In memoriam academician Gheorghe CIMPOIEȘ

27.03.2024
Unique visitors: 974

17.02.1950 - 25.03.2024

 

Comunitatea academică este profund îndurerată de vestea trecerii la cele veșnice a academicianului Gheorghe Cimpoieș, ilustru om de știință, profesor universitar, doctor habilitat în științe agricole, membru al Secției Științe ale Vieții, fost rector al Universităţii Agrare de Stat din Moldova.

S-a născut la 17 februarie 1950, în satul Meneailovca, regiunea Odessa. Marcat de condițiile vieții de la sat, a absolvit școala primară în satul natal, iar studiile medii – în s. Volontir, raionul Ștefan Vodă.

Începe activitatea ştiinţifică la Catedra de pomicultură a Institutului Agricol „M.V. Frunze” din Chişinău, în cadrul căreia, în anii 1974–1977, urmează studiile de doctorat. În 1978 susţine teza de doctor în științe. După absolvirea doctoranturii continuă activitatea de cercetare în calitate de colaborator ştiinţific superior la Catedra de pomicultură. În 1982–1983 a efectuat un stagiu de perfecţionare la Institutul Experimental de Horticultură din Roma.

Originalitatea, profunzimea și caracterul inovațional, inedit al cercetărilor fundamentale și practice pe deplin s-au manifestat în procesul elaborării tezei de doctor habilitat susținută în a.1992, la Universitatea Agrară de Stat din Kubani (Krasnodar), unde a făcut studiile de postdoctorat. Prin aceste cercetări a identificat noi oportunități de sporire a productivității în pomicultură.

În 1994 a fost ales rector al Universității Agrare de Stat din Moldova. Pe parcursul celor 23 ani de activitate în această funcție, a înscris o pagină distinctă în istoria învăţământului superior agricol din Republica Moldova. În aceste condiții deloc simple ale tranziției, a reușit să-și manifeste calitățile sale deosebite de manager, contribuind la perfecţionarea învăţământului superior agricol, ridicarea nivelului general de pregătire profesională a studenţilor, racordarea învăţământului agronomic superior la exigenţele Procesului de la Bologna. Pentru prima dată, au fost elaborate şi editate standardele profesionale şi curriculum-urile disciplinelor la specialităţile respective, implementat Sistemul European de Credite Transferabile.

Acad. Gh. Cimpoeș a elaborat conceptul științific, conform căruia rolul decisiv în sporirea productivității speciilor pomicole revine structurii plantației privind optimizarea utilizării factorilor pedo-ecologici pentru realizarea potențialului genetic al soiurilor cultivate, în special interrecepția, absorbirea și convertirea radiației fotosintetic active în fructe. În baza studiilor ample ale proceselor fiziologice, biochimice, biometrice, agrochimice și economice, a elaborat bazele agrochimice și tehnologice ale culturii intensive a mărului.

Caracteristic pentru cercetările științifice ale acad. Gh. Cimpoieș este efectuarea experiențelor polifactoriale de lungă durată în plantații pomicole intensive și supraintensive a evoluției și bilanțului activității fotosintetice, nutriției minerale, regimului de apă, energetic și al altor factori ai formării producției vegetale, eficienței economice și energetice. Studiile profunde i-au permis să elaboreze o sistemă nouă a plantațiilor pomicole, ce se bazează pe utilizarea asociațiilor soi-portaltoi de performanță în funcție de particularitățile biologice ale plantelor, pe optimizarea structurii plantațiilor pomicole în scopul sporirii valorificării spațiului fotosintetic și a celui din sol, pe stabilirea celei mai eficiente forme de coroană a plantelor, pe metode noi de tăiere a pomilor și aplicarea tehnologiilor avansate economisitoare.

Aria intereselor științifice și practice ale acad. Gh. Cimpoieș vizează și elaborarea elementelor de bază ale tehnologiilor de cultivare a coacăzului negru, zmeurului, căpșunilor, cătinii albe etc.

Academicianul Gheorghe Cimpoieș este autor şi coautor a peste 200 de lucrări ştiinţifice şi metodice, inclusiv a 9 brevete de invenţie, 7 monografii şi manuale. A editat primul manual de „Pomicultură specială” în Republica Moldova (2002). A pregătit 6 doctori în ştiinţe agricole şi un doctor habilitat.

În semn de înaltă apreciere a meritelor sale științifice, a fost ales membru corespondent (2007) și membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012), academician al Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare (1997), academician al Academiei Agricole (1998), academician al Academiei Internaţionale de Ecologie şi Securitate Vitală din Sankt-Petersburg (2005). Este Doctor Honoris Causa al universităților: de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (2006), de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din laşi (2007) şi de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj Napoca (2007), Academiei Agricole „K.A. Timireazev” (2011), Universității Agrare de Stat din Armenia (2011), Universității Naționale Agricole din Kazahstan (2007), membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România și al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (România). Savantul şi rectorul Gheorghe Cimpoieş a fost distins cu titlurile de laureat al Premiului Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004), Om emerit (1994), cavaler al Ordinului Republicii (2016) și al  Ordinului „Gloria Muncii”  (2000) etc.

Academicianul Gheorghe Cimpoeș va rămâne veșnic în memoria noastră ca un distins om de știință, înzestrat cu cele mai frumoase calităţi umane: model de consacrare, inteligență și omenie. Plecarea dintre noi a profesorului Gheorghe Cimpoieș este o pierdere irecuperabilă pentru societate și știința contemporană.

În aceste clipe de grea încercare, exprimăm condoleanțe și compasiune familiei îndurerate, rudelor, colegilor şi prietenilor.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Ion Tighineanu, Eva Gudumac, Svetlana Cojocaru, Ion Hadârcă, Liliana Condraticova, Ion Ababii, Serafim Andrieș, Maria Duca, Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Boris Gaina, Gheorghe Ghidirim, Stanislav Groppa, Victor Lacusta, Gheorghe Paladi, Mihai Popovici, Valeriu Rudic, Gheorghe Şişcanu, Ion Toderaş, Nicolae Balaur, Boris Boincean, Emil Ceban, Tudor Cozari, Valeriu Fala, Galina Lupașcu, Viorel Prisacari, Svetlana Șciuca, Dumitru Sofroni, Rodica Sturza, Laurenția Ungureanu, Mihail Vronschih, Ieremia Zota, Elena Zubcov, Gabriela Romanciuc.

 

Categorie:

Înregistrări online