ce pot fi utilizați în electronica moleculară”. Lista lucrărilor S. Ostrovschi

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1 / E2

   

 

 

 

2

Noutatea științifică

E1 / E2

   

 

 

 

3

Impactul, relevanța

E1

E2

 

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

 

E1

E2

 

 

 

 

Pentru domeniul matematică și informatică „Vladimir Andrunachievici”

Dr. hab. David Ceban, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări „Sisteme dinamice neautonome și aplicațiile lor”. Lista lucrărilor D. Ceban

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1 / E2

   

 

 

 

2

Noutatea științifică

E1

E2

 

 

 

 

3

Impactul, relevanța

E1 / E2

   

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

E1

 

E2

 

 

 

 

Pentru tineri cercetători (în domeniul ştiinţelor vieţii, ştiinţelor exacte şi inginerești) „Valeriu Canțer”

Vitalie Cobzac, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” –Ciclul de lucrări „Tehnici și metode noi în medicina regenerativă și ingineria tisulară”. Lista lucrărilor V. Cobzac

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

 

E1

E2

 

 

 

2

Noutatea științifică

 

E1

E2

 

 

 

3

Impactul, relevanța

 

E1

E2

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

 

 

E1 / E2

 

 

 

 

Dr. Vasile Postica, Universitatea Tehnică a Moldovei – Ciclul de lucrări „Materiale hibride pentru senzori selectivi de gaze”. Lista lucrărilor V. Postica

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

 

E1 / E2

 

 

 

 

2

Noutatea științifică

 

E1 / E2

 

 

 

 

3

Impactul, relevanța

 

E1

E2

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

 

 

 

E1 / E2

 

 

 

Roman Rusnac, Universitatea de Stat din Moldova – Ciclul de lucrări „Materiale inovative cu potențial biologic”. Lista lucrărilor R. Rusnac

Nr. d/o

Criterii / calificativul

excelent

foarte

bine

bine

satisfăcător

slab

insuficient

1

Actualitatea cercetărilor

E1 / E2

   

 

 

 

2

Noutatea științifică

E1 / E2

   

 

 

 

3

Impactul, relevanța

E1 / E2

   

 

 

 

4

Implementarea rezultatelor obținute

 

E1 / E2

 

 

 

 

Notă: lista lucrărilor este prezentată conform datelor din dosar

Categorie: