Profesorul Adrian BELÎI a susținut, la Academia de Științe, Prelegerea publică „Infecția COVID-19 la pacienții critici: Capcanele diagnosticului și tratamentului”

10.09.2021
Unique visitors: 1274

Acad. Mihai Cimpoi: „Fără știință nu putem să mergem nicăieri.

Aceasta este o condiție sine qua non”

 

Cunoscutul profesor, doctor habilitat în medicină, Adrian Belîi, care reprezintă Institutul de Medicină Urgentă și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, a susținut, la 9 septembrie 2021, Prelegerea publică online intitulată „Infecția COVID-19 la pacienții critici: Capcanele diagnosticului și tratamentului”. Prin aceasta, Academia de Științe a Moldovei în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a reluat, începând cu luna septembrie, prelegerile publice dedicate științelor medicale, în contextul pandemiei de coronavirus care reprezintă o criza globală de sănătate definitorie pentru timpurile noastre și una din cele mai mari provocări ale omenirii, virusul răspândindu-se pe toate continentele.

Evenimentul a fost moderat de acad. Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției științe ale vieții a AȘM. Acad. Gudumac a făcut o succintă prezentare a personalității profesorului Adrian Belîi, care, în aceasta dificilă perioadă, nu doar pentru sistemul medical, s-a aflat constant în prima linie, salvând zilnic vieți, fiind șef al Secției de Anestezie și Terapie Intensivă a Institutului de Medicină Urgentă.  

Amintim în context, că la 20 august 2020, prof. Adrian Belîi a mai ținut o prelegere la Academia de Științe, venind cu un curs referitor la tratamentele convenționale și cele experimentale în terapie intensivă și a relatat despre unul din tratamentele experimentale bazat pe plasma convalescentă. Prof. Adrian Belîi a comunicat despre experiența acumulată cu acest tratament în Institutul de Medicină Urgentă, în comparație cu rezultatele din alte țări. Totodată, specialistul a trecut în revistă experiența cu tratamentele dovedite de a fi eficiente și cele care și-au dovedit ineficiența pe parcursul acestei perioade, pentru a împărtăși această experiență și altor colegi.

Prelegerea Infecția COVID-19 la pacienții critici: Capcanele diagnosticului și tratamentului” a fost prezentată într-un limbaj accesibil publicului larg, astfel încât problemele abordate, inclusiv, descrierea modului de infectare, estimările referitoare la elaborarea, promovarea și eficiența vaccinului etc., să fie înțelese și de persoanele care nu au pregărire în domeniul medical.

Prof. Adrian Belîi a explicat cum are loc infectarea cu acest virus, a prezentat aspectul tipic al pacienților cu forme severe de Covid-19, oferind exemple de diverse grade de afectare a plămânilor, scorurile de cotare a gravității leziunilor pulmonare si sistemice. Specialistul a prezentat noțiuni referitoare la mutageneza virusului SARS-COV-2, a fost menționată importanța vaccinării în prevenție. Totodată, expertul a făcut o succintă trecere în revistă a tratamentelor medicamentoase și celor suportive, prescrise pacienților cu forme severe de Covid-19. De asemenea, au fost descrise complicațiile principale în cadrul formelor severe de Covid-19. Un loc aparte raportorul l-a dedicat rolului antibioprofilaxiei și antibioterapiei raționale la pacienții care au, suplimentar, suprainfecții bacteriene multidrog-rezistente.

 Nu a fost neglijată, bineînțeles, problema privind vaccinarea populației ca instrument de importanță majoră pentru a ajuta la ținerea sub control a pandemiei, împreună cu testarea eficientă și respectarea măsurilor de prevenire. Odată cu declanșarea pandemiei, a apărut necesitatea de a elabora și un anumit vaccin, care, după cum era de așteptat, a declanșat și discuții aprinse în societate. Iată că după un an, în care am stat cu frică pentru noi, familiile și apropiații noștri din cauza infecției cu noul coronavirus, oamenii s-au bucurat că a apărut parcă o barcă de salvare. A apărut vaccinul mult așteptat, care ne-ar proteja sau ar preveni boala. O parte a populației refuză însă până acum acest ajutor, deși infecția cu SARS-COV-2 a luat proporții și ca rezultat, și multe vieți. Cu apariția vaccinurilor, autoritățile au încercat să convingă populația să se vaccineze, lăsând, parcă, decizia la nivel individual, însă rata de succes scontată s-a dovedit a fi limitată. La unii oameni a apărut o frică sau fobie vizavi de imunizarea, pe care o consideră grăbită și insuficient verificată, testată, cu prevalență mult mai mare la tineri.

 Astfel, în cadrul sesiunii de întrebări-răspunsuri, cea mai frecventă întrebare a vizat anume teama și, respectiv, refuzul oamenilor de a se vaccina anti-Covid. De ce oamenii au frică și cum le pot fi explicate anumite aspecte care i-ar face să conștientizeze importanța imunizării. De ce oamenilor le este teamă de vaccinul care ar putea ajuta să se revină cumva la viața normală de altă dată și dacă într-adevăr sunt motive să ne fie teamă? De ce vaccinul anti-Covid are două doze, iar în unele țări, chiar trei, exemplul Israelului etc., dacă au fost înregistrate cazuri când s-au îmbolnăvit repetat persoanele care au fost imunizate și care este ponderea lor etc.

Prof. Belîi a răspuns la întrebările adresate, menționând o dată în plus că este pro-vaccinare și s-a adresat populației să țină cont de recomandările experților în domeniu și să aibă încredere în specialiști, să nu facă uz de informațiile neverificate difuzate în spațiul public. Doar astfel vom putea depăși această pandemie care ne-a schimbat tuturor modul de viață.

Acad. Boris Gaină i-a mulțumit dlui profesor Belîi pentru lecția publică susținută de o importanță esențială pentru societate, dar și pentru dedicația domniei sale în activitatea profesională de a salva zilnic viețile oamenilor.

M.c. Viorel Prisăcari, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, șef Catedră Epidemiologie şi ex-prorector pentru activitatea ştiinţifică a USMF „Nicolae Testemiţanu” nu a avut întrebări pentru prof. Belîi, pentru că îl cunoaște bine, îl consideră un specialist dotat, cu ample cunoștințe atât în clinica maladiilor, cât și în activitatea științifică, mărturisind că prelegerea publică a fost susținută la un nivel foarte înalt sub toate aspectele, unde a fost evidențiat și aspectul clinic, și epidemiologic, și cel microbiologic. Într-un cuvânt, a avut cuvinte doar de laudă pentru dl profesor. „Eu m-am convins încă o dată ce înseamnă infecția cu Covid, importanța tratamentului selectiv cu antibiotice, importanța rezistenței microbiene care a fost expusă azi și vreau să Vă mulțumesc pentru toate acestea”, a relevat savantul. O problemă care îl frământă pe m.c. Viorel Prisăcari, de altfel ca și pe mulți oameni de știință, luând în considerare faptul că prof. Belîi este deputat în Parlamentul RM și are oportunitatea de a aborda problemele cu care se confruntă știința azi, s-a adresat cu rugămintea către proaspătul parlamentar de a ajuta știința, în măsura în care îi permite acest mandat. „Știința este un sector foarte important, dar ea astăzi nu este în atenția guvernanților. Noi am ajuns la un nivel, practic de prăbușire a științei. Toți pleacă din știință, nu mai susțin teze de doctor. Iată de ce vă rog foarte mult, pentru că sunteți unicul om de știință în Parlament și puteți face ceva concret referitor la această problemă”, a punctat m.c. Prisăcari.

Doleanța respectivă a fost reiterată și de acad. Mihai Cimpoi care, de altfel a ascultat admirativ prelegerea prof. Belîi: „Expunerea dumneavoastră a fost magistrală. Am înțeles că ați acumulat experiența generală, universală în acest domeniu, fiindcă la noi, la prima etapă, medicina nu a putut răspunde provocărilor acestui virus. Nu era pregătită. O recunosc chiar medicii. Eu am făcut un mic inventar, cca 30 de scriitori care au murit de Covid și care cred că nu au fost tratați corespunzător, inclusiv, academicianul nostru Nicolae Dabija. Acum eu cred că se pune problema, așa cum au reiterat și antevorbitorii, să fie susținută știința, știința medicală, știința la general. Fără știință nu putem să mergem nicăieri. Aceasta este o condiție sine qua non”, a spus acad. Mihai Cimpoi.

Acad. Eva Gudumac i-a mulțumit prof. Adrian Belîi pentru prezentările de înaltă ținută științifică, abordările inovative cu care a venit, aducând la cunoștința nu doar a comunității științifice, dar și publicului larg ultimele informații privind tratamentele pentru Covid, necesitatea vaccinării, pentru a putea lupta cu acest flagel.

Prelegerea a fost transmisă online de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale în format Live Stream: https://youtu.be/8GYZPXVk4BU, precum și de Privesc.eu: https://www.privesc.eu/Arhiva/96216/Prelegerea-publica--Infectia-COVID-19-la-pacientii-critici--Capcanele-diagnosticului-si-tratamentului-?fbclid=IwAR1BvT0JxyqjXkHGQyhvZwS6UYrEeaNeL20S-g9Qn4EboNnNLHGSGGsd_-s

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

 

 

Categorie:

Înregistrări online