Conferința Internațională privind Managementul Științei și Ingineriei – 2020

06.08.2020
Unique visitors: 852

În perioada 31 Iulie – 1 August curent a avut loc Conferința Internațională privind Managementul Științei și Ingineriei (ICMSEM), cu scopul tradițional de a încuraja și promova cooperarea științifică internațională.

Evenimentul a fost organizat de către Societatea Internațională de Management al Științei și Ingineriei, Universitatea Sichuan, China și Academia de Studii Economice din Moldova și a reunit peste 100 de participanți din 18 țări, care și-au prezentat realizările sale.

La eveniment a participat cu un cuvânt de salut Presedintele AȘM, acad, Ion Tighineanu. 

Datorită pandemiei de coronavirus, conferința a fost organizată, în premieră, pe platformă online, după 13 ediții care au avut loc în diverse centre de cercetare din lume precum: Melbourne, Kanazawa, Chengdu, Baku, Karlsruhe, Ontario, Philadelphia, etc.

Ediția curentă a ICMSEM s-a focusat pe subiecte de actualitate ce vizează: managementul științei în contextul adversităților globale, construirea unei societăți și economii bazate pe cunoaștere, managementul ingineresc inovațional, soluții pentru redresarea economică și consolidarea sistemelor de sănătate în contextul pandemiei de coronavirus. Totodată, evenimentul a găzduit o sesiune specială dedicată artei publicării, care a fost organizată în comun cu editura internațională Springer.

În rezultatul evaluării a peste 600 de lucrări, studiul referitor la dezvoltarea celor două academii românești (Academia Română și Academia de Științe a Moldovei) a fost apreciat cu cea mai înaltă distincție a conferinței. Premiul a fost oferit grupului de autori Igor Serotila, Silvia Corlăteanu, Gheorghe Duca, ex-președinte al Academiei de Științe a Moldovei și Victor Spinei, vicepreședinte al Academiei Române, pentru contribuții valoroase în explorarea managementului științei din perspectivă istorică a cooperării academice. Studiul accentuează rolul important pe care îl au academiile de științe în avansarea cercetării și dezvoltarea societății. Autorii, utilizând o abordare inedită, evidențiază dinamica ascendentă a celor două academii, inclusiv în relațiile bilaterale, și analizează contextul istoric al edificării forurilor științifice, dar și căile de dezvoltare a acestora.

Lucrările prezentate în cadrul conferinței sunt publicate de către editura Springer (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-49829-0) și înglobează o gamă largă de subiecte, inclusiv idei inedite și cele mai recente progrese în domeniul managementului științei și ingineriei.

Următoarea ediție a Conferinței își va desfășura lucrările în Universitatea Costilia - La Mancha, Spania.

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online