AUDIERI PUBLICE, SECȚIA ȘTIINȚE SOCIALE, ECONOMICE, UMANISTICE ȘI ARTE

Unique visitors: 525
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Mică

29 februarie 2024, 12.00, Sala mică

Institutul Național de Cercetări Economice/ Academia de Studii Economice din Moldova

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/84293683561?pwd=dys2NldSNTkxQ3pXbzluc0pIc3plZz09 

Meeting ID: 842 9368 3561   Passcode: 019306

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ZAHrcY4aCqA

1. Migrația, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației

2. Elaborarea instrumentelor economice noi de evaluare și stimulare a competitivității agriculturii Republicii Moldova pentru anii 2020-2023

3. Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova

4. Perfecționarea mecanismelor de aplicare a instrumentelor inovaționale orientate spre creșterea durabilă a bunăstării populației Republicii Moldova

5. Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova

6. Dezvoltarea politicilor pe piața muncii în vederea sporirii ocupării forței de muncă

7. Drepturile omului în Republica Moldova. Dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice

8. Configurarea businessului inovațional în contextul concurenței regionale

9. Measuring the performance pf SMEs active in the agricultural sector and/or the food industry during the health crisis COVID-19: a study in the Gaziantep and Chisinau region

Înregistrări online