Oficiali UNESCO, în vizită la Academia de Științe a Moldovei

27.10.2022
Unique visitors: 1087

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a avut, la 27 octombrie 2022, o întrevedere cu reprezentanți ai UNESCO - Dna Megumi Watanabe, specialist de program UNESCO, RB Veneția; Dna Paula Klenner Forttes, specialist de program, Paris; Dna Langqi Zhao, ofițer asociat de program, Paris. Delegația a fost însoțită de Secretarul General al Comisiei Naționale a Republicii Moldova (CNRM) pentru UNESCO, compozitorul Constantin Rusnac, DHC al AȘM, precum și Dumitru Drumea, consultant pe probleme științifice al CNRM pentru UNESCO. La întrevedere a participat dr. Tudor Braniște, șef Secție MARE a AȘM.

În cadrul întrevederii au fost puse în discuție mai multe subiecte privind rolul Academiei de Științe a Moldovei în contextul actual și perspectivele acesteia. În acest sens, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a trecut în revistă suita de evenimente științifice, conferințele, prelegerile publice, susținute atât de către savanții din Republica Moldova, cât și de personalități notorii de talie internațională, inclusiv laureați ai Premiului Nobel din diferite domenii. Punctual, președintele Tighineanu a menționat Raportul pentru starea științei, prezentat în cadrul Adunării Generale a AȘM, o atribuție directă ce îi revine Academiei de Științe pentru a raporta anual situația în domeniul științei, succesele, dar și problemele existente. A fost prezentată, de asemenea, informația cu privire la audierile publice ale rapoartelor științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat, precum și alte activități organizate de Academia de Științe a Moldovei, în parteneriat cu alte instituții de cercetare, universități din țară și străinătate.

Părțile au discutat și subiectul privind rolul academiilor în promovarea științelor fundamentale. În acest sens, a fost menționată desfășurarea Conferinței Internaționale cu genericul „Științele Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă și Pace”, din 28 septembrie 2022, dedicată Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă.

Oaspeții europeni s-au arătat interesați de posibilitatea de a accesa site-ul AȘM, pentru a vizualiza direct anumite manifestări științifice de interes. Astfel, au fost demonstrate câteva secvențe video ce au inclus discursurile Prof. Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel în Medicină (2007), Universitatea California/Berkeley, SUA, dr. Luc Allemand, secretarul general al Agendei Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare ș.a., în care a fost subliniat rolul incontestabil al științelor fundamentale în dezvoltarea durabilă. Folosind prilejul, președintele AȘM a remarcat originile basarabene ale citologului american, Randy Schekman, care urmează să viziteze Republica Moldova, după câteva tentative eșuate din cauza pandemiei. De asemenea, a fost audiată compoziția muzicală Academia – Simbol al Națiunii (link), precum și Imnul Dezvoltării Durabile „Planeta albastră” pentru cor mixt și pian (link), lansat în cadrul Conferinței din 28 septembrie, despre care s-a menționat, autor al Imnului fiind profesorul compozitor Constantin Rusnac, DHC al AȘM. 

Un alt aspect discutat în cadrul întrevederii, a vizat colaborarea Academiei de Științe a Moldovei cu alte academii, organizații, instituții, centre de cercetare și interacțiunea la nivel internațional. În acest context, președintele AȘM a menționat organizarea, la 22 noiembrie 2022, a Conferinței științifice internaționale, organizate de AȘM în parteneriat cu Academia Română cu genericul  „George Emil Paladi – părintele biologiei celulare moderne”. Conferința se va desfășura, concomitent, în Aula Academiei Române și Sala Azurie a Academiei de Științe a Moldovei și va fi dedicată comemorării savantului George Emil Paladi, născut la Iași, în 1912, Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină (1974), Membru al Academiei de Științe a SUA (1961), Membru de onoare al Academiei Române (1975).

De asemenea, a fost menționată și interacțiunea cu Consiliul Științific Internațional, cu academiile europene, precum și implicarea Academiei de Științe a  Moldovei în rețelele europene și internaționale care promovează știința.

Parte a dialogului cu reprezentanții UNESCO a constituit și implicarea tinerilor în cercetare. În acest sens, a fost menționată crearea, în luna martie 2022, a Academiei Tinerilor Cercetători (ATC). Informații despre conceptul ATC, unele obiective, precum și activitățile planificate în acțiunile imediat următoare au fost expuse de dr. Tudor Braniște, șef Secție Mare a AȘM. Dintre activitățile recente, dl Braniște a menționat identificarea unor tineri cercetători, care se deplasează prin școli, instituții și le vorbesc elevilor, studenților despre importanța științei pentru dezvoltare, organizează invitații în laboratoarele unde activează, făcând demonstrații, motivându-i astfel să vină în cercetare. 

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online