Membrul corespondent Ion Geru, „omul îndrăgostit de spini”, omagiat la împlinirea vârstei de 85 de ani

09.12.2022
Unique visitors: 1134

Membrul corespondent Ion Geru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar a marcat, la 8 decembrie, aniversarea a 85-a din ziua nașterii, dar și 65 de ani de activitate ştiinţifică, ştiinţifico-organizatorică şi didactică. Cu acest prilej, la Institutul de Chimie al USM, a fost organizată Şedinţa Seminarului științific cu genericul: „Repere pe axa timpului”, ediție omagială. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului din Programul de Stat (2020-2023) întitulat: „RedoxPro”. La evenimentul omagial a participat conducerea Academiei de Științe a Moldovei, conducerea și colectivul Institutului de Chimie, colegi de la alte institute de cercetare, ședința fiind moderată de acad. Gheorghe Duca.

Calitatea de moderator al evenimentului omagial, de coleg de mulți ani în cadrul Institutului de Chimie, dar și facultate, i-a permis academicianului Ducă să prezinte un profil amplu al protagonistului zilei, care a inclus treptele ascensiunii sale în viața personală și cariera de cercetare. Pentru conturarea mai pronunțată a portretului savantului, acad. Duca a făcut referințe la cartea „Repere pe axa timpului”, de  m.c. Ion Geru,  de unde și genericul evenimentului, lucrarea fiind  editată cu prilejul aniversării a 75-a a savantului. Acad. Gheorghe Duca i-a îndemnat pe cei prezenți să lectureze această carte, dat fiind că volumul conţine nu doar aprecieri ale activităţii ştiinţifice, didactice, organizatorice, rezultate ştiinţifice considerate importante, dar sunt prezentate și amintiri din copilărie, anii de studii în şcoală şi anii de studenţie. Impresionează şi activităţile descrise în sportul aeronautic, care era, poate și mai este, o pasiune nestăvilită a omagiatului. Apropo, despre acest hobby impresionant  al savantului, într-un context similar omagial, regretatul om de cultură Nicolae Dabija a recunoscut că el ar fi intitulat cartea „Dor de zbor” și asta pentru că fiecare din noi ar avea acest dor de zbor, or, această lucrare ar fi cumva despre noi toți. 

Acad. Duca a apreciat modul în care savantul Geru demonstrează rolul creării condiţiilor necesare pentru instruirea elevilor şi studenţilor în procesul de pregătire a cadrelor de calificare înaltă, evidențiind recunoştinţa pe care o aduce protagonistul zilei consătenilor, colegilor și profesorilor universitari, despre care scrie frumos şi cu respect în lucrare. Acad. Duca a trecut în revistă lucrările științifice cele mai importante, școala științifică, căreia și-a dedicat întreaga activitatea, dar și aprecierile de care s-a bucurat de-a lungul anilor. Din aprecieri care atrag curiozități a fost evidențiată cea oferită la nivel internațional de către Laureatul Premiului Nobel, prof. Richard Ernst, posibilitatea de a publica la prestigioasa Editură germană „Spinger”, dar și Medalia „Yuri Gagarin”.

„Oamenii pe parcursul vieții cresc conform vârstei și conform cunoașterii. Dumneavoastră, conform vârstei ați ajuns la 85 de ani, conform cunoașterii ați ajuns la un nivel foarte înalt, apreciat de personalități din toată lumea, Rusia, România, SUA, Germania”, a spus acad. Gheorghe Duca. Savantul i-a dorit sărbătoritului Ion Geru ca la fiecare 10 ani să se revadă cu bine și sănătate la seminarul „Repere pe axa timpului”, răspunzând astfel îndemnului din mesajul de felicitare al acad. Isaac Bersuker, care în curând va  avea 95 de ani, și care l-a chemat să meargă împreună spre 100 de ani.

În mesajul său, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a subliniat calitățile și trăsăturile membrului corespondent Ion Geru, ce îl fac deosebit de ceilalți. „Se deosebește de mulți alți cercetători. Ne întrebăm cum a reușit să se impună, pentru că cercetarea este totuși o concurență.  Desigur că grație școlilor prin care a trecut și, în primul rând, școlii de la Cotiujenii Noi, școală prin care au trecut multe personalități, inclusiv, regretatul acad. Valeriu Canțer, dar și alte nume de notorietate”, a menționat președintele AȘM. Acad. Tighineanu a remarcat itinerarul parcurs de tânărul Ion Geru la Universitatea de Stat din Moldova, unde a avut parte de profesori excelenți, studiile la doctorantura Institutului de Fizică a Semiconductorilor din Kiev a Academiei Naționale de Științe din Ucraina, un institut de elită, cu tradiții, cu experții la nivel internațional, iar toate acestea n-au făcut decât să-i formeze caracterul de bun cercetător, savant și alte calități deosebite. 

Alte criterii care îl deosebesc, în viziunea acad. Tighineanu, sunt curiozitatea, consacrarea, devotamentul lui față de cercetarea științifică și calitatea cercetării. „Savantul Ion Geru a trăit și trăiește cu cercetarea științifică. Și de aceea, acolo unde apărea ceva nou, m.c. Geru încerca să se implice. Trăim în secolul când întotdeauna trebuie să demonstrezi calitatea, și la el calitatea a predominat”, a spus președintele AȘM, fiind de părerea că, cunoscându-i caracterul, dl Ion Geru n-o să se odihnească, o să continue să caute, dorindu-i să reușească să găsească tot ce caută, pentru că aceasta este o pasiune care îți aduce o stare de bine. 

În numele Prezidiului AȘM și Secției Științe exacte și inginerești, președintele AȘM i-a conferit m.c. Ion Geru Medalia „Meritul Științific”, pentru munca îndelungată și prodigioasă în cercetare, rezultate științifice de excelență obținute, contribuții deosebite în pregătirea cadrelor de înaltă calificare, devotament profesional pe parcursul a 60 de ani de activitate științifică, precum și cu prilejul împlinirii vârstei de 85 de ani.  

Acad. Tudor Lupascu și ex-directorul Institutului de Chimie, original, ca de obicei în expunerea gândurilor, probabil și-a dorit să reitereze o dată în plus că și chimiștii sunt poeți, confirmând exemplul regretului poet-chimist Ion Vatamanu. Azi Planeta Pământ a făcut a 85-a rotație în jurul Soarelui împreuna cu omul de știință Ion Geru, membru corespondent, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice, avea să spună acad. Lupașcu. „Este plăcut să constatăm că în această perioadă s-au adunat și multe rezultate fundamentale și aplicative ca urmare a activității științifice și didactice timp de 65 de ani a profesorului Ion Geru. Domnul Ion Geru este un savant de certă valoare, despre aceasta vorbește și faptul că Domnia sa este apreciat și de laureați ai Premiului Nobel. Dumnealui în permanență a susținut tinerii specialiști, a cerut mereu de la guvernare să fie majorate bursele doctoranzilor și salariile absolvenților universităților, care vin în cercetare”, a mai spus savantul, dorindu-i omagiatului Ion Geru să mai realizeze împreună cu Planeta Pământ încă vreo 20 de rotații în jurul Soarelui cu sănătate, pace și cu multe rezultate în viață și știință.

Devenită deja tradiție această zi remarcabilă, m.c. Ion Geru a prezentat Lecția publică „Simetria inversării timpului cu aplicații în chimia coordinativă și cosmologie”, după care a mulțumit tuturor celor care i-au întregit această zi, acest semnificativ popas al vieții, pe care și l-a dorit alături și împreună cu colegii, cu cei cu care a cunoscut și momente frumoase și mai puțin, cu cei care a împărțit succesele și bucuriile, cu cei care i-au dat un semn de respect, atitudine, omenie și un rost vieții.

Regretatul academician Constantin Turtă l-a apreciat pe m.c. Ion Geru, cu 10 ani în urmă, atunci când împlinea 75 de ani, că specialist recunoscut în lume în domeniul fizicii corpului solid, rezonanțe electronice de spin, rezonanțe magnetice nucleare, iar acad. Gheorghe Duca și acad. Tudor Lupașcu i-a spus „omul îndrăgostit de spini”, unde spinul, din cele 24 de semnificaţii  înseamnă și „a se roti”, această funcţie a spinului  potrivindu-se mănușă activităţii de zi cu zi ale omului de ştiinţă, membrului corespondent al AŞM, profesorului universitar Ion Geru, care mereu se roteşte ba în jurul axei sale, ba în jurul colegilor, fiind mereu curios.

Savantul Ion Geru visa mereu, dar poate încă mai visează, la o descoperire de epocă, care ar putea să-l facă remarcabil. Și dacă tot știm că succesul nu are vârstă și nu cunoaște limite, să-i dorim ca acest vis să se realizeze într-un viitor apropiat. 

Eugenia Tofan,

AŞM

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online