Conferința științifică „Vectorul european al Republicii Moldova – factor determinant în consolidarea statului de drept”

09.05.2022
Unique visitors: 770

Marți, 10 mai 2021, ora 10.30, vă invităm să participați la lucrările conferinței științifico-practice naționale cu participare internațională (ediția a XVI-a) dedicată celebrării Zilei Europei în Republica Moldova.

Evenimentul este organizat de către Academia de Științe a Moldovei (Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte), Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutul de Istorie, Centrul de Economia Industriei și Serviciilor al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române.

 

Conferința se va desfășura în format online.

Datele de conexiune:

https://us02web.zoom.us/j/86805152204?pwd=Q1lTZHJ4TWppMTF4L280a080UnRIZz09 

Identificator: 868 0515 2204

Cod de acces: 158411

 

Agenda

Cuvânt de deschidere – JUC Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, directorul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

 

Mesaje de salut

MORARU Victor, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, membru-corespondent, vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei

CAZACU Adriana, doctor în filologie, conferențiar universitar, secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

COJOCARU Gheorghe, doctor habilitat în științe istorice, conferențiar universitar, directorul Institutului de Istorie

 

Moderator: CUȘNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, vicedirector al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

Rapoarte științifice și comunicări pe secțiuni.

Programul integral al conferinței poate fi accesat aici:

 

Conferința este organizată în cadrul programului de stat 20.80009.1606.05 „Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană”

 

Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online