Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a participat la deschiderea Conferinței Internaționale MACRO 2021

23.11.2021
Vizitatori unici: 863

Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu, a participat, astăzi, 23 noiembrie 2021, la deschiderea Conferinței Internaționale MACRO 2021 „Republica Moldova, la 30 de ani de independență. Concluzii și perspective pentru o dezvoltare sustenabilă”. Ediția din acest an a Conferinței Internaționale MACRO este una aniversară, de aceea, organizatorii și-au propus în cadrul forului să pună accente pe principalele succese și eșecuri, oportunități ratate și perspective de viitor, precum și priorități pentru îmbunătățirea sistemului economic, social și de guvernare.

Cu un cuvânt inaugural, la Conferință a participat prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, precum și Reprezentantul Fundației „Friedrich Ebert” în Ucraina și Republica Moldova, Marcel RÖthing. Concluziile cheie ale Raportului de Stare a Țării 2021, au fost prezentate de Adrian Lupușor, Director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

În luarea sa de cuvânt, președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a făcut un parcurs în istoricul celor 30 de ani parcurși de tânărul stat Republica Moldova, relevând punctual problemele timpului, prăbușirea industriei, privatizarea, circumstanțele economico-financiare, plecarea în masă a populației din cauza sărăciei, toate acestea fiind completate cu furtul miliardului, cea mai utilizată sintagmă din 2014 până acum. Președintele AȘM consideră că problema principală a perioadei de independență constă în faptul că investițiile străine directe nu au ajuns în Republica Moldova din mai multe considerente. „Investitorii străini sunt atrași de stabilitate, transparență, de potențialul uman. Stabilitatea și transparența lipsesc sau se resimt doar sporadic în republică, în timp ce o bună parte a potențialului uman a plecat în alte țări, inclusiv au emigrat foarte mulți specialiști de forță și tineri înzestrați”, constată academicianul.

Ce model de dezvoltare trebuie să preia Republica Moldova? Republica Moldova trebuie să urmeze modelul, implementat și aprobat deja de mai multe țări europene care au reușit să finalizeze cu succes tranziția la economia de piață (așa cum sunt, Țările Baltice, Polonia, Cehia ș.a.). Evoluția umană a demonstrat că doar prin progresul tehnico-științific țările dezvoltate și-au asigurat un nivel înalt de viață. Cu atât mai mult, în secolul 21 succesul poate fi atins, indiscutabil, doar în urma dezvoltării unei economii inteligente.

În opinia noastră, modelul de dezvoltare a economiei naționale trebuie să fie centrat pe folosirea potențialului uman la întreaga lui valoare, pe încurajarea investițiilor, inovațiilor, producerii și exporturilor de bunuri cu o valoare adăugată mare, care ar asigura creșterea bunăstării oamenilor și le-ar oferi posibilitatea de a activa și a se realiza acasă. Este un model în care accentul trebuie pus în continuare pe îmbunătățirea și sporirea calității educației, pe creșterea investițiilor în cercetare și a performanței acesteia, pe consolidarea capacității mediului de afaceri de a implementa idei inovatoare și de a valorifica pe deplin oportunitățile oferite de dezvoltarea tehnologiilor, inclusiv a tehnologiilor informaționale. Acest lucru ar impulsiona considerabil creșterea productivității și ar diminua marile decalaje dintre Republica Moldova și țările dezvoltate din Europa care au devenit gazda zecilor și sutelor de mii de cetățeni moldoveni”, consideră președintele Tighineanu.

Președintele AȘM a relevat, totodată, și exemple reprezentative privind implicarea oamenilor de știință în soluționarea problemelor pe domeniile lor de competență, care în opinia sa, vin să confirme faptul că abordarea științifică este cea care trebuie să stea la baza deciziilor politice și economice, la temelia dezvoltării economiei și a societății în ansamblu (Discursul integral îl găsiți aici).

În continuare, în cadrul panelurilor, vorbitorii au discutat despre cum a evoluat sistemul economic al Republicii Moldova de la declararea independenței? De ce Republica Moldova continuă să fie o țară în tranziție către economia de piață? Care sunt principalele provocări pentru crearea unei economii de piață pe deplin funcționale în Republica Moldova? Care au fost momentele cheie din domeniul economic și social în Republica Moldova, în ultimii 30 de ani? De ce Republica Moldova continuă să fie ocolită de principalele fluxuri regionale de investiții directe străine? Principalele reforme sociale și economice în ultimii 30 de ani de independență: care au fost cele mai mari succese, eșecuri și principalele oportunități ratate? Cum poate fi valorificată experiența acumulată în ultimele trei decenii pentru avansarea reformelor economice? Care ar trebui să fie principalele lecții pentru noua guvernare, reieșind din cei 30 de ani de succese și eșecuri ale reformelor economice și sociale?

Totodată, participanții au discutat despre perspective de dezvoltare bazate pe lecțiile învățate în cei 30 de ani de independență, întrebările-chei fiind ce urmează de făcut? Cum trebuie să arate noul model de creștere economică pentru a face economia mai competitivă și a spori calitatea vieții oamenilor? Care sunt punctele slabe și punctele forte care trebuie să fie luate în considerare la crearea unui nou model de dezvoltare economică? Care ar fi principalele provocări și oportunități pentru următorii 30 de ani? Cum poate fi Republica Moldova mai bine pregătită pentru a face față viitoarelor riscuri, pe de o parte, și a valorifica mai eficient viitoarele oportunități, pe de altă parte?

Evenimentul a fost moderat de jurnalistul Vasile Botnaru, Directorul biroului din Chișinău al postului Radio Europa Liberă și organizat în parteneriat de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și Fundația Friedrich Ebert Moldova. Înregistrarea video poate fi accesată la următorul link:

https://www.privesc.eu/Arhiva/96950/Conferinta-internationala-MACRO-2021--Republica-Moldova--la-30-de-ani-de-independenta--Concluzii-si-perspective-pentru-o-dezvoltare-sustenabila-

 

Eugenia Tofan,

AȘM

Categorie: