Conferință științifică „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective” la 19-20 mai 2023

18.05.2023
Unique visitors: 963

Secția Teritorială Nord a Academiei de Științe a Moldovei (cu sediul la Bălți) invită la 19-20 mai 2023 la conferința științifică cu participare internațională „Știința în nordul Republicii Moldova:realizări, probleme, perspective”.

Evenimentul va avea loc în regim online pe platforma meet.google.com, date de acces: https://meet.google.com/yku-bdji-cvh?authuser=0)

 

Agenda conferinței – 19 mai 2023: inaugurarea lucrărilor

0900–1000: înregistrarea participanţilor

1000–1030: mesaje de salut din partea organizatorilor

Valeriu CAPCELEA, Șef al Secției Teritoriale Nord a Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat, conferențiar universitar

Boris GAINA, academician, Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar

Natalia GAȘIȚOI, doctor, conferențiar universitar, Rector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Marin CIOBANU, doctor, Administrator al principal al Zonei Economice Libere Bălți

Maria PRISACARI, doctor, Director al Agenției de Dezvoltare Regională Nord

Larisa ANDRONIC, doctor habilitat, conferențiar cercetător, Director al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Boris BOINCEAN, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în științe agricole, profesor universitar, Director al IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”

Alin DOBREI, doctor, profesor universitar Universitatea de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, România.

 

1030–1130: Comunicări în plen

Date de acces: https://meet.google.com/yku-bdji-cvh?authuser=0

Moderator – dr. hab. Valeriu CAPCELEA

Adam BEGU, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, cercetător științific principal, Donica Ala, Institutul de Ecologie și Geografie, USM, „POTENȚIALUL ȘTIINȚIFICO-TURISTIC AL REZERVAȚIILOR PEISAJERE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD”

Gheorghe JIGĂU, doctor în biologie, conferențiar universitar, Aurelia CRIVOI, doctor habilitat, profesor universitar, cercetător științific principal, Boris TURCHIN, Sergiu DOBROJAN, doctor în biologie, conferențiar universitar, Iurie BACALOV, doctor în biologie, conferențiar universitar, șef laborator, Galina DOBROJAN, Elena CHIRIŢA, doctor în biologie, USM, „SĂNĂTATEA SOLURILOR ARABILE, FACTORII CARE O DETERMINĂ, CRITERII DE EVALUARE ŞI MANAGEMENT”

Constantin MORARU, doctor habilitat, șeful Laboratorului Hidrogeologie, Institutul de Geologie și Seismologie, USM, „ZĂCĂMINTELE DE HELIU ȘI GIPS ÎN PARTEA DE NORD A REPUBLICII MOLDOVA”

Cea de-a VII-a ediție aconferinței este organizată de Secția Teritorială Nord a Academiei de Științe a Moldovei (cu sediul la Bălți); Zona Economică Liberă Bălți; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Agenția de Dezvoltare Regională Nord; IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”; SA „Moldagrotehnica”

Lucrările conferinței vor continua pe secțiuni, a se vedea programul integral

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online