Acad. Gheorghe MUSTEA, Omul care a rămas de-a lungul anilor fidel chemării sufletului – Muzica, omagiat la celebrarea hotarului septuagenar, la AȘM

06.05.2021
Unique visitors: 1586

Compozitorul Gheorghe Mustea: „Noi nu lucrăm pentru noi, noi lucrăm pentru societate, pentru popor și de aceea trebuie să știm să ne ajutăm unii pe alții și să lucrăm în așa fel, încât la orice vârstă să venim cu ceva cu care să ne putem mândri nu doar noi, dar și cei pentru care creăm”

În incinta Academiei de Științe, mediul științific și cultural din Republica Moldova l-a celebrat, la 6 mai 2021, pe academicianul, compozitorul, dirijorul, pedagogul, instrumentistul Gheorghe Mustea, care, pe 1 mai a atins hotarul celor șapte decenii de viață. Evenimentul omagial a fost organizat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Institutul Patrimoniului Cultural (IPC), în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei (AȘM). Manifestarea s-a desfășurat în format mixt, în Sala Azurie a Academiei fiind prezent omagiatul, conducerea AȘM, IPC, acad. Mihai Cimpoi, membru al Consiliului Consultativ al Academicienilor, precum și soția sărbătoritului.

În cuvântul său inaugural, directorul Victor Ghilaș, conferențiar cercetător, maestru în artă, aflat și pe post de moderator, a salutat prezența la întrunire într-o zi specială pentru acad. Gheorghe Mustea. Iar ziua de 6 mai, când este sărbătorit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, supranumit „purtătorul de biruință” nu a fost aleasă întâmplător, or, pe maestrul Gheorghe Mustea, purtătorul vrednic al acestui Nume, îl vedem mereu ca pe un Biruitor, aducându-ne frumosul sublim și liniștea forului interior nu doar prin tot ce creează, dar și prin prezența sa. Chiar dacă în contextul epidemiologie existent nu este posibilă marcarea acestui eveniment într-un format cum eram obișnuiți, bucură totuși faptul că îl avem alături pe un exponent creator al culturii muzicale naționale, care ne reprezintă cu demnitate vocea în simfonia concertantă internațională, recte în dialogul cultural dintre națiuni, avea să sublinieze moderatorul. În cultura muzicală din RM Gheorghe Mustea se înscrie în rândul personalităților de primă mărime. Mereu avid de creație, Domnia Sa are o prezență activă în viața muzicală a țării timp de circa jumătate de secol, perioadă în care a reușit să se afirme ca un muzician polivalent. Cartea sa de vizită include o bogată activitate componistică, o intensă activitate dirijorală, o prodigioasă experiență pedagogică și o excelentă cultură interpretativă, domenii care i-au adus consacrare și recunoaștere în medii artistice de prestigiu din țară și de peste hotare. Excepționala sa forță artistică poartă o certă amprentă personală. Cu atât mai complicat este de a-i încadra impresionanta carieră artistică în câteva cuvinte”, a punctat dr.hab. Ghilaș, specificând că în lumea confuză de astăzi, agresată fonic și nu numai, maestrul Mustea vine cu mesaje sonore prin care ne reface încrederea în valorile general-umane, care ghidează spiritul spre Autentic, Armonie, Adevăr, Bine și Frumos. Directorul IPC a venit și cu sublinierea faptului că la cârma orchestrelor dirijorul Gheorghe Mustea, a pus și continuă să pună în valoare creația muzicală națională și universală, misiune pe care o onorează cu dăruire și talent. Făcând retrospectiva activității sărbătoritului, directorul Victor Ghilaș a exprimat o dată în plus admirația și mulțumirile pentru valoroasa contribuție adusă culturii muzicale naționale, având certitudinea că acad. Gheorghe Mustea va bucura și în continuare iubitorii de artă și frumos cu noi pânze sonore, care vor servi ca suport pentru modelarea conduitei ontologice, pentru cultivarea spiritului uman.

Un mesaj de felicitare omagiatului a adresat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, subliniind că academicianul Gheorghe Mustea este personalitatea care îmbină la superlativ profesionalismul de excepție cu cele mai înalte calități umane. „Este fenomen al culturii noastre – un mare sufletist, un generator de energie pozitivă, pe care o emană cu dragoste pentru noi toți și de fapt pentru toată societatea”, a declarat președintele AȘM, remarcând că academicianul și compozitorul Gheorghe Mustea, de fiecare dată vine cu câte o surpriză plăcută atât pentru iubitorii de artă muzicală, cât și pentru corpul academic. Președintele Tighineanu a relevat că Sala de lectură a AȘM se mândrește cu impresionanta donație de carte și CD-uri conferită de academician – Opera „Alexandru Lăpușneanu”, primul exemplar al operei „Ștefan cel Mare” și alte perle muzicale care au completat fondul de carte și arhiva audio a AȘM, iar surprizele nu contenesc. „Cadourile pentru Academie nu contenesc, astfel ca maestrul a înregistrat împreună cu Orchestra Simfonică Națională a IPNA Compania „Teleradio-Moldova” compoziția muzicală omagială „Academia – simbol al națiunii” (muzică – profesorul universitar Constantin Rusnac, DHC al AȘM, dedicată aniversării a 60-a de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei”, a mai spus președintele AȘM. Acad. Tighineanu a declarat că fiecare membru al AȘM este o stea în domeniul său, dar fiind fizician de formațiune și-a folosit dreptul și specificul domeniului științelor exacte de a descifra ce ar semnifica numele Mustea: „Mustea = mu(zică) + stea = o stea în domeniul muzicii”. Președintele AȘM i-a înmânat omagiatului Diploma „Meritul Academic”, dorindu-i La Mulți și prolifici Ani, veritabil „perpetuum mobile” în viața artistică a țării noastre.

Pe lângă abilitățile polivalente, pe care le-au menționat antevorbitorii, ca dirijor, compozitor, instrumentist, acad. Mihai Cimpoi, critic și istoric literar, eminescolog, a remarcat faptul că acad. Gheorghe Mustea este foarte activ în societatea academică, colaborează cu scriitorii noștri. „Este unul din cei care are o colaborare foarte fructuoasă cu textierii noștri, dar are muzică scrisă și pe textele unor clasici, cum e Eminescu”, a specificat eminescologul. Și totuși, avea un gând încă de dimineață și se întreba: de ce-i frumoasă muzica? „Pentru că are o sfințenie. Și iată faptul că îl omagiem de Ziua Sfântului Gheorghe, comportă așa o semnificație deosebită. Spunea și regretatul Grigore Vieru că muzica e aproape de cer, mai aproape chiar decât poezia”. Revenind la Eminescu, pe textele căruia Mustea a scris creații originale, Sonetele lui Eminescu și altele, acad. Mihai Cimpoi a întregit șirul aprecierilor, oferindu-i omagiatului Medalia Congresului Mondial al Eminescologilor, ediția nouă, o medalie care speră să-l inspire în continuare pe compozitor. Iar ca să mai aleagă și alte texte de Eminescu și să nu frecventeze bibliotecile, i-a dăruit „un volumaș” cu cele mai frumoase poezii de dragoste ale lui Eminescu, cca 60 la număr, în selecție proprie.

Un mesaj, în numele Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, a adresat vicepreședintele AȘM, m.c. Victor Moraru, care a accentuat că această întrunire, consacrată frumoasei aniversări a colegului și prietenului, este nu numai a Dumnealui, dar și Academiei, și a tuturor celor care-l respectă și îl apreciază. „Gheorghe Mustea este un suflet și cuget frumos, sensibil, receptiv și însoțit de splendoarea muzicii de-a lungul întregii vieți, prilejuindu-i oportunitatea unor împliniri umane și profesioniste de o înălțime stelară, iar nouă – colegilor și prietenilor, dar și și întregii societăți - prilejuindu-ne bucuria revelației și descoperirii unui univers extraordinar de frumos”, a menționat vicepreședintele AȘM, făcând trimitere la un gând frumos și foarte sugestiv, expus de poetul Paul Valery: „Niciodată nu va auzi muzica cel ce n-are muzică în suflet”. Ca un purtător al unui destin exemplar, construit cu dârzenie și tenacitate, marcat de performanțe notabile, Gheorghe Mustea a obținut tot ce a făurit în această viață prin muncă și dăruire, avea să sublinieze prof. Moraru, specificând că, de fapt, maestrul Mustea a avut marea intuiție a vocației, lucru care nu-i este dat oricui. „Și a rămas de-a lungul anilor fidel acestei chemări a sufletului, la fiecare etapă a devenirii sale ajungând să culeagă succese binemeritate, să înmulțească palmaresul realizărilor sale”, a evidențiat vicepreședintele AȘM. M.c. Victor Moraru i-a mulțumit compozitorului Mustea pentru munca asiduă și contribuția extraordinară în promovarea culturii naționale, în îmbogățirea patrimoniului cultural al țării noastre, precum și efortul cu care face mai plină viața spirituală a acestui neam.

Ca de obicei original, dr.hab., prof. Aurelian Dănilă, ajutorul conducătorului Secției științe sociale, economice, umanistice și arte a AȘM, a prezentat arborele muzical al academicianului compozitor Gheorghe Mustea. Prof. Aurelian Dănilă i-a întrebat pe stimații membri ai evenimentului „muzical-academic, așezați la masa rotundă”, dacă știu cumva de unde vine compozitorul Gheorghe Mustea. „Cineva nu știe, alții vor spune că de la Mândrești-Telenești, iar alții sunt siguri că de la Conservatorul „Gavriil Muzicescu”. Da, spune prof. Dănilă, vine de la Conservator, unde profesor i-a fost distinsul compozitor și pedagog Vasile Zagorschi, autor al unui șir de creații simfonice, vocal simfonice, camerale, a unui balet etc. Zagorschi a fost elevul compozitorului Leonid Gurov, care, la rându-i a fost elevul lui Mikola Vilinski, compozitor și dirijor, care a fost și el elevului altui compozitor de calibru… Și așa ajungem să vedem de unde au pornit rădăcinile compozitorului Gheorghe Mustea și a Operei „Alexandru Lăpușneanu”. Cât privește calitatea de dirijor, arborele muzical duce către Rimski-Korsakov care s-a dovedit a fi stră-stră-stră-străbunicul omagiatului de astăzi, Gheorghe Mustea, atât pe linie componistică, cât și dirijorală. Originalitatea profesorului, dar și cunoașterea profundă a domeniului „se ocupă cu uimitul” în continuare, când spune că într-un cântec foarte popular al lui Gheorghe Mustea sunt următoarele cuvinte. „Când se-ntâlnește om cu om – Noroc! Noroc!”. Mustea nu numai îți răspunde „Noroc”, el te cuprinde cu brațul sau cu privirea, chiar dacă e în mască (!). Se bucură de dacă la tine e totul bine și sincer te compătimește în caz de necazuri, spune despre prietenul și fratele său de spirit prof. Aurelian Dănilă.

Cuvinte calde i-a adresat și prof. Ion Mereuță, directorul Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie, care a vorbit și în calitate de prieten, dar și de medic. Profesorul a ținut să lămurească, cu subiect și predicat, care este legătura între muzică și sănătate, remarcând că potrivit mai multor studii, dar și practica a dovedit că muzica, miracolul sunetelor anumitor instrumente muzicale, a ajutat la vindecarea mai multor pacienți. Directorul Mereuță a avut însă și misiunea nobilă de a transmite o adresa din partea academicianului Teodor Furdui, prim-vicepreședinte de onoare la AȘM, care regretă că circumstanțele create a făcut imposibilă prezența sa la această zi jubiliară, de a fi alături de colegul Gheorghe Mustea, pe care îl respectă și îl apreciază. „Cu toată responsabilitatea mea de om de știință, preocupat fiind de activitatea psihică, sănătatea psihică și creativă, cunosc și admir capacitățile creative ale Dvs, Domnule Maestru, Gheorghe Mustea, care V-au permis la această vârstă de înflorire a intelectului să Vă distingeți prin compozițiile muzicale în genurile de bază ale artei muzicale, fiind pe bună dreptate apreciat ca muzician al lumii, personalitate națională, care proslăvește cultura și muzica națională. Sunt sigur, că operele muzicale ale Dvs, Domnule Academician și Numele Dumneavoastră vor fi înscrise în istoria poporului nostru cu litere de aur. Ați devenit mândria poporului”, se arată în mesajul transmis de acad. Teodor Furdui.

Un mesaj cu urări de sănătate, dar și aprecieri a creației omagiatului, a venit online de la Moscova, din partea compozitorului Alexandru Samoilă, care evidențiază că „Muzica lui Gheorghe Mustea se prezintă sub aspectul unei expresii de o profundă penetrație populară, fiind esența creației muzicale a Moldovei.”

Mesajele de salut și-au găsit continuitate în prezentarea unor fragmente din filmul „Confesiuni cu Gheorghe Mustea”, scenariu: Iulian Filip, regie: V. Vidrașcu, după care, participanții au purces la realizarea agendei mesei rotunde.

Sesiunea de comunicări și omagieri, moderată de dr. Violina Galaicu și dr. Violeta Tipa, a inclus mai multe subiecte, legate de creația și universul muzical al compozitorului Gheorghe Mustea: „Creația lui Gheorghe Mustea în contextul spațiului și al timpului”, dr.hab. Ion Gagim; Opera „Ștefan cel Mare” de Gheorghe Mustea în așteptarea montării”, dr.hab. Elena Mironenco;

Dirijorul Gheorghe Mustea și muzica exprimată cu bagheta”, dr.hab. Victor Ghilaș; „Universul muzical al compozitorului Gheorghe Mustea și poezia lui Grigore Vieru”, Paul Gamurari; Gheorghe Mustea și aportul lui la edificarea școlii componistice basarabene la confluența mileniilor, Vlad Burlea.

Omagii i-au adus și colegii și prietenii Ghenadie Ciobanu, Constantin Rusnac, Mihail Muntean, Iulian Filip, Valeria Barbas, precum și colegii și prietenii de peste hotare - Cornel Țăranu, (Cluj-Napoca, România), Sorin Lerescu (București, România, Petre-Marcel Vârlan (Brașov, România), Ludmila Kise (Dallas, SUA), Ion Coțofan (Elche, Spania) ș.a.

Omagiatul zilei le-a mulțumit tuturor pentru organizarea evenimentului aniversar în incinta forului științific suprem, pentru cei care și-au dat concursul la prezentarea și aprecierea opere sale, pentru omagiile aduse, pentru distincțiile și florile oferite. „Noi nu lucrăm pentru noi, noi lucrăm pentru societate, pentru popor și de aceea trebuie să știm să ne ajutăm unii pe alții și să lucrăm în așa fel, încât la orice vârstă să venim cu ceva cu care să ne putem mândri nu doar noi, dar și cei pentru care creăm”, a spus la finele evenimentului academicianul compozitor Gheorghe Mustea.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM


 

Categorie:

Înregistrări online