Cartierul general al UNESCO la Paris va găzdui Ceremonia de deschidere a Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă

07.07.2022
Unique visitors: 645

După cum s-a menționat deja, la inițiativa mai multor uniuni științifice internaționale, sub egida UNESCO și în colaborare cu Programul Internațional pentru Științe Fundamentale, în noiembrie 2019, în cadrul Sesiunii a 40-a, Conferința Generală a UNESCO a adoptat rezoluția, prin care se recomanda ca anul 2022 să fie proclamat de către Asambleea Generală a Națiunilor Unite ca An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltarea Durabilă (IYBSSD – International Year of Basic Sciences for Sustainable Development).

 

Anul Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltarea Durabilă a fost proclamat la sesiunea a 76-a a Asambleei Generale a Națiunilor Unite, la 2 decembrie 2022, menționând că aplicațiile științei fundamentale sunt vitale pentru avansarea medicinii, industriei, agriculturii, resurselor acvatice, energiei, ecologiei, comunicațiilor și culturii, iar tehnologiile inovative provenite din științele fundamentale corespund necesităților omenirii prin asigurarea accesului la informații, creșterea bunăstării societății și promovarea păcii printr-o colaborare mai eficientă pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

 

Omenirea conștientizează faptul că științele fundamentale constituie baza pentru înțelegerea provenienței materiei, interacțiunilor și legităților care guvernează Universul și oferă oportunități pentru a face față provocărilor globale. În cadrul Academiei de Științe a Moldovei a fost creată Platforma „Științele fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a societății”, care are ca scop de a scoate în evidență importanța științei fundamentale în contextul provocărilor Secolului XXI.

 

Ceremonia de deschidere a Anului Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltarea Durabilă va avea loc la 8 iulie 2022, la Cartierul general al UNESCO la Paris, Franța.

 

Programul ceremoniei poate fi accesat la: https://www.iybssd2022.org/en/opening-ceremony-program/

 

Informație cu privire la datele de acces pentru conectarea on-line poate fi găsită la: https://www.iybssd2022.org/en/home/

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie:

Înregistrări online