Profesorul Victor Juc: Pacea și securitatea în contextul geopolitic și geostrategic actual

13.01.2023
Vizitatori unici: 855

Doctorul habilitat în științe politice, Victor Juc, profesor universitar, membru al Secției Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a AȘM, directorul Institutului Cercetări Juridice, Politice și Sociologice a prezentat la Academia de Științe a Moldovei o prelegere cu genericul „Pacea și securitatea în contextul geopolitic și geostrategic actual”. Ideea și inițiativa de susținere a unei prelegeri la tema dată aparține acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM,  care în cuvântul inaugural a insistat primordialității păcii și dialogului pentru cooperare și dezvoltare.

Prelegerea a inclus patru blocuri de probleme și anume: evoluția obiectivelor Federației Ruse în războiul declanșat în Ucraina; percepțiile războiului de către actorii internaționali statali și nestatali; contextul internațional actual și eventuale focare regionale de conflict; pledoarii pentru restabilirea păcii și asigurarea securității tuturor statelor și popoarelor.

Raportorul Victor Juc a ținut să precizeze că nu este un conflict armat localizat doar în Europa, repercusiunile sale se răsfrâng la scară globală prin insecuritatea alimentară din țările afro-asiatice, creșterea prețurilor la agenții energetici, întreruperea lanțurilor de aprovizionare, achiziții de armament.

Prof. Victor Juc consideră că șansele restabilirii păcii, cel puțin pentru moment, sunt mici, deoarece părțile beligerante s-au încadrat într-un război de uzură, cu secătuirea forțelor. Dar fie sunt sigure că vor fi ajutate, fie că dispun de capacități care le va permite să atingă obiectivele trasate.

Contextul internațional, în ordinea reliefată de idei, este unul conflictual, generator de conflicte, deschise sau latente, epicentrul transformându-se în Asia-Pacific, consideră profesorul Victor Juc. În aceste condiții precare, Republica Moldova trebuie să întreprindă acțiuni menite să contribuie la fortificarea securității naționale, dat fiind că neutralitatea, după cum ne demonstrează unele cazuri, nu întotdeauna asigură securitatea.

În încheiere, raportorul Victor JUC a remarcat necesitatea unei culturi diplomatice, a unei culturi juridice care să contribuie la restabilirea și menținerea păcii în condițiile ediției a doua a războiului rece, care stă să se înceapă. Pacea și securitatea pot asigura dezvoltarea și supraviețuirea omenirii, a conchis prof. Victor Juc.

Menționăm că dl Victor Juc, ca expert, face parte din grupul de lucru al Comisiei prezidențiale pentru elaborarea proiectului Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova. Este foarte activ în viața publică a Academiei de Științe a Moldovei. Doar în anul precedent a prezentat la 9 martie o prelegere cu tema „Impactul conflictului armat din Europa de Est asupra securității internaționale”. De asemenea, a ținut rapoarte analitice la conferințele internaționale organizate de AȘM, având drept subiecte „Platforma Europeană pentru Pace” (24 mai) și „Științele Fundamentale pentru Dezvoltare Durabilă și Pace” (28 septembrie).

Pentru activitate prodigioasă  în cercetare profesorul universitar Victor Juc a fost distins cu medaliile academice Dimitrie Cantemir” (2014), Nicolae Milescu Spătarul” (2016), Premiul AȘM pentru lucrări științifice de valoare (2020).

 Tatiana ROTARU

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online