Lansarea cărţii „Filosofia socială: curs universitar”

12.02.2020
Unique visitors: 760

În data de 13 februarie 2020, Academia de Științe a Moldovei, Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, Secția Nord a AȘM, organizează lansarea cărții Filosofia socială: curs universitar”, autor: Valeriu CAPCELEA, doctor habilitat în filosofie, conf. univ., șef Secția Nord a AȘM.

Evenimentul va avea loc joi, 13 februarie 2020, ora 11.00, Sala Mică a AȘM (Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 1)

La manifestare sunt invitați cercetători ştiinţifici, profesori, studenți, persoane interesate.

Evenimentul este deschis pentru mass-media.

Categorie:

Înregistrări online