La mulți ani, stimate domnule membru corespondent Alexandr Dicusar!

27.08.2022
Unique visitors: 530

Distinse domnule membru corespondent Alexandr Dicusar,

 

Cu prilejul aniversării onorabilei vârste de 80 de ani, Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei și membrii Secției Științe Exacte și Inginerești a AȘM Vă adresează sincere felicitări, urări de bine și succese în dezvoltarea domeniului științific legat de electrofizică și electrochimie în Republica Moldova.

Stimate domnule membru corespondent, suntem fascinați de rezultatele excelente în domeniul chimiei electroanalitice, transferului de masă în sisteme electrochimice, foto- și nanoelectrochimiei, prelucrării electrochimice și electrofizice a diverselor sisteme metalice, aliaje și semiconductori, precum și de contribuția esențială la managementul cercetării prin conducerea exemplară a Laboratorului Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor  ”Boris Lazarenko” la Instititul de Fizică Aplicată și promovarea legăturilor dintre mediul de cercetare și cel de producere. Domeniul de cercetare căruia i-ați consacrat toată competența și forța creatoare este de mare importanță pentru știința și industria Republicii Moldova.

Activitatea Dvs. este bine cunoscută la nivel național și internațional ca rezultat al implementării unei serii de proiecte naționale, bilaterale, regionale și europene, iar valoarea teoretică şi aplicativă a cercetărilor efectuate este înalt apreciată prin publicarea numeroaselor monografii și a celor peste 300 de lucrări științifice și invenții, inclusiv în reviste internaționale de prestigiu. Este de înaltă valoare activitatea Dvs. în calitate de redactor-şef adjunct al revistei ,,Электронная обработка материалов”, editate de Institutul de Fizică Aplicată, și a versiunii engleze ,,Surface Engineering and Applied Electrochemistry”, care face parte din principalele baze de date (Web of Science şi Scopus). Este înalt apreciată și contribuția Dvs. la pregătirea cadrelor de înaltă calificare, 20 dintre discipoli activând actualmente la Institutul de Fizică Aplicată, în diferite întreprinderi şi instituţii de învăţământ superior din ţară.

Cu prilejul frumoasei aniversări, exprimând sentimente de gratitudine pentru activitatea Dvs.,
Vă dorim multă sănătate, prosperitate
, energie creatoare și noi realizări științifice spre binele și prosperarea domeniului, căruia i-ați dedicat capacitățile neordinare de profesor, cercetător și manager.

 

La mulți ani, stimate domnule membru corespondent Alexandr Dicusar!

 

Prezidiul Academiei de Științe a Moldovei,

Secția Științe Exacte și Inginerești 

 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: