Audieri Publice, Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor. Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice

Unique visitors: 620
Data:
Locul desfasurarii:
Sala Azurie

23 FEBRUARIE 2024, ORA 12.00, SALA AZURIE A AȘM

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/83123211890?pwd=cmxjaUtJNWxqY2lhbVpxS2V0MlFLUT09

Meeting ID: 831 2321 1890

Passcode: 739053

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Dz0ZiYH4k5A

1. Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice

2. Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soiurilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică,alimentară

3. Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de

sănătate a germoplasmei vegetale

4. Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive de prun preconizate păstrării de lungă durată

5. Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelor

6. Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inofensive

7. Studii genetico-moleculare și biotehnologice ale florii-soarelui în contextul asigurării managementului durabil al ecosistemelor agricole

8. Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu.

9. Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova

10. Identificarea, evaluarea şi perfecţionarea unor noi procedee de sporire a ratei de creştere a peştilor, de diminuare a impactului maladiilor şi de îmbunătățire a valorificării furajelor în cadrul instalaţiilor piscicole de tip închis alimentate cu apă circulantă.

11. Determination of bioactivity and antimyeloma properties of various cyanobacteria

 

Înregistrări online