Șecția Stiinte Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM și-a raportat activitatea științifică pentru anul 2021, în cadrul Adunării Generale

21.02.2022
Unique visitors: 554

La 18 februarie 2022 a avut loc Adunarea Generală a membrilor titulari, membrilor corespondenți și membrilor desemnați ai Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM. Ședința s-a desfășurat în format online, pe platforma ZOOM.

 

Adunarea a întrunit numărul necesar de membri, ședința fiind considerată deliberativă.  

 

Pe agendă:

1.Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate a Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM în anul 2021, raportor, m. c. Victor Moraru, conducătorul SȘSEUA.

2.Prezeentarea și aprobarea rapoartelor de activitate ale membrilor titulari și membrilor corespondenți din cadrul secției.

 

Membrii Adunării Generale au ținut un minut de reculegere în memoria membrilor AȘM - m.c. Nicolae Dabija, acad. Haralambie Corbu și m.c Nicolae Bilețchi, care au decedat în anul 2021.

 

Raportul de activitate al Secției a fost prezentat de m.c. Victor Moraru, conducătorul Secției, care a expus o sinteză a celor mai relevante rezultate obținute de instituțiile de cercetare, precum și aportul considerabil al membrilor AȘM din cadrul Secției. Întrucât activitatea de cercetare din cadrul acestei secției reflectă preponderent aspecte ce țin de cultura, istoria și spiritul vieții, raportorul a prezentat evantaiul de lucrări apărute pe parcursului anului de referință, inclusiv al  acad. Mihai Cimpoi și acad. Andrei Eșanu. Conducătorul Secției, Victor Moraru le-a adresat cuvinte de mulțumire tuturor cercetătorilor și echipelor de cercetători, în frunte cu conducătorii de proiecte care, în pofida dificultăților, au muncit cu dedicație sau, după cum s-a exprimat acad. Andrei Eșanu, au muncit mai mult din entuziasm.

 

Raportul a inclus, de asemenea, informații cu privire la proiectele de cercetare din domeniu, proiectele din cadrul Programelor de stat, activitățile editoriale (2021), au fost trecute în revistă monografiile, capitole în monografii, articole în reviste naționale și internaționale, articole în culegeri etc. A fost raportată participarea membrilor secției la conferințe științifice, menționate tezele de doctorat susținute și confirmate.

 

Ca și la Adunările Generale ale celor două secții, au fost invocate o serie de impedimente, care s-au rezumat, de asemenea, la insuficiența financiară și lipsa de cadre tinere.

 

Pe marginea raportului s-au pronunțat acad. Andrei Eșanu, m.c. Ion Hadârcă, acad. Grigore Belostecinic, m.c. Alexandru Stratan, care au atins problema finanțării cercetării și a concursului de proiecte care necesită a fi abordate sub aspectul unei noi paradigme, reiterând, fiind reiterată și necesitatea revenirii la problema schimbului interacademic. Acad. Mihai Cimpoi a propus să fie apreciată pozitiv această producție pe care o propun oamenii de știință ai domeniului culturii și societății. Vorbitorii au menționat că la elaborarea raportului s-a depus mult efort, rezultatele cuprind activitatea tuturor entităților de cercetare din cadrul Secției, astfel încât Raportul să fie aprobat drept unul satisfăcător.

 

Totodată, acad. Eșanu a exprimat doleanța ca, conducerea Academiei, conducătorii Secției să întreprindă toate măsurile pentru a convinge autoritățile de a reîntoarce institutele sub egida Academiei. De asemenea, rugămintea acad. Eșanu a fost și de a pregăti comunitatea științifică pentru a demara procedura de alegeri de noi membri ai AȘM cât mai curând posibil. În susținerea acestei propuneri s-au expus mai mulți membri ai secției.

 

Raportorul Victor Moraru a răspuns și la la o serie de întrebări, adresate de membrii Adunării.

Cu majoritatea voturilor, raportul a fost aprobat de membrii Adunării. În cadrul ședinței a fost prezentată și aprobată și activitatea membrilor titulari și corespondenți din cadrul Secției.

 

În cadrul Adunării Generale a propusă pentru aprobare candidatura la titlul de Membru de onoare al AȘM a Profesorului Theodor Codreanu, personalitatea complexă a căruia s-a conturat de-a lungul câtorva decenii în două romane (Marele zid și Varvarienii), culegeri de aforisme  (Fragmentele lui Lamparia și 60 de oglinzi), într-un amplu jurnal (Numere în labirint, I-IV), în numeroase eseuri monografice și monografii privind opera unor clasici (Eminescu, Caragiale, Ion Barbu, Bacovia) și autori contemporani (Dumitru Radu Popescu, Cezar Ivănescu, Grigore Vieru, Victor Teleucă) în studii istoriografice privind Hușiul. Acad. Mihai Cimpoi care a elaborat și redactat un amplu Laudatio, a remarcat că titlul de Membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei ar încununa o activitate literară și științifică prodigioasă, acțiunile de promovare a valorilor noastre spirituale și morale și de impunere a limbii române la bunul suprem pe care-l avem. Acad. Valeriu Pasat a propus să fie anulată această propunere și a se veni cu propuneri de alternativă în cadrul altei adunări, pronunțându-se mai curând împotriva procedurii de propunere a candidatului. Cu o majoritate de voturi, Adunarea Generală a votat propunerea de a înainta candidatura Profesorului Theodor Codreanu la titlul de Membru de onoare al AȘM.

 

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a adus mulțumiri membrilor Secției care au raportat o activitate impresionantă, chiar dacă, așa cum s-a menționat, s-a muncit mai mult din entuziasm. Președintele a informat și membrii Adunării acestei Secții despre situația financiară dificilă din cercetare și intenția conducerii AȘM de a purta discuții cu guvernarea pentru a convinge de necesitatea revenirii la o finanțare instituțională adecvată și a modificării în general a paradigmei de finanțare, dar și necesitatea dezvoltării unei infrastructuri conforme cu rigorile actuale. Pentru aceasta, președintele AȘM a îndemnat la consolidare, considerând că doar astfel s-ar putea răspunde tuturor provocărilor. 

 

Eugenia Tofan,

AȘM

 

 

 

 

 

 

Categorie: