La Academia de Științe a Moldovei au avut loc audieri publice ale proiectelor de inovare și transfer tehnologic

25.02.2021
Unique visitors: 1012

În conformitate cu punctul 13 al Instrucțiunii privind raportarea finală a implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării, aprobată de ANCD prin ordinul nr. 105 din 7 decembrie 2020, proiectele de inovare și transfer tehnologic finalizate în anul 2020 au fost audiate public în ședința Comisiei constituită în cadrul Academiei de Științe a Moldovei, de comun acord cu Agenția Națională pentru cercetare și Dezvoltare.

În ședința comisiei din 19 februarie 2021 au fost audiate rapoartele pe 8 proiecte de transfer tehnologic: 4 din domeniul tehnologiilor agricole și a produselor alimentare și 4 din domeniul micro-radioelectronicii și tehnologiilor de prelucrare a materialelor.

Din primul grup de proiecte fac parte 3 proiecte de elaborare a produselor alimentare și un proiect de dezvoltare a plantațiilor de lavandă pentru crearea produselor cosmetice și medicale.

S.A. TRIMEXPO, director de proiect Maria Gonceariuc, a implementat soiuri de lavandă rezistente la factori abiotici, care asigură o productivitate înaltă și are ca scop majorarea substanțială a profitului în agricultură, crearea locurilor de muncă în raionul Ungheni și diminuarea consecințelor secetei. Au fost produși circa 100 de mii de puieți a trei soiuri de lavandă și a fost fondată o plantaţie industrială de 3 ha. A fost procurat, instalat și testat utilajul de procesare a materiei prime (AURA INDUSTRIE, Franţa). Au fost procesate primele 26 de tone de materie primă şi s-au produs peste 300 kg de ulei esenţial. Proiectul a fost implementat în colaborare cu Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor și Institutul de Chimie ale MECC. Soiurile de lavandă cultivate de către S.A. TRIMEXPO sunt solicitate în Uniunea Europeană (România, Bulgaria, Franța), Ucraina și alte țări, datorită productivității înalte, rezistenței la secetă, precum și la ger și iernare.

În domeniul tehnologiilor produselor alimentare, compania SRL „Rose Line” a implementat un proiect de dezvoltare a tehnologiei de prelucrare avansată a fructelor de măceş şi altor fructe uscate pentru obţinerea pudrelor cu valoarea biologică sporită în scopul utilizării lor în industria alimentară, director de proiect Aliona Ghendon-Moșanu. Au fost elaborate tehnologii proprii de cultivare şi de procesare a fructelor de măceş cu conţinut ridicat de vitamine, a fructelor de coacăză neagră, de aronia, de păducel şi gutui japonez. Grație colaborării cu Universitatea Tehnică a Moldovei au fost identificate posibilități de implementare a tehnologiei de fabricare a alimentelor (îngheţată, iaurt) cu valoare biologică ridicată prin utilizarea pudrelor vegetale, de producere a extractelor hidrosolubile şi alcoolice din pudrele procesate, precum și a uleiului presat la rece din seminţe de măceş şi de cătină. Compania SRL „Rose Line” negociază cu întreprinderi pentru introducerea pudrelor vegetale în alimente, cu scopul substituirii aditivilor sintetici (coloranţi, aromatizanţi, conservanţi) şi pentru a diversifica sortimentul produselor finite. Sortimentul lărgit al mixurilor de pudre vegetale (măceş-aronia, măceş-păducel, măceş-măr, măceş-cotiledon de nucă) se comercializează cu succes nu doar în țară dar și pe piaţa de desfacere a Federaţiei Rusă, în reţele de magazine «Сезон», Universam «Невский» și Universam «Северный» ale oraşului Sankt Petersburg, precum și în food-corturile oraşului Moscova.

Un alt proiect din domeniul tehnologiilor produselor alimentare a fost implementat de către ARTPROECO SRL, r-nul Florești, în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei prin producerea Bio a făinii și a mixurilor fără gluten din făinuri integrale îmbogățite cu pudră proteică din semințe, director de proiect Rodica Siminiuc. Importanța acestui proiect este dictată, în particular, de existența unei categorii de pacienți cu intoleranță față de gluten şi malabsorbţie, numărul cărora crește rapid. A fost pusă în funcțiune o moară certificată de produse aglutenice și a fost realizată o gamă variată de produse biologice aglutenice din semințe de struguri, dovleac, floarea soarelui, șrot de nuci etc. Făinurile fără gluten au fost valorificate prin elaborarea preparatelor culinare, produselor de patiserie și produselor de panificație fără gluten. Punctul slab al proiectului este legat de comercializarea redusă a produselor elaborate, care este la o fază incipientă, dar există o perspectivă largă de comercializare atât în țară cât si peste hotare, în primul rând în magazinele mari din România.

Compania ,,Major Auto” SRL, or. Taraclia, a implementat o mașină de ambalare în atmosferă modificată pentru condiționarea brânzei în saramură din lapte de oaie, director de proiect Liliana Popescu. A fost determinată compoziția optimală a atmosferei de ambalare. S-a constatat că utilizarea atmosferei CO2 30% + N2 70% prelungește durata de valabilitate a brânzei de la 10 zile (în cazul păstrării brânzei în aer) până la 3 luni, fără a modifica caracteristicile chimice sau fizice ale brânzei în lipsa aditivilor sintetici. Punctul slab al proiectului este din nou lipsa analizei pieții de desfacere, efectului economic și asigurării cu materie primă de calitate.

Una dintre direcțiile de cercetare din al doilea grup de proiecte de transfer tehnologic a fost axată pe dezvoltarea tehnologiilor de prelucrare a deșeurilor din mase plastice și, în primul rând, al celor generate de activitățile instituțiilor medicale. Acest proiect a fost implementat de către SRL UISPAC, director de proiect dr. Aliona Mereuță. SRL UISPAC are deja experiență în acest gen de activitate. Actualul proiect de transfer tehnologic a avut ca scop elaborarea, fabricarea, testarea, standardizarea și implementarea utilajului autohton Termoshreder 420 de neutralizare a deșeurilor medicale, astfel ca acesta să poată fi plasat pe piața RM. Pentru fabricarea instalației de prelucrare a fost proiectată și elaborată documentația tehnologică. Pentru aprecierea utilității au fost efectuate testările și analiza stării microbiologice a deșeurilor medicale sterilizate. Având în vedere specificul domeniului în care funcționează, a fost necesară standardizarea utilajului confecționat prin aprobarea avizelor sanitare și ecologice de către organele de resort. După elaborarea primei instalații au fost semnate contracte cu peste 400 de agenții economici generatori de deșeuri medicale, deoarece a crescut semnificativ cantitatea deșeurilor medicale supuse tratării din cauza situației pandemice din ultimul an. În afară de exploatarea primului set de utilaj, a fost fabricat și al doilea set de utilaj, care este destinat comercializării. Activitățile realizate demonstrează existența unei perspective de dezvoltare a întreprinderii SRL UISPAC.

Un alt proiect din domeniul elaborării tehnologiilor industriale a fost implementat de către uzina TOPAZ, director de proiect m. c. Alexandr Dicusar. În cadrul acestui proiect a fost elaborat şi confecţionat un generator universal cu impulsuri pentru mașini-unelte de prelucrări prin electroeroziune. Utilajul elaborat implementează tehnologii noi, care permit prelucrarea diverselor materiale conductoare cu diferite forme geometrice. Acest proiect a fost realizat în strânsă colaborare a cercetătorilor de la Institutul de Fizică Aplicată, inclusiv a directorului de proiect, cu personalul tehnic și ingineresc de la uzina TOPAZ. Colectivul de la IFA are și o bogată experiență de colaborare internațională în acest domeniu tehnologic, fiind și membru al unui consorțiu, care actualmente implementează un proiect din cadrul programului Orizont 2020 cu acronimul SMARTELECTRODES, care de asemenea este realizat în parteneriat cu uzina TOPAZ. Elaborarea generatorului menționat poate fi privită ca o primă fază de activitate, deoarece comercializarea rezultatelor proiectului încă urmează a fi demonstrată, dar, ținând cont de parametrii de performanță ai utilajului elaborat, cu certitudine există o perspectivă de comercializare pe scară largă. În acest sens, comisia de evaluare a rezultatelor proiectelor de transfer tehnologic le-a dorit succes în continuare executorilor proiectului, iar experții economiști au menționat că producerea industrială a prototipului elaborat ar crea numeroase locuri de muncă.

În domeniul telecomunicațiilor și tehnologiilor informaționale, compania DAS Solutions a implementat un proiect de mesagerie pentru afaceri prin tehnologii RCS (servicii bogate de comunicare), director de proiect Calancea Calin. Experții au constatat că funcționalitățile de bază ale platformei realizate satisfac recomandările standardelor GSMA în domeniu. În cadrul platformei au fost create 11 mașini virtuale și instalate programele necesare pentru realizarea proiectului RCS. Din analiza proiectului, experții au apreciat că infrastructura creată și resursele disponibile permit dezvoltarea în continuare a proiectului cu elemente inovatoare, care urmează a fi finisate în următoarele faze. Proiectul a fost realizat prin colaborarea DAS Solutions cu Universitatea Tehnică a Moldovei, inclusiv prin antrenarea studenților la dezvoltarea platformei. Pe parcursul implementării proiectului au fost stabilite relații de comunicare și negocieri cu 18 potențiali clienți, cu unii dintre ei fiind încheiate contracte de prestare a serviciilor de utilizare a platformei. Experții au constatat că această activitate este la o fază incipientă și sunt necesare încă multe eforturi pentru a ajunge la o prestare largă de servicii clienților corporativi, iar pentru vânzarea platformei mai sunt necesare lucrări de automatizare și lărgire a funcționalităților platformei elaborate.

La intersecția domeniilor microelectronicii cu biomedicina, întreprinderea ELIRI a elaborat un sistem de îmbrăcăminte SMART pentru copii născuți prematur cu monitorizarea parametrilor vitali, director de proiect Stela Balan. În cadrul proiectului au fost confecționate câteva modele de îmbrăcăminte cu sistem electronic integrat (senzori de temperatura, respirație și bătăi ale inimii). Funcționalitatea sistemului electronic a fost testată în condiții de laborator pe un manechin interactiv, dar și pe un copil mic. Experții au apreciat că comercializarea rezultatelor obținute este un punct slab al proiectului, deoarece nu a fost efectuată o analiză pertinentă a pieții de desfacere, iar nivelul de pregătire al îmbrăcămintei elaborate nu este suficient de avansat, deoarece nu a fost efectuată testarea în condiții clinice a rezultatelor în cadrul IMPS SCM „Gheorghe Paladi”, după cum era prevăzut în unul dintre obiectivele proiectului.

Dr. hab. Veaceslav Ursachi

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online