Anunț privind alegerea membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei

15.12.2022
Unique visitors: 1606

În temeiul prevederilor articolelor 24, 65, 72 ale Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (republicat), al Statutului Academiei de Ştiinţe, aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Academiei de Ştiinţe nr. I/2 din 24 ianuarie 2019 (cu modificările ulterioare), punctelor 8-12 ale Regulamentului privind alegerea membrilor titulari (academicieni), membrilor corespondenți şi membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a membrilor Academiei de Științe a Moldovei nr. IV/1 din 26 octombrie 2022, Prezidiul AȘM în baza Hotărârii nr. 249 din 12 decembrie 2022:

  1. anunță concursul privind alegerea membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei la locurile vacante de membru corespondent după cum urmează:
Secția de Științe Profilul științific Numărul de locuri
Secția Științe Exacte și Inginerești 111. Matematică pură 1
112. Matematică aplicată 1
133. Fizica sistemelor macroscopice 1
143. Chimie organică 2
Secția Științe ale Vieții Agricultură, biologie și mediu
164. Biologia vegetală 1
165. Biologia omului și animalelor 1
166. Ecologie și protecția mediu 1
411. Agronomie 1
451. Siguranța alimentelor 1
Medicină
321. Medicină generală 3
322. Pediatrie 1
323. Stomatologie 1
Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte  
521. Economie, business, administrare 1
531. Pedagogie generală 1
562. Relații internaționale 1
611. Istorie 1
622. Literatură

1

* Profilurile științifice sunt prezentate conform Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 199 din 13 martie 2013 (http://www.cnaa.md/dispositions/2015/02032016/)

 

2) Dreptul de a propune candidați pentru alegerile în calitate de membru corespondent, conform profilurilor anunţate, îl au consiliile ştiinţifice ale organizaţiilor din domeniile cercetării şi inovării (a nu se confunda cu consiliile științifice din cadrul universităților/ consorțiilor care asigură coordonarea activității de doctorat și nu au această prerogativă) și senatele instituţiilor de învăţământ superior. Membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM au dreptul de a recomanda candidați pentru orice profil al Secției, din care fac parte (luându-se în considerare domeniul de competență al membrului AȘM).

3) Fiecare organizaţie şi membru al Academiei de Ştiinţe poate să recomande doar o singură candidatură la fiecare loc din cadrul unui profil.

4) Înaintarea candidaților de către organele colegiale se efectuează prin vot secret cu o majoritate de voturi.

5) Candidatul recomandat pentru a fi ales în calitate de membru corespondent prezintă la Secția juridică și resurse umane, în termen de o lună din ziua publicării prezentului anunţ, următoarele documente:

- cerere de participare la concursul de alegere, cu indicarea profilului;

- recomandarea argumentată a organizaţiilor şi/sau a personalităţilor specificate în pct. 10, autentificată în modul stabilit;

- curriculum vitae;

- fişa personală de evidenţă a cadrelor;

- referinţa amplă privind activitatea ştiinţifică (max. 5 pagini);

- lista lucrărilor publicate şi, după caz, a brevetelor;

- cele mai semnificative lucrări editate;

- două fotografii color (4,5×6 cm);

- acordul pentru procesarea datelor personale.

6) Dosarul complet va fi prezentat la Academia de Științe a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1.

Graficul de lucru: luni-vineri, ora 08.00 – 17.00, pauză de masă: 12.00 – 13.00.

Persoana responsabilă: Lilia Cojuhari, specialist principal Secția juridică și resurse umane a AȘM, biroul nr. 108, tel.: 022-27-42-62

Perioada de prezentare a dosarelor: 15 decembrie 2022 – 16 ianuarie 2023, ora 17.00.

 

Regulamentul privind alegerea membrilor titulari (academicieni), membrilor corespondenți şi membrilor de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Adunării generale a membrilor Academiei de Științe a Moldovei nr. IV/1 din 26 octombrie 2022, este disponibil pe pagina oficială a AȘM https://asm.md/sites/default/files/2022-11/Regulament_alegeri_aprobat%20AG%2026.10.2022.pdf.

 

Anunțul privind alegerea membrilor corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei a fost publicat în ziarul „Literatura și arta”, nr. 50-51 (4031-4032) din 15 decembrie 2022.

 

Prezidiul AȘM

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online