Spitalul Clinic Municipal nr. 1 va purta numele academicianului Gheorghe PALADI, un Nume de patrimoniu al medicinii și Republicii Moldova

19.06.2020
Unique visitors: 100

Eveniment unic, eveniment istoric în capitala țării. De astăzi, Spitalul Clinic Municipal nr. 1 va purta numele academicianului Gheorghe PALADI, ilustru medic obstetrician-ginecolog, fondator al serviciului obstetrical-ginecologic din Republica Moldova, Nume de patrimoniu al medicinii, Om de patrimoniu al Republicii Moldova. Modificarea denumirii instituției medicale și atribuirea numelui renumitului academician Gheorghe Paladi a fost posibilă după ce, la 10 iunie curent, Consiliul municipal Chișinău, la propunerea primarului general, Ion Ceban, a aprobat o decizie în acest sens.

La ceremonia de atribuire a numelui distinsului savant, medic, pedagog „Gheorghe Paladi” Spitalului Clinic Municipal nr. 1 a participat președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, alături de primarul general, Ion Ceban, însoțit de consilierii săi, directorul Spitalului Clinic Municipal nr. 1, Iurie Crasiuc, rectorul USMF „N. Testemițanu”, dr.hab., prof. Emil Ceban, reprezentanți ai corpului medical al spitalului, mass-media.

Edilul capitalei, Ion Ceban a apreciat inițiativa de redenumire a instituției medicale în cinstea academicianului Gheorghe Paladi, medic cu har cu peste 70 de ani la activ de muncă asidue în cadrul SCM nr. 1, rămânând a fi fidel nobilei profesii și la venerabila vârstă de 91 de ani. În cadrul ceremoniei, primarul Ion Ceban i-a înmânat directorului Iurie Crasiuc placheta ce confirmă atribuirea numelui „Acad. Gheorghe Paladi” Spitalului. „Stimate domnule profesor Paladi, sunteți una din personalitățile de renume care fac istorie în domeniul medicinii. Am onoarea să Vă înmânez placheta oficială de atribuire a numelui Dumneavoastră acestui Spital. Vă doresc sănătate, deoarece de starea de bine a medicilor depinde sănătatea tuturor. Să vă bucurați în continuare de aprecierea și respectul comunității medicale și al pacienților. Mă închin în fața tuturor”, a spus primarul Ceban.

În luarea sa de cuvânt, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a exprimat mulțumiri Primăriei Municipiului Chișinău, domnului primar general, Ion Ceban, pentru inițiativa și gestul de a atribui Spitalului Clinic Municipal nr. 1, numele unui mare savant, o distinsă personalitate a științei medicale, pedagog și clinician, acad. Gheorghe Paladi, nume ce face cinste nu doar Academiei de Științe a Moldovei, nu doar medicinii autohtone și științei medicale, dar și întregii țări. Președintele AȘM a făcut o succintă incursiune în bogatul itinerar al acad. Paladi, punctând cele mai importante și relevante aspecte ale activității de peste șapte decenii dedicate organizării, dezvoltării și perfecționării sistemului de sănătate, dezvoltării științe medicale, lăsând peste tot amprenta excelenței și bucuriei lucrului bine făcut. „Stimate Domnule Academician, Dumneavoastră faceți parte din generația de aur a prestigioasei instituții de învățământ superior – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Ați atins cele mai înalte culmi ale succesului – ați devenit profesor universitar, academician, ați creat o scoală științifică, sunteți fondatorul serviciului obstetrical-ginecologic din Republica Moldova, cu demnitate ne-ați reprezentat la numeroase foruri științifice internaționale, ducând faima țării departe de hotarele ei. Prin muncă asidue, pasiune și devotament, ați contribuit semnificativ la dezvoltarea medicinii autohtone, ați devenit un savant și expert remarcabil, dar ați păstrat, totodată, omenia, cumsecădenia, ați demonstrat societății că titulatura de academician simbolizează consacrare, talent și valoare inestimabilă”, a declarat președintele AȘM.

În numele Prezidiului AȘM, comunității științifice, președintele Ion Tighineanu i-a dorit academicianului Gheorghe Paladi sănătate și să se bucure în continuare de rezultatele activității sale. Președintele AȘM a felicitat și colectivul Spitalului Clinic Municipal nr. 1, de astăzi cu denumirea „Academician Gheorghe Paladi”, care au onoarea de a activa alături de o legendă a medicinii autohtone.

Pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” este o mare onoare și onoarea este deosebită, pentru că acad. Gheorghe Paladi este o filă a Universității, a menționat rectorul USMF, dr.hab. Emil Ceban. „Șapte decenii de activitate în USMF este ceva deosebit. Șapte decenii de creștere a generațiilor de medici, șapte decenii de știință, 600 de lucrări științifice, 35 de doctori și doctori habilitați, manuale, Premiul de Stat al RM, Cavaler al Ordinului Republicii al RM. Dumnealui face parte din pleiada, generația, promoția de aur a universității noastre. Datorită acestei generații, printre care acad. Gheorghe Paladi, s-au dezvoltat catedrele universitare, s-au pus bazele sistemului de sănătate în Republica Moldova”, a afirmat rectorul Ceban.

 

Profesorul Emil Ceban a declarat că acad. Gheorghe Paladi este o comoară pentru Republica Moldova, pentru sistemul de sănătate din RM, pentru Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, dar, în același timp, vorbim de o persoană modestă, responsabilă, lăsând la vedere puterea propriului exemplu în tot ce a făcut, fie pe dimensiunea didactică, de cercetare sau clinicistă. Rectorul USMF i-a mulțumit primarului general și Consiliului Municipal pentru acest gest destoinic și important, iar Domnului academician Paladi i-a dorit sănătate și bucurii de la copii, studenți, discipoli, dar și de la mamele care au adus pe lume noi vieți.

La rândul său, acad. Gheorghe Paladi a mulțumit tuturor pentru că astăzi este prezent la acest eveniment istoric pentru întregul sistem de sănătate, îndeosebi, pentru sistemul de sănătate din mun. Chișinău. Cu adresări speciale și cuvinte de gratitudine s-a adresat către primarul general, Ion Ceban, membrii CMC care au făcut posibil acest eveniment unic în viața sa, pentru acest gest de apreciere care îl onorează. A mulțumit din suflet întregului colectiv al Spitalului, corpului de medici, asistentelor medicale, personalului auxiliar care au apreciat atât de înalt activitatea sa parcursă în aproape 70 de ani, dintre care 60 de ani în sânul spitalului, cuvinte de mulțumire exprimând colaboratorilor catedrelor care sunt amplasate pe teritoriul spitalului. „Pe parcursul a 60 de ani, Spitalul Clinic Municipal nr. 1 a fost apreciat ca una din cele mai prestigioase unități spitalicești din mun. Chișinău. Deviza noastră a fost îndreptată spre organizarea și îmbunătățirea sistemului de sănătate, calității de deservire a pacienților, mamelor, nou-născuților”, a spus cu emoții academicianul Paladi. Dar ceea ce îl bucură cel mai mult pe el și tot colectivul este faptul că, pe parcursul ultimilor 10 ani au fost înregistrate 100 000 de nașteri fără nici un caz de deces, adică, „0”(zero) decese. „Eu Vă rog să memorizați acest „0” și sunt sigur că medicii noștri vor îmbunătăți și în continuare acești indici de calitate.

Noua denumire a instituției medicale „Acad. Gheorghe Paladi” urmează a fi înregistrată în termen de 30 de zile de la adoptarea deciziei, la Agenția Servicii Publice.

 

Eugenia Tofan,

Serviciul de Presă al AȘM

 

Categorie: