Corpul Membrilor de Onoare al AȘM s-a îmbogățit cu șapte noi membri

09.06.2022
Unique visitors: 989

La 8 iunie 2022 a fost convocată cea de-a II-a sesiune a Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM.

 

În prezidiu: acad. Ion Tighineanu, mem. cor. Svetlana Cojocaru, acad. Boris Gaina, mem. cor. Victor Moraru. Moderator – acad. Ion Tighineanu. Ședința a avut loc în format hibrid, cu prezență fizică în sala Azurie a AȘM și participare online, pe platforma ZOOM.

 

Conform datelor de înregistrare online, la ședință au fost prezenți 47 de membri ai Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți, dintr-un total de 60, ceea ce constituie peste 2/3 din personalului scriptic al membrilor Adunării Generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți.

 

Agenda sesiunii a II-a a inclus alegerea Membrilor de Onoare ai AȘM.

 

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a ținut un discurs inaugural, în care a făcut o retrospectivă a celor mai importante evenimente care au marcat perioada de la sesiunea anterioară. Domnia sa a amintit că în prima sesiune, din 28 mai 2021, au fost aleși trei membri de onoare ai AȘM: prof. Randy Schekman, Laureat al Premiului Nobel, înaintat de Secția Științe ale Viii, dr. ing. Dumitru-Dorin Prunariu, înaintat de Secția Științe Exacte și Inginerești, și dirijorul Alexandru Samoilă, înaintat de Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte. La 12 iunie 2021, în ședința solemnă a Adunării Generale a AȘM, care s-a desfășurat în Sala cu Orgă, au fost înmânate însemnele de Membru de Onoare al AȘM dirijorului Alexandru Samoilă.

 

Într-un alt context, președintele AȘM a reamintit și faptul că Asambleea Generală a Națiunilor Unite din 2 decembrie 2021 a proclamat anul 2022 drept An Internațional al Științelor Fundamentale pentru Dezvoltarea Durabilă, menționându-se că aplicațiile științei fundamentale sunt vitale pentru avansarea medicinii, industriei, agriculturii, resurselor acvatice, energiei, ecologiei, comunicațiilor, culturii, iar tehnologiile inovative provenite din științele fundamentale corespund necesității de a asigura omenirii accesul la informații, bunăstarea și promovarea păcii printr-o colaborare mai eficientă pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. „La Academia de Științe a Moldovei, a fost creată, în conformitate cu Hotărârea Prezidiului AȘM din 11 ianuarie curent, platforma științifică de comunicare „Științele fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a societății”, care își propune să pună în evidență importanța științei fundamentale în contextul provocărilor Secolului XXI, platformă fiind coordonată de către profesorul Vladimir Fomin, Membru de Onoare al Academiei de Științe a Moldovei și colaborator la Institutul Leibniz de Cercetări în domeniul corpului solid și științei materialelor din Dresda, Germania. Un eveniment de anvergură va fi organizat pe platforma respectivă la 10 noiembrie 2022, și anume o conferința științifică dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. Totodată, pe parcursul anului curent vom comunica cu publicul larg pentru a atrage atenția societății la importanța științelor fundamentale. Cu acest scop se pregătește o serie de video-înregistrări în care personalități notorii, inclusiv unii membri ai Academiei de Științe a Moldovei, își expun opinia despre impactul științelor fundamentale asupra dezvoltării durabile a societății”, a menționat președintele Tighineanu, subliniind că startul acestor sesiuni de video-înregistrări este dat chiar astăzi de către ilustrul savant, academician Isaac Bersuker, profesor la Universitatea Texas din Austin, SUA,  realizată acum câteva zile prin platforma ZOOM.

 

Acad. Bersuker a mulțumit pentru invitația de a ține un discurs în fața colegilor din corpul academic, și de a sublinia importanța științelor fundamentale pentru dezvoltarea durabilă. Președintele Tighineanu a exprimat mulțumiri distinsului savant și coleg, Isaac Bersuker, dorindu-i multă sănătate și noi realizări și o revedere acasă în timpul cel mai apropiat posibil.

 

Ordinea de zi a sesiunii și regulamentul au fost aprobate în unanimitate.

Pentru constituirea comisiei de redactare a proiectului de hotărâre au fost propuși:

acad. Grigore Belostecinic Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte,

acad. Aurelian Gulea, Secția Științe Exacte și Inginerești,

acad. Gheorghe Țîbîrnă, Secția Științe ale Vieții.

Componența comisiei a fost, de asemenea, votată unanim.

 

Președintele AȘM a ținut să specifică faptul că, în conformitate cu Statutul AȘM, membrii de onoare ai AȘM sunt personalități de prestigiu din țară şi din străinătate, care au obținut rezultate remarcabile în știință şi cultură, susțin Academia de Ştiinţe, participă activ la cooperarea tehnico-științifică cu organizații din domeniile cercetării şi inovării din Republica Moldova. De asemenea, membrii de onoare sunt aleși pe viață de Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenți, potrivit propunerilor prezentate de secțiile de științe. În ședințele secțiilor de științe au fost discutate și aprobate 7 personalități pentru a fi alese membri de onoare ai AȘM:

1. Prof., Laureat al Premiului Nobel, Rattan LAL, înaintat de Secția Științe ale Vieții, domeniul agricultură, biologie și mediu;

2. Acad. Valeriu TABĂRĂ, înaintat de Secția Științe ale Vieții, domeniul agricultură, biologie și mediu;

3. Prof. Sebastian IONESCU, înaintat de Secția Științe ale Vieții, domeniul medicină;

4. Prof., Laureat al Premiului Nobel, Konstantin NOVOSELOV, înaintat de Secția Științe Exacte și Inginerești;

5. Prof. univ. dr. ing. Aurel CÂMPEANU, înaintat de Secția Științe Exacte și Inginerești;

6. Acad. Răzvan THEODORESCU, înaintat de Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte;

7. Prof. Theodor CODREANU, înaintat de Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte.

 

Ulterior, au fost prezentate referințe pentru fiecare candidat la titlul de membru de onoare al AȘM.  Acad. Ion Tighineanu a evocat personalitatea prof. Rattan Lal, Laureat al Premiului Nobel pentru Pace (2007) și al Premiului Mondial pentru Alimentație (2020).

 

Acad. Tighineanu a prezentat  Laudatio  și pentru prof.  Konstantin Novoselov, Laureat al Premiului Nobel pentru fizică (2010), profesor la Centrul pentru Materiale Avansate 2D al Universității Naționale din Singapore, Profesor Langworthy la Școala de Fizică și Astronomie a Universității din Mancester.

 

Activitatea președintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, acad. Valeriu Tabără, a fost prezentată de acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe ale Vieții.

O pledoarie în favoarea acad. Valeriu Tabără a fost susținută și de acad. Gheorghe Duca, ex-președinte al AȘM, care cunoaște vasta activitate a distinsului savant român de mai mulți ani, propunerea de a fi înaintată candidatura sa la onorificul titlu fiind înaintată încă în perioada când Domnia Sa deținea funcția de președinte al AȘM. Mai mult, acad. Duca a reiterat necesitatea constituirii, la Chișinău, a unei filiale a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, venind cu argumente relevante în acest sens.

 

Acad. Eva Gudumac, adjunct al conducătorului Secției Științe ale Vieții, domeniul medicină, a fost invitată pentru prezentarea referinței privind activitatea profesorului Sebastian Ionescu.

În susținerea candidaturi profesorului Ionescu s-a pronunțat și acad. Gheorghe Țîbîrnă, ex-coordonator al Secției științe medicale a AȘM, președinte al Academiei de Științe Medicale din Republica Moldova. 

 

Activitatea prof. univ., dr. ing. Aurel Câmpeanu a fost evocată de acad. Ion Bostan. Având conexiune la platforma de comunicare, candidatul la titlul onorific Aurel Câmpeanu a intervenit online pentru a exprima profunda gratitudine de a fi ales membru de onoare al AȘM, mulțumind celor care au propus candidatura sa, dar și membrilor AȘM care au susținut în unanimitate acest demers. Într-un alt context, la rugămintea rectorului UTM, acad. Bostan a venit cu o informație succintă privind lansarea satelitului moldovenesc. Academicianul a menționat că din cauza unor probleme tehnice s-a tergiversat lansarea acestuia, urmând ca Satelitul, potrivit informațiilor  parvenite din Japonia, să fie lansat în perioada 28-30 noiembrie 2022.

 

Personalitatea academicianului Răzvan Theodorescu,  vicepreședinte al Academiei Române a fost prezentată de m. cor. Victor Moraru, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte.

 

Palmaresul bogat al criticului literar Theodor Codreanu, a fost în vizorul acad. Mihai Cimpoi, eminescolog, critic și istoric literar. În referințele sale, acad. Cimpoi a remarcat varietatea de lucrări pe tărâmul criticii literare, subliniind totodată participarea constantă, dinamică, activă la evenimentele științifice de la Academia de Științe a Moldovei,  inclusiv,  edițiile Congresului Mondial al Eminescologilor, Festivalul „Grigore Vieru”, Festivalul „Ion Creangă” etc.

 

În rezultatul prezentărilor făcute cu referire la activitatea celor șapte candidaturi propuse a fi aleși membri de onoare, precum și a dezbaterilor, toți candidații au fost votați în unanimitate. Procedura de vot a fost deschisă.

 

Pentru a da citire proiectului hotărârii a fost invitat acad. Aurelian Gulea. Cu majoritatea de voturi Proiectul hotărârii Adunării generale a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM din 8 iunie 2022 cu privire la alegerea membrilor de onoare a AȘM este aprobat.

 

La compartimentul Diverse, m.c. Svetlana Cojocaru a prezentat o succintă informație referitoare la elaborarea modificărilor de rigoare în regulamentul cu privire la alegerea membrilor titulari, membrilor corespondenți și membrilor de onoare a ASM.

 

Video-înregistrarea Sesiunii Adunării Generale poate fi accesată aici.

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie:
Cuvinte-cheie:

Înregistrări online