Produse inovative cu performanțe remarcabile în medicină și biofarmaceutică

22.01.2021
Unique visitors: 149

În laboratorul „Materiale Avansate în Biofarmaceutică și Tehnică” al Universității de Stat din Moldova, în cadrul proiectului 20.80009.5007.10 „Produse noi, inovative cu performanțe remarcabile în medicina (biofarmaceutica). Elucidarea mecanismelor moleculare și celulare ale acțiunii acestor produse noi și argumentarea folosirii lor la eficientizarea tratamentului unor patologii” (Program de Stat, 2020–2023, director de proiect acad. Aurelian Gulea) au fost sintetizate tiosemicarbazone noi ale aldehidei salicilice, în baza cărora s-au obținut 27 inhibitori de proliferare ale celulelor de cancer, PIN (produse inovative noi), utilizând în calitate de centru de coordinare ionii de cupru(II), nichel(II), cobalt(III), fier(III), mangan(II) şi zinc(II) cu aceşti liganzi. Puritatea compușilor sintetizați a fost confirmată folosind spectroscopia RMN 1H, 13C, 14,15N, UV-VIS, IR și analiza cu difracție a razelor X.

În colaborare cu Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie „N. Testemițanu” au fost obținute date noi privind mecanismele moleculare ale acțiunii antiinvazive, antiangiogene, vasoprotective, antiaterogene și antiinflamatorii exercitate de PIN și care se manifestă prin reducerea nivelului de producție a derivaților oxidului nitric, citokinelor și chemokinelor la stimularea cu diferiți inductori ai imunității umorale și tisulare și inducerea proceselor inflamatorii. Unul din mecanismele posibile ale acțiunii antiinvazive, antiangiogene, vasoprotective, antiaterogene, antiinflamatorii exercitate de PIN ar putea fi influența lor asupra multiplelor căi de semnalizare intracelulare. Inhibarea căilor de transducție a semnalelor VEGF, FGF, TGF-β și PDGF poate constitui o țintă importantă în intervenția terapeutică în diferite boli multifactoriale cum sunt bolile inflamatorii cronice, cardiovasculare, neurodegenerative, diabetul și tumorogeneza şi, totodată, oferă noi posibilități privind perspectivele utilizării lor terapeutice ca o consecință a preocupării noastre în acest domeniu de obținere a unor preparate medicamentoase eficiente.

Astfel, PIN în calitate de inhibitori ai citokinelor și chemokinelor pot reduce probabilitatea dezvoltării bolilor neurodegeneratgive (cum ar fi boala Alzheimer) sau pot încetini progresia lor, atunci când în studiile clinice rezultatele tratamentului cu preparate antiinflamatoare nesteroidiene – inhibitorii ciclooxigenazei și lipoxigenazei –, au fost dezamăgitoare. Nu se exclude eficiența PIN în combaterea „furtunii citokinice” – unul din factorii patogenetici-cheie al celei mai teribile pandemii a secolului XXI – COVID-19. A fost stabilit că compușii coordinativi selectiv inhibă creșterea și multiplicarea microorganismelor și fungilor în diapazonul concentrațiilor 0,003 - 250,0 mg/mL.

În baza realizărilor din anul 2020 au fost publicate 18 articole științifice și obținute 9 brevete de invenție. Rezultatele consemnate au fost apreciate cu 10 medalii de aur, 2 medalii de argint și o medalie de bronz la Saloanele de Inventică de la Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Suceava și Arad. În rezultatul colaborării cu Universitatea Versailles, Paris și Institutul de Zoologie din Chișinău, a fost depusă o cerere de brevet European (PCT) și inițiat un startup privitor la producerea pe scară largă a unui preparat ecologic utilizat în apicultură.

Au fost susținute 2 teze de doctor, 4 teze de licență și 2 teze de master. Vom menționa, că în echipa proiectului participă 32% de tineri cercetători, printre care și 4 doctoranzi.

Acad. Aurelian Gulea

Sursa:
Categorie: