Problema apelor și viitorul lor îngrijorător a fost abordată la AȘM de reputatul savant american Ashok Vaseashta

09.02.2023
Vizitatori unici: 816

La 8 februarie 2023, a avut loc prelegerea publică cu genericul „Future of Water - Challenges and Solutions Using Nature-inspired and Bioplastics-based Nexus of Exponential Technologies (Viitorul apei: provocări și soluții folosind nexul tehnologiilor exponențiale inspirat de natură și bazat pe bioplastice) ”, susținută de profesorul american Ashok Vaseashta  de la Institutul Internațional al Apei Curate, Universitatea Norwich, SUA. Evenimentul a fost organizat de Academia de Științe a Moldovei în colaborare cu Institutul de Chimie al USM și Societatea de Chimie din R. Moldova. Tema anunțată reprezintă cele mai importante provocări din prezent – schimbările climatice și deficitul de apă creat și ca o consecință a acestora. Aceste două probleme afectează și pe termen lung, dar și pe  termen imediat omenirea.  

 

În cuvântul său inaugural, m.cor. Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al AȘM, conducător al Secției Științe Exacte și Inginerești, l-a salutat pe înaltul oaspete, profesorul Ashok Vaseashta, un prieten mai vechi al savanților noștri moldoveni, cu care colaborează în domeniul chimiei și fizicii. De această dată, profesorul american a sosit de pe continentul american la Chișinău, acceptând cu amabilitate să susțină o prelegere pe un subiect de mare actualitate ce ține de apă și viitorul ei, problemă cu care se confruntă actualmente întreaga omenire, inclusiv Republica Moldova. Doamna vicepreședinte a evidențiat faptul că anul trecut în Raportul cu privire la starea științei în Republica Moldova, realizat de Academia de Științe, a fost și un compartiment dedicat problemei apelor,  care a finalizat cu anumite recomandări. În continuare, moderatoarea i-a prezentat pe participanții la acest dialog necesar, o parte din care se aflau în Sala mică a AȘM, ceilalți fiind conectați online, pe platforma ZOOM. Invitați au fost membrii AȘM și membrii desemnați ai Secțiilor de Științe ale AȘM, directorii de institute, reprezentanții ministerelor și agențiilor, cercetători științifici.

 

Prezent la eveniment dl Grigore Stratulat, secretar de stat la Ministerul Mediului, a transmis un mesaj de salut cercetătorilor, convocați la prelegere, din partea  instituției respective și și-a exprimat satisfacția vizavi de inițiativă oamenilor de știință de a se întruni și a aborda o problemă arzătoare ce ține de resursele de apă și viitorul acestora – recunoscută de toți drept existențială pentru om și natură. În acest context, oficialul a  reliefat chestiunea gestionării eficiente a resurselor de apă –  prioritate a activității Guvernului RM și a Ministerului Mediului.

 

În continuare, vorbitorul a specificat că resursa de apă constituie nucleul dezvoltării intersectoriale, iar provocarea cea mare este de a găsi în prezent echilibrul între toate necesitățile, și, în același timp, de a nu perturba funcționarea ecosistemelor. Una din sarcinile noastre de bază vizează satisfacerea necesităților de apă pentru toți consumatorii, luând în considerare efectele schimbărilor climatice din ultimii ani.

Îmbunătățind cadrul normativ, Ministerul abordează atât situațiile ce țin de momentul prezent, cât și aspecte de planificare din perspectiva unor provocări. Impactul schimbărilor climatice, a remarcat oficialul, nu mai poate fi contestat, iar resursele de apă în situația dată sunt cele mai afectate. Seceta severă din vara anului 2022 a prejudiciat atât teritoriul țării noastre, cât și o bună parte din continentul european, care a produs secarea a numeroase râuri și lacuri. Problema respectivă ne obligă să cercetăm și să identificăm soluții fezabile atât pentru utilizarea apei, cât și pentru protejarea și conservarea acesteia. Republica Moldova depinde în mare parte de volumele de apă formate în afara frontierelor ei, calificând-o drept una dintre cele mai vulnerabile țări din regiune. În opinia dlui Grigore Stratulat, trebuie consolidat dialogul cu România și Ucraina – extinderea colaborării pe platforma Comisiilor bilaterale, în vederea gestionării durabile a râului Prut și a fluviului Nistru. Ministerul contează și pe suportul mediului academic.

În timp ce megatendințele existente care se ocupă de sustenabilitate, dezvoltă măsuri pentru atenuarea efectelor încălzirii globale, problema deficitului de apă arată deficiențe în pregătirea, din punct de vedere științific pentru a o aborda. Este esențial să se contureze viitorul resurselor de apă, care trebuie să includă o schimbare a paradigmei în producția, utilizarea, reutilizarea, reciclarea și deversarea acesteia. La subiectul dat, profesorul Ashok Vaseashta a prezentat un tablou  holistic și futuristic, incluzând utilizarea tehnologiilor exponențiale și cercetarea transdisciplinară prin utilizarea soluțiilor inspirate din natură, atenuând în același timp amprenta micro/nano plasticului în mediu. Imitând natura și folosind o combinație strategică de electrofilare și imprimare 3D, sunt produse forme și configurații unice pentru a capta apa atmosferică, care este considerată una dintre cele mai mari surse de lichid disponibilă. Acest lucru este cuplat cu cele mai recente progrese tehnologice, inclusiv biomimica, inteligența artificială, analiza datelor și conceptele de clădire inteligentă pentru a aborda obiectivele de dezvoltare durabilă.

 

În continuare, profesorul Ashok Vaseashta s-a referit și la colaborarea științifică cu colegii săi din Republica Moldova în cadrul unor proiecte: academicienii Anatol Sidorenco, Gheorghe Duca ș.a. Întrebările și aprecierile înalte adresate raportorului de participanții la prelegerea publică au încălzit și mai mult atmosfera, transformând-o într-un dialog cointeresat la temă.

 

În cadrul lecției publice, au participat la dezbateri, de asemenea, acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM, acad. Boris Găina, vicepreședinte al AȘM, acad. Gheorghe Duca, șef al Centrului chimie fizică și cuantică, președintele Societății de Chimie din R. Moldova, m. cor. Ion Jeru, dr. hab., prof. univ. Boris Boincean, şeful Laboratorului Tehnologii Agricole şi Sisteme Agrotehnice al ICCC „Selecţia”, mun.Bălţi, precum și cadre didactice ale Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică a USM, cercetători ai Institutului de Chimie.

 

La final, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a anunțat frumoasa veste că la următoarea Adunare Generală a Academiei de Științe a Moldovei va fi abordat subiectul alegerii profesorului Ashok Vaseashta în calitate de Membru de Onoare al AȘM.

 

 

Tatiana ROTARU

Sursa:
Categorie:

Înregistrări online