LA AȘM A AVUT LOC EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ „ȘTIINȚA PENTRU PACE ȘI DEZVOLTARE: CREATIVITATE, EXPERIENȚĂ, PERSPECTIVE”

14.11.2022
Unique visitors: 1275

De Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, 10 noiembrie 2022, Academia de Științe a Moldovei s-a transformat într-un autentic centru expozițional, în care au domnit în deplinătatea lor performanța, inovarea, creativitatea și originalitatea. Cercetătorii, călăuziți de mesajul acestui eveniment remarcabil, și-au etalat cu brio rezultatele pe domeniile lor de competență obținute în anii 2020–2022, în cadrul mai multor proiecte de cercetare.

Lansată de Academia de Științe încă la finele lui septembrie, Expoziția națională „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective” a adunat sub umbrela sa mai multe institute de cercetare, universități, agenții, muzee, însetate de a-și prezenta realizările, întrucât anii pandemici au redus substanțial din posibilitățile de se a expune în formatul tradițional, activitatea noastră trecând în mare parte în mediul virtual. Totodată, am folosit această expoziție pentru a reitera atitudinea fermă a cercetătorilor științifici care condamnă războiul, ura și distrugerea, insistând asupra faptului că rezultatele științei trebuie să fie un bun al poporului, și pot fi folosite doar în beneficiul dezvoltării durabile a societății.

Știința servește păcii, oferind perspective de durată dezvoltării Republicii Moldova în familia europeană. Statutul de țară-candidat pentru a adera la Uniunea Europeană oferă domeniului de cercetare-inovare din Republica Moldova o șansă de neprețuit pentru a se integra în Spațiul European de Cercetare, de a beneficia de avantajele acestei integrări și de a depune eforturi consolidate pentru dezvoltarea sustenabilă a științei în țara noastră.

Secțiile de Științe ale AȘM – Secția Științe ale Vieții (domeniul agricultură, biologie și mediu, domeniul medicină), Secția Științe Exacte și Inginerești, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte, precum și Secția Management academic și relații externe – au depus eforturi consolidate pentru buna organizare și desfășurare a expoziției naționale „Știința pentru pace și dezvoltare: creativitate, experiență, perspective”. Pe durata expoziției și-au prezentat rezultatele și produsele cercetătorii de la Grădina Botanică Națională (Institut) „A. Ciubotaru”, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, Institutul de Zoologie, Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei şi Copilului, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid Gherman”, Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachevici”, Institutul de Chimie, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”, Institutul de Geologie și Seismologie, Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Institutul Patrimoniului Cultural, Institutul de Filologie Română „B.P. Hasdeu”, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutul Național de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, precum și organizații ce au beneficiat de proiecte de inovare și transfer tehnologic.

Mai multe organizații din domeniile cercetării și inovării au expus rezultatele cercetărilor valorificate editorial în monografii, culegeri de articole, volume ale conferințelor, manuale și suporturi didactice. Biblioteca Științifică (Institut) „A. Lupan” a prezentat biobibliografiile membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM, iar din fondurile Sălii de lectură a AȘM au fost expuse publicului larg revista „AKADEMOS” și alte publicații ale comunității științifice din ultimii ani. Un stand aparte a fost realizat cu publicațiile laureaților Premiului AȘM, ediția 2022. De altfel, laureații Premiului AȘM, precum și deținătorii distincțiilor academice conferite cu ocazia Zilei Științei, au rămas impresionați de ambianța creată de Grădina Botanică Națională (Institut) „A. Ciubotaru” în holul AȘM, care a oferit un frumos anturaj pentru tradiționala fotografie de familie.

Ne exprimăm toată recunoștința conducerii organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, echipelor de cercetători, care au dat curs invitației AȘM de a participa la expoziția dedicată Zilei Științei și au făcut să fie neîncăpătoare sălile AȘM prin expunerea rezultatelor cercetărilor sale. Aflându-ne în pragul Zilei Internaționale a Studentului și Zilei Naționale a Tineretului, am apreciat prezența mai multor tineri specialiști, doctoranzi și masteranzi, celor cărora le aparține viitorul și care abia tatonează terenul cercetării sau deja s-au manifestat ca cercetători adevărați, și pentru care modelul profesorilor consacrați este unul demn de urmat, iar cercetarea este un mod de a fi, o chemare concretă și o vocație de a-și dedica viața cercetării. Astfel, în contextul desfășurării expoziției, mai mulți cercetători au adus argumente forte și au comentat ce îi motivează să facă cercetare aici, acasă, în Republica Moldova, de ce au ales cariera în știință, cât este de importantă studierea și dezvoltarea științelor fundamentale nu doar într-un An Internațional al Științelor Fundamentale declarat de ONU pentru 2022. Pasiunea pentru căutare și cercetare, perseverența și aptitudinile cercetătorilor, talentul și munca asiduă au fost menționați ca piloni esențiali în promovarea unei cariere în știință

Pentru un cercetător – fie tânăr, fie experimentat – are o deosebită importanță aprecierea și recunoașterea societății și a statului pentru ceea ce face, întrucât adesea activează bazându-se pe un pur entuziasm, dacă luăm în considerare subfinanțarea cercetării și infrastructura depășită, moral învechită. Rămânem optimiști că aparatele de purificare a apei sau Sistemul de dezinfectare a mediului ambiant, realizate de cercetătorii de la Institutul de Fizică Aplicată, suporturile didactice și manualele interactive prezentate de cercetătorii de la Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachevici” și UPS „Ion Creangă” din Chișinău, precum și realizările inovative în domeniul sănătății, securității alimentare, calității apei, economiei și demografiei, agriculturii durabile, științelor fundamentale, ingineriei, patrimoniului cultural ș.a., elaborate de participanții la expoziție, vor găsi un ecou binemeritat și o largă implementare în toate domeniile vieții, iar cercetătorii vor fi susținuți și motivați de către stat, de mediul de afaceri, de societate pentru a continua studiile pentru bunăstarea țării.

Suntem ferm convinși că asemenea evenimente sunt absolut necesare cercetătorului autohton pentru progresul științific, contribuind la buna colaborare și identificarea unor relații de susținere și activitate pe termen mediu și lung, stabilirea unor acorduri de asociație cu mediul de afaceri, dar și între comunitatea științifică, didactică, agenții, muzee, biblioteci științifico-didactice specializate.

Expoziția națională „Știința pentru pace și dezvoltare” a pus în evidență creativitatea, experiența, performanța, inovația. Iar vorbind despre perspective, ținem să precizăm că Academia de Științe a Moldovei a fost și rămâne deschisă totdeauna pentru desfășurarea expozițiilor științifico-practice care au devenit o bună și frumoasă tradiție (aici amintim expoziția organizată în 2019 „Noi, tineretul creativ”).

Vă îndemnăm să urmăriți pagina oficială a AȘM, dar și rețelele sociale, pentru a nu pierde ocazia de a participa la următoarea expoziție, care va fi organizată în curând…

Mai multe detalii despre Expoziția națională „Știința pentru pace și dezvoltare” desfășurată la 10 noiembrie 2022 la AȘM le puteți găsi în galeria foto de Anghelina Ceban (AȘM), precum și reportajele video realizate de privesc.eu (https://www.privesc.eu/Arhiva/101091/Expozitia--Stiinta-pentru-pace-si-dezvoltare--creativitate--experienta--perspective-).

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online