ACADEMIA DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI INVITĂ LA EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ „ȘTIINȚA PENTRU PACE: CREATIVITATE, EXPERIENȚĂ, PERSPECTIVE” ÎN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2022

12.10.2022
Unique visitors: 1092

În contextul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare (marcată anual la 10 noiembrie) și a Zilei Internaționale a Studentului (marcată la 17 noiembrie) Academia de Științe a Moldovei organizează Expoziția națională „Știința pentru pace: creativitate, experiență, perspective”.

Expoziția națională se va desfășura la 10 noiembrie 2022, în cadrul Adunării festive a AȘM și decernarea premiilor AȘM pentru rezultate științifice relevante în anii 2020–2021 în domeniul științelor sociale, economice, umanistice și arte, Premiului AȘM pentru tineri cercetători, precum și Premiului AȘM pentru promovarea științei în mass-media.

Agenda Zilei de 10 noiembrie include vizitarea expoziției naționale (orele 11.00 – 13.30, Sala Aurie a AȘM), deschiderea oficială a expoziției (ora 13.30, Sala Aurie a AȘM) și Adunarea festivă a AȘM (începând cu ora 14.00, Sala Azurie a AȘM).

În speranța că veți da curs invitației noastre de colaborare în domeniile cercetării și inovării, Vă îndemnăm să participați la Expoziția națională „Știința pentru pace: creativitate, experiență, perspective”, care ne oferă un bun prilej de a pune în valoare rezultatele cercetărilor din domeniile noastre de competență.

Instituțiile și persoanele interesate sunt rugate să contacteze secretarii științifici ai Secțiilor de Științe ale AȘM pentru a estima numărul de locuri disponibile, asigurarea logistică (mese, scaune, prize, standuri etc.), alte aspecte organizatorice.

AȘM nu percepe taxe de participare la expoziție.

La expoziție pot fi prezentate rezultatele obținute atât de cercetători aparte, cât și de grupuri de cercetători, institute, universități, colegii și centre de excelență, în perioada 2020–2022 (în anul 2019 AȘM a avut experiența de organizare a unei expoziții a tinerilor cercetători). Organizațiile din domeniile cercetării și inovării nu sunt limitate în delegarea cercetătorilor/grupurilor/departamentelor pentru participare la expoziție.

Vă rugăm să ne informați despre disponbibilitatea Dvs. de participare la expoziție, cu indicarea datelor persoanei de contact și a logisticii necesare, până cel târziu, vineri, 28 octombrie 2022, la următoarele adrese:

  • științe exacte și inginerești: dr. Adelina Dodon – e-mail [email protected], tel.: 069815969
  • științe ale vieții, domeniul medicină: dr. Leonid Chișlaru – e-mail [email protected], tel.: 069330004
  • științe ale vieții, domeniul agricultură, biologie și mediu: dr. Gabriela Romanciuc – e-mail [email protected], tel.: 060826082
  • științe sociale, economice, umanistice și arte: dr. Natalia Procop – e-mail [email protected], tel.: 079707405
  • Secția Teritorială Nord a AȘM (cu sediul la Bălți): dr. hab. Valeriu Capcelea – e-mail [email protected], tel.: 069176394
  • Secția management  academic și relații externe a AȘM: dr. Tudor Braniște – e-mail [email protected], tel.: 069019522

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați secretarul științific general al AȘM dr. hab. Liliana Condraticova – e-mail [email protected], tel.: 0 22 270313, 069965832.

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

 

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online