Revista de știință, inovare, cultură și artă „AKADEMOS” este inclusă în lista publicațiilor științifice de profil multidisciplinar de tipul B

01.06.2022
Vizitatori unici: 391

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice, aprobat prin Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 38) din 10.10.2018 și în temeiul solicitării Academiei de Științe a Moldovei în calitate de fondator al revistei de știință, inovare, cultură și artă „AKADEMOS”, prin decizia nr. 1 din 27 mai 2022 a Consiliului de conducere al ANACEC, revista „AKADEMOS” a fost inclusă în lista publicațiilor științifice de profil multidisciplinar de tipul B pe un termen de patru ani (https://www.anacec.md/files/D1_CC_27.05.2022.PDF).

Totodată, pornind de la concepția inițială a revistei, istoricul afirmării și evoluția publicației științifice, Consiliul de conducere al ANACEC a aprobat decizia nr. 18 din 22 decembrie 2021, în baza căreia revista „AKADEMOS” se pretează a fi revistă generalistă de interes național (https://www.anacec.md/files/D18_CC_22.12.2021.PDF).

Revista „AKADEMOS” a fost fondată de AȘM în anul 2005 și a fost concepută ca una adresată întregii comunități științifice academice și universitare, menită să oglindească multiaspectual fenomenul ştiinţific şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista este editată anual, cu o regularitate de patru numere pe an, fiecare a câte 184 de pagini. Revista este racordată la cerințele de ultimă oră față de publicațiile științifice privind includerea indicilor DOI, CZU și ORCID.

Colegiul de redacţie al revistei „AKADEMOS” se conformează standardelor şi ghidurilor internaţionale din domeniul editorial (Ghidurile COPE – Comitetul pentru Etica Publicării). Sunt respectate procedurile aplicate de revistele ştiinţifice internaţionale privind depunerea şi verificarea manuscriselor, revizuirea colegială şi comunicarea interpersonală. Politica editorială a Revistei este conformă cu Instrucţiunile şi standardele de bună practică COPE, în ideea implementării unor norme internaţionale ale culturii publicării.

Pentru publicare în revista „AKADEMOS” sunt pasibile articolele ştiinţifice ale autorilor din Republica Moldova şi din alte ţări, din domeniul ştiinţelor vieţii, exacte şi inginereşti, sociale şi economice, umanistice şi arte, axate pe probleme ştiinţifice de rezonanţă fundamentală şi aplicativă, consistente sub aspectul noutăţii ştiinţifice.

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesați pagina web a revistei „AKADEMOS” http://akademos.asm.md/, instrucțiunile pentru autori (http://akademos.asm.md/instruction-authors), arhiva revistei (http://akademos.asm.md/archive).

 

Dr. hab. Liliana Condraticova

Sursa:
Categorie: