Masa rotundă „Contribuția academicianului Dumitru GHIȚU la dezvoltarea fizicii stării condensate și ingineriei electronice”

21.01.2021
Unique visitors: 135

Luni, 25 ianuarie 2021, Secția Științe Exacte și Inginerești a Academiei de Științe a Moldovei și Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu” organizează masa rotundă „Contribuția academicianului Dumitru GHIȚU la dezvoltarea fizicii stării condensate și ingineriei electronice”.

Evenimentul este consacrat aniversarii a 90-a din ziua nașterii academicianului Dumitru GHIȚU și va fi organizat în format ONLINE, cu începere de la ora 14.00.

Date de acces pentru platforma ZOOM https://us02web.zoom.us/j/87911428696?pwd=REI5M0ZkQWhXdFQvZXpGVkJJSFVIQT09

Meeting ID: 879 1142 8696

Passcode: 162664

Program:

1) Deschiderea mesei rotunde: mesajul de salut al dlui acad. Ion Tighineanu, Președinte al AȘM

2) Comunicare: „Academicianul Dumitru Ghițu – Om, Savant și Manager al Științei”, acad. Anatolie Sidorenko (20-25 min.)

3) Luări de cuvânt (cca 10 min.)

  • Acad. Leonid Culiuc, Institutul de Fizică Aplicată
  • Dr. hab. Albina Nikolaeva, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”
  • Dr. hab. Fiodor Muntean, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”
  • Dr. Serghei Railean, Universitatea Tehnică a Moldovei
  • Dr. Ion Holban, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „Dumitru Ghiţu”

 

D. Ghiţu

 

La 13 ianuarie 2021, academicianul Dumitru Ghițu, savant renumit în domeniul fizicii stării condensate și ingineriei electronice, al cărui nume îl poartă Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii, ar fi împlinit 90 de ani din ziua nașterii.

Acad. Dumitru Ghițu, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, laureat al Premiului de Stat în domeniul Știinţei şi Tehnicii, a fost distins cu Ordinul Republicii. A fost ales Membru de onoare al Academiei de Cosmonautică „Konstantin Țiolkovski” din Federația Rusă, membru al Academiei Internaționale de Termoelectricitate, Doctor Honoris Causa a trei universități din România și Republica Moldova. A fost fondator al Școlii științifice în domeniul fizicii semimetalelor și aliajelor lor și al direcţiei de cercetare în domeniul anizotropiei efectelor galvano- și termomagnetice în materiale neconvenționale.

Dumitru Ghițu s-a născut în s. Drepcăuți, r-nul Briceni. A absolvit școala medie din or. Lipcani şi Facultatea de Fizică și Matematică a Universității de Stat din Chișinău (actualmente Universitatea de Stat din Moldova) cu mențiune (1954), obținând calificarea de fizician-experimentator. A făcut studiile de doctorat la Catedra de Fizică Generală a Institutului Pedagogic de Stat „A. Herzen” din Leningrad. În 1961 a susținut teza de doctor „Anizotropia proprietăților galvanomagnetice în monocristale de bismut și aliajele lui”. Teza de doctor habilitat „Studiul complex al fenomenelor de transport în Bi și aliaje Bi-Sb dopate cu impurități donoare și acceptoare” a fost susținută în anul 1973, iar în 1981 i s-a conferit titlul de profesor universitar la specialitatea Fizica semiconductorilor și dielectrice.

Dumitru Ghițu și-a început calea spre olimpul academic la catedrele universităților din Bălți și Tiraspol, urcând toate treptele universitare de formare – asistent, conferențiar și profesor universitar. După susținerea tezei de doctor în științe fizico-matematice și revenirea de la Leningrad, a contribuit enorm la configurarea reperelor de formare a matricei științei autohtone, după cum menționa regretatul academician Valeriu Canțer, activând timp de aproape jumătate de secol (1961–2008) în calitate de colaborator științific, fondator și conducător al laboratorului Fizica Semimetalelor în cadrul Institutului de Fizică Aplicată, secretar științific general al Prezidiului AȘM, academician coordonator al Secției de Științe Fizice și Matematice, director al Centrului – Laborator internațional de supraconductibilitate și electronică a solidului, director al Biroului Specializat în domeniul Electronicii Corpului Solid, fondator și director al Institutului de Inginerie Electronică și Tehnologii Industriale, care grație ponderii cercetărilor din domeniul nanotehnologiilor și nanostructurilor obține în anul 2010 titulatura de Institut de Inginerie Electronică și Nanotehnologii.

Academicianul Dumitru Ghițu a contribuit enorm la înzestrarea tehnologică și dezvoltarea infrastructurii de cercetare a laboratoarelor pe care le administra. Pentru a plasa cercetările științifice efectuate în aceste laboratoare pe orbita celor mondiale, a creat Centrul de Criogenie, asigurând astfel efectuarea experimentelor la temperatura heliului lichid, absolut necesare pentru studiul efectelor cuantice de confinare dimensională în materialele și structurile semimetalice și semiconductoare. Utilizând baza experimentală creată, în  colaborare cu Laboratorul internațional de câmpuri magnetice puternice și temperaturi joase din Polonia, au fost dezvoltate cercetările efectelor cuantice oscilatorii în starea condensată.

Competența profesională, rezultatele științifice obținute de o înaltă valoare teoretică și aplicativă, recunoscute la nivel mondial, au fost apreciate, fiind ales în calitate de membru corespondent al AȘM în anul 1976 și membru titular – în 1984.

Academicianul Dumitru Ghițu reușea să găsească soluții chiar și în unele situații extrem de dificile. În condițiile de reducere a finanțării pentru domeniul de cercetare în anii 90, a reorientat colectivele de cercetători spre o colaborare strânsă cu centrele de cercetare din România și spre integrarea în cercetarea internațională prin intermediul diverselor programe internaționale, precum INTAS, CPRDF-MRDA, SCOPES, NATO etc. Odată cu explozia pe plan mondial a cercetărilor în domeniul nanofizicii, nanomaterialelor și nanostructurilor, ca rezultat al investigațiilor coordonate nemijlocit de academicianul Dumitru Ghițu a fost redeschis interesul pentru structurile termoelectrice prin utilizarea sistemelor de dimensionalitate redusă, în care efectele de cuantificare dimensională conduc la sporirea considerabilă a performanțelor termoelectrice.

În vederea orientării potențialului intelectual către elaborări tehnice specializate, în anul 1992 a fost fondat Centrul „Tehmed” cu subordonare dublă: Academia de Științe a Moldovei și Ministerul Sănătății. Au fost puse bazele stimulării proceselor biologice prin iradieri cu unde milimetrice. A fost elaborată o serie de dispozitive cu unde milimetrice pentru aplicații medicale și agricole.

În ultimii ani de viață, academicianul Dumitru Ghițu a fost conducător al Programelor de stat „Noi metode de diagnostic și tratament bazate pe acțiunea radiației milimetrice coerente asupra obiectelor medico-biologice” și „Ingineria și tehnologiile electronice în relansarea economiei”.

Activitatea științifică fructuoasă a fizicianului Dumitru Ghițu s-a tezaurizat într-o vastă operă științifică, care cuprinde peste 500 de lucrări, majoritatea fiind publicate în reviste științifice de prestigiu internațional, 2 monografii și circa 25 brevete de invenție. În calitate de dascăl al noilor generații de fizicieni, a pregătit 35 de doctori în științe, 6 dintre care ulterior au susținut teza de doctor habilitat.

Acad. Dumitru Ghițu a dat dovadă de inteligență și conștiință morală, având mereu convingerea că nu există limite și că doar o viață trăită pentru alții este o viață care merită să fie trăită, după cum spunea Albert Einstein. Și-a manifestat din plin înaltele calități profesionale, manageriale și pur umane. A avut întotdeauna multă încredere și susținere pentru colegi și cercetători științifici, și a fost iubit și respectat de toți acei care au avut onoarea să-l cunoască.

Academicianul Dumitru Ghițu s-a stins din viață la 23 noiembrie 2008.

Categorie: