Grigore TINICĂ: CU INIMA ÎN PALMĂ

20.12.2022
Unique visitors: 1181

Lansarea cărții „Grigore Tinică: cu inima în palmă” s-a desfășurat la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu”, la 17 decembrie curent, într-o atmosferă festivă în prezența autorului Tudor Țopa, a protagonistului Grigore Tinică și a soției dumisale, Angela, în preajma bradului de Anul Nou, admirat în toată strălucirea-i. Sala cu coloane a Bibliotecii a găzduit în această zi numeroși academicieni, scriitori, jurnaliști, prieteni și rude.

Scriitorul și jurnalistul Tudor Țopa, cunoscută personalitate publică, deputat în primul Parlament al RM, îndrumător și susținător a sute de jurnaliști din țară în perioada activității sale ca șef al sectorului de presă, redactor-șef al unor periodice de rezonanță în perioada de emancipare națională, președinte al Uniunii Jurnaliștilor din R. Moldova, a marcat la 13 octombrie curent 90 de toamne, doldora de rod, cu 91 de cărți de proză documentară.

În ultima sa carte, autorul îl are în vizor pe profesorul universitar, dr. Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu”, chirurg de talie internațională, născut la 9 noiembrie 1960 la Cușmirca, raionul Șoldănești, R. Moldova. A scris această carte din îndemnul inimii: pentru că astfel de celebrități s-au afirmat și în România, în chirurgia cardiovasculară internațională, acasă, din păcate, nefiind prea cunoscute! Într-adevăr, la Iași, la profesorul Tinică vin să se opereze pacienți nu numai din România, din Republica Moldova, dar și din alte țări: Ucraina, Serbia, Italia, Germania, Vietnam etc. Sunt destule cazuri când aeronave din Europa și America aterizează la Iași ca să-l preia pe dr. Grigore Tinică pentru a interveni în cazuri speciale.

         În debutul lansării, acad. Ion Tighineanu, președintele Academiei de Științe a Moldovei, a menționat că prin această lucrare omagiem două personalități notorii ale neamului, pe maestrul Tudor Țopa, autor a 91 de cărți de publicistică documentară, cu prilejul aniversării 90, și pe profesorul Grigore Tinică, membru de onoare al AȘM, ilustru chirurg cardiovascular, absolvent al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, actualmente director general al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași. Evenimentul demonstrează, o dată în plus, că pământul Basarabiei a fost și continuă să rămână bogat în personalități remarcabile. Multe dintre ele au devenit eroii schițelor documentare ale scriitorului Tudor Țopa. În context, președintele AȘM a evidențiat respectul și dragostea pe care profesorul Tinică le-o poartă mentorilor săi – academicienilor Gheorghe Ghidirim și Ioan Pop de Popa, precum și altor experți în chirurgie din Rusia, România și SUA, unde și-a perfecționat măiestria profesională. Citind cartea „Gheorghe Tinică: cu inima în palmă”, acad. Ion Tighineanu s-a convins încă o dată că lumea este mică, găsind în paginile lucrării trimiteri la mari personalități din domeniul cercetării științifice – regretații academicieni Dumitru Ghițu, Sergiu Rădăuțanu, Alexandr Prokhorov și alții, cu care a avut fericirea să conlucreze la diferite etape ale activității sale.

         Rând pe rând, acad. Boris Găină, moderatorul evenimentului, a oferit cuvântul și altor vorbitori, care au venit cu judecăți de valoare și aprecieri frumoase a noii cărți lansate. Acad. Gheorghe Ghidirim și-a amintit despre studentul Grigore Tinică, cap de listă la învățătură, sport și în activitatea obștească. Elegant și ordonat, el frecventa cu interes lecțiile de chirurgie, punea întrebări și cerea literatură suplimentară. I-a urmărit cariera profesională de-a lungul vieții. Aflându-se în România, dl Ghidirim a intrat inopinat și în sala de chirurgie, unde opera Grigore Tinică. Și-a observat mentorul mult mai târziu.

         Membrul corespondent Viorel Prisăcaru, medic epidemiolog, și-a exprimat admirația față de autorul Tudor Țopa, care la această vârstă onorabilă a lansat două cărți: prima a fost deja nominalizată, cea de a doua  –  „Nucăreni”  –  vatră cu oameni buni, care până în 1983 a purtat toponimul „Îndărătnici”. E o nouă istorie a unui sat, la care s-a referit detaliat vorbitorul. Cât privește protagonistul primei cărți, dl Viorel Prisăcaru a subliniat că Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu” are mii de absolvenți, dar foarte puțini dintre ei sunt distinși cu titlul de membru de onoare al instituției. Unul dintre aceștia este dl Grigore Tinică – un fenomen strălucit în medicina românească, un chirurg de talie internațională. Faptul că a fost ales Președinte al Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară este o dovadă grăitoare în acest sens.

         Istoricul Ion Varta a vorbit cu emoții și la superlativ privind cele două cărți ale publicistului Tudor Țopa: este un fapt admirabil, extraordinar ca la această vârstă onorabilă să scrii astfel de lucrări, bine documentate. Autorul a creat o pagină de aur în publicistica documentară de la noi. Este impresionant că doctorul cardiochirurg Grigore Tinică, având o agendă foarte încărcată la Iași, a ajutat și niște oameni disperați de la noi, unii dintre ei aflându-se în sală.

         Jurnalistul Nicolae Schițco: „Gheorghe Tinică: cu inima în palmă” este o carte despre două caractere puternice – cea a autorului și a protagonistului cărții. Tudor Țopa a fost mereu în căutarea caracterelor. Și el le-a găsit, le-a documentat, le-a trecut prin cuget și inimă în cărțile sale.

         Tradiția lansărilor de carte ale dlui Tudor Țopa la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu” a fost reflectată de directorul general, dr. Mariana Harjevschi. Cu acest prilej jubiliar a fost deschisă aici și o expoziție de carte a autorului cu genericul „Tudor Țopa  –  cronicar al contemporaneității”.

         În luările lor de cuvânt, pictorul Leonid Popescu, artist al poporului, ex-deputatul Vasile Grozav, compozitorul Savelie Cojocaru, primarul satului Chițcanii Vechi Sergiu Cucu, jurnaliștii Liviu Belâi și Alexandru Ganenco s-au referit la viață lor, unii dintre ei și-au salvat-o, tratându-se la profesorul Grigore Tinică, la colaborarea cu dl Tudor Țopa în realizarea serialului de cărți „Localitățile Republicii Moldova” în 15 volume și a altor proiecte de creație. Au fost aduse și niște cifre: din cele 1736 eseuri despre sate, 500 le-a întocmit personal Tudor Țopa. O capacitate de muncă extraordinară! În perioada activității dlui Tudor Țopa ca președinte al Uniunii Jurnaliștilor din Moldova, două termine, peste 1000 de jurnaliști din 1720 au beneficiat de promovare în carieră, de susținere în situații de conflict și nu numai.

         Profesorul universitar, dr. Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I. M. Georgescu” din Iași și eroul cărții lansate la Biblioteca Centrală a BM „B.P. Hasdeu” a adus calde mulțumiri și felicitări scriitorului Tudor Țopa pentru munca depusă. Totodată, a subliniat că autorul cărții este un exemplu de curaj, de tenacitate, de a munci cu spor, de a comunica cu oamenii și a acționa. Acest mod de viață activ și optimismul l-au adus cu bine la acest prag al vieții de 90 de ani. Am și eu un vis, a specificat Grigore Tinică, să scriem împreună cu dl Tudor Țopa o carte despre longevitate, cum să ajungi la 100 de ani? Cu Doamne ajută!

 

Tatiana ROTARU

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online