Răspunsul Consiliului Consultativ al Academicienilor la „Scrisoarea deschisă” a domnului acad. Valeriu Pasat

22.03.2022
Unique visitors: 1303

De mai mulți ani asistăm la acțiunile sistematice de denigrare a Academiei de Științe a Moldovei, a savanților și întregii comunități academice din republică prin diverse scrisori, prin intervenții publice și alte modalități ale membrului AȘM Valeriu Pasat, ultima din acestea fiind „Scrisoarea deschisă” adresată conducerii țării și diseminată prin unele surse media și rețelele sociale.

Scrisoarea conține învinuiri nefondate, acte de denaturare a realității, de manipulare a faptelor și de interpretare subiectivă, tendențioasă, sub semnul Absolutului și al ultimei rațiuni.

Ea începe printr-o expunere ditirambică a „activității științifice”, care – zice semnatarul – a fost permanentă și consecventă până azi. Toată lumea știe, iar cei care nu știu pot accesa CV-ul său, că perioade întregi a avut o activitate ce n-are nimic comun cu știința, a deținut funcții administrative și partinice, care nu sunt trecute în CV-ul excesiv de elogios, fapt ce contravine codului deontologic al unui adevărat om de știință, care trebuie să dea dovadă de maximă obiectivitate în tot ce face.

Afirmația sa nu e confirmată și de activitatea în cadrul Academiei, semnatarul refuzând să prezinte raportul obligatoriu timp de câțiva ani asupra preocupărilor sale științifice, dar totodată nerefuzând să primească indemnizația academică.

Atacurile furibunde ale autorului Scrisorii, de data aceasta desecretizat, se îndreaptă asupra Academiei și conducerii ei, care, chipurile, este „depășită, arogantă, incompetentă, izolată de problemele reale ale societății”. Faptul e dezmințit de numeroasele conferințe, unde au fost abordate probleme stringente la scară națională și internațională, cu participarea atât a savanților noștri, cât și străini, inclusiv a mai multor Laureați ai Premiului Nobel, a președinților și vicepreședinților de Academii din mai multe țări, cu care Academia noastră și-a coordonat activitatea, colaborarea cu multe centre științifice din întreaga lume, inclusiv în cadrul acordurilor existente. Unii membri ai AȘM sunt coordonatori de proiecte europene, în cadrul cărora mulți cercetători tineri au posibilitatea să se deplaseze în cele mai prestigioase centre de cercetare și să acumuleze experiența necesară pentru a se afirma în cercetarea științifică.

AȘM a elaborat și a propus proiecte și soluții de redresare a situației, provocate de pandemie, de problemele din agricultură și din alte domenii ale economiei, din însăși sfera științei.

E absurdă și învinuirea de politizare a Academiei, care respectă statutul de instituție apolitică, promovând însă integrarea europeană a republicii.

Provoacă nedumerire și alte acte duplicitare ale lui Valeriu Pasat, care ba spune „Adio Academiei!” (a 12-a sa „teză din aprilie” vociferată în stil leninist la Adunarea Generală a Academiei de Științe din 09.04.2019), ba semnează ca academician și face uz de această calitate, ba declară că vorbește moldovenește, dar scrie scrisorile într-o stilizată limbă română, ba afirmă că „integrarea Moldovei în UE este un mit”, optând „pentru schimbarea vectorilor pentru ca să nu pierdem o piață atât de importantă cum e aceea a Rusiei” etc.

Culmea apelurilor sale îl constituie îndemnul la lichidarea Academiei, care amintește de practicile dirijiste și comandamentele ideologice de altădată, pe care el nu poate să nu le cunoască.

Considerăm că acțiunile și comportamentul acad. Valeriu Pasat încalcă prevederile statutului AȘM, duc la dezbinarea comunității științifice și distrag de la soluționarea problemelor stringente cu care se confruntă societatea la etapa actuală. 

Acad. Mihai Cimpoi 

președinte al Consiliului Consultativ al Academicienilor

Academia de Științe a Moldovei

 

Membri:

Acad. Gheorghe Ghidirim

Acad. Eva Gudumac

Acad. Aurelian Gulea

Acad. Alexandru Roșca

Mem. cor. Constantin Gaindric

 

Categorie:

Înregistrări online