La Chișinău a avut loc Prima Expoziție Internațională de creativitate și inovație EXCELENT IDEA – 2022

27.09.2022
Unique visitors: 436

La 21 septembrie 2022, la Academia de Studii Economice a fost deschisă expoziția internațională EXCELENT IDEA – 2022 care readuce creativitatea și inovația în atenția cercetătorilor, mediului de afaceri si a societății. Prima ediție a acestei expoziții și-a deschis ușile într-o zi specială – Ziua Internațională a Păcii, subliniind încă o dată ca știința susține pacea.

Expoziția a fost organizată de către parteneriatul format din Academia de Studii Economice a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemitanu”. Cu mesaje de salut din partea organizatorilor au venit mem. cor. al ASM, dr. hab., prof. univ. Alexandru Stratan, rector al ASEM, dr. hab., prof. univ. Emil Ceban, rector al USMF, dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general al ASM, precum și Dan Nuţiu, Preşedinte Executiv al Asociaţiei Investitorilor din România în Republica Moldova, dr. hab., prof. univ. Ion Mereuţă, Directorul Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie, ș.a.

Este semnificativ faptul că la prima ediție a expoziției internaționale EXCELENT IDEA – 2022 au participat mai mulți membri ai Academiei de Științe, care au expus inovațiile și realizările echipelor de cercetare: acad. Eva Gudumac, acad. Aurelian Gulea, acad. Ion Toderaș, regretatul acad. Gheorghe Țîbîrnă, mem. cor. Viorel Prisacari. Au fost prezente și mai multe institute de cercetare: Institutul de Zoologe, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie etc.

Mai mulți participanți la prima expoziție au fost menționați cu diplome și medalii pentru inovațiile și realizările relevante în domeniile lor de activitate, această expoziție fiind la început de cale, dar promițând a fi o investiție temeinică în colaborarea dintre mediul academic și cel de afacere. În context, Academia de Științe a Moldovei a instituit Premiul pentru tineri cercetători și Premiul pentru seniori în scopul susținerii creativității și inovării.

În opinia organizatorilor, „Scopul expoziției îl constituie informarea societății despre noutatea, importanța și beneficiile creativității și inovațiilor la nivel național și internațional; contribuția substanțială la dezvoltarea științei și inovării; stimularea implicării tinerilor în activități de cercetare; creșterea calității vieții; motivarea creativității pe tot parcursul vieții; crearea oportunităților de aplicare a ideilor noi”. S-a propus organizarea celei de-a doua ediții a expoziției la USMF „N. Testemițanu”, iar AȘM ar urma să găzduiască o expoziție de creativitate și inventică cu prilejul Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, la 10 noiembrie 2022.

Mai multe detalii despre expoziție sunt disponibile la link-ul https://excellentidea.ase.md/, https://ase.md/deschiderea-oficiala-a-primei-editii-a-expozitiei-internationale-de-creativitate-si-inovatie-excellent-idea-2022/

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Categorie:

Înregistrări online